Zapomeňte, kam si dáváte klíče – konopí vám totiž pomůže s pamětí

Lemon Knowles | původně publikováno 4. ledna 2019 na https://cannabis.net/blog/medical/inhaled-cannabis-improves-memory-says-new-study

Nová studie zjistila, že vdechované konopí zlepšuje paměť

Pokud vám někdy někdo řekne, že jste zblblí z konopí, ukažte mu tuhle studii (podobných je mimochodem mnohem více!).

Výzkumníci z University of Florida zkonstruovali experiment, aby zjistili, jak inhalované (vdechované) konopí ovlivňuje pracovní paměť. Předpokládali, že na pokusných subjektech naleznou známky zhoršení, překvapivě ale našli pravý opak.

Ve studii, která byla zveřejněna ve vědeckém recenzovaném časopise Neurobiology of Learning and Memory, bylo 32 trénovaných krys, z toho 15 samečků a 16 samiček. Musely plnit potravou motivovaný úkol s odloženou odpovědí, a to vždy před a po vystavení vdechovanému konopí. Kontrolní skupina dostávala placebo. Výkonnost zvířat pak byla analyzována baterií testů, jež měly pomoci výzkumníkům zjistit, jaké – a zda vůbec nějaké – účinky má konopí na jejich schopnost dokončit daný úkol.

Výzkumníci zjistili, že u samčích krys neměla expozice vdechovanému konopí žádný účinek na výkonnost. Zajímavé je, že samičky krys po inhalaci konopí vykázaly přesněji fungující pracovní paměť.

„Kouř z konopí zlepšoval přesnost pracovní paměti,“ napsali autoři studie. Nicméně „kouř z placeba nijak přesnost pracovní paměti neovlivňoval“ ani mezi samečky, ani mezi samičkami. Absence jakéhokoliv účinku v placebo skupině podle vědců nasvědčuje tomu, že konopí skutečně zlepšuje kognitivní výkonnost, jak to viděli u krysích samiček. „Expozice kouři z placeba neměla na výkonnost žádný efekt, takže obsah kanabinoidů v kouři z konopí zřejmě byl kritický pro jeho účinek na pracovní paměť,“ napsali výzkumníci.

Vědci také uvedli, že výkonnost předtím, než byly pokusné subjekty vystaveny účinkům konopí nebo placeba, byla u samiček nižší než u samců. Podle nich to „nastoluje možnost, že ke zlepšení u samiček došlo díky jejich relativně horším základním hodnotám, a nikoliv kvůli pohlavním rozdílům v účincích konopí per se.“

Jak konopí v mozku zlepšuje paměť

Ztráty paměti, také známé jako kognitivní deficit, mohou být způsobeny různými příčinami včetně degenerativního onemocnění či emočního nebo fyzického traumatu. Mohou se objevit v důsledku úderu tupým předmětem, po příliš mnoha ranách do hlavy míčem během let fotbalu, nebo po úrazech. S věkem mohou přijít degenerativní onemocnění typu Alzheimera. Tohle všechno může způsobovat ochabující paměť.

Oblast podvěsku mozkového v mozku, jež je součástí limbického systému, zodpovídá za regulování paměti. Studie ukázaly, jak CBD pomáhá u poruch paměti a nálady, protože umí opravovat buňky v podvěsku mozkovém. Když pokusná zvířata dostávala CBD, vědci zjistili signifikantní bujení buněk v podvěsku mozkovém, protože došlo k aktivaci kanabinoidních receptorů CB1. To také působilo proti úzkostnosti.

Kanabinoidní receptory CB1 jsou rozmístěny po celém těle, i když většina z nich je v mozku. Mají důležitou úlohu regulovat neurologické funkce, protože se na ně váže vnitřní kanabinoid, nazvaný anandamid. Výzkumníci z předchozí studie poznamenali, že úroveň anandamidu v podvěsku mozkovém byla výrazně vyšší, což by podle nich mohlo nasvědčovat jeho důležité roli při neurogenezi. Bylo prokázáno, že konzumace CBD zvyšuje koncentraci anandamidu, a tak se zdá, že by to skutečně mohla být praktická alternativní léčba poruch paměti.

Tato zjištění potvrzují předchozí výsledky jiných studií, jež prokázaly schopnost konopí pomáhat s pamětí.

Jiné studie zdůrazňují, že nepsychoaktivní složka konopí kanabidiol (CBD) má neuroprotektivní a protizánětlivé účinky, jež pomáhají chránit mozkové buňky. Australská studie, jež analyzovala schopnost CBD léčit schizofrenii, zjistila, že CBD může skutečně chránit nervové dráhy a mozkové buňky před poškozením. Výzkumníci prokázali, že CBD je účinná pomoc ve zmírňování příznaků problémů s pamětí z nejrůznějších příčin.

Závěr

Máme v rukou docela dost dobré důkazy, že konopí i CBD samotné mohou pomoci v léčbě procesů, způsobujících ztráty paměti, stařecký kognitivní úpadek, a zejména Alzheimerovu nemoc a demenci. Pokud začínáte trpět poruchami paměti, důrazně vám doporučujeme navštívit svého lékaře a domluvit se na započetí terapie konopnými výrobky, které přinesou nejlepší výsledky. Mohutné užívání konopí, bohatého na THC, nemusí být nejlepším začátkem, zejména pro stárnoucí populaci. Váš lékař vám může pomoci nalézt příhodnější způsob medikace.