International Cannabis Policy Conference 2018 (Mezinárodní konference o konopné politice 2018) Cíle udržitelného rozvoje OSN | Speciální událost 9.12. 2018 | Vídeň, Rakousko http://conference.faaat.net/ Drazí kolegové, žijeme v období významných reforem konopné politiky. Rádi bychom vás požádali o pomoc s propagací International Cannabis Policy Conference (Mezinárodní konference o konopné politice), která se uskuteční 7. – 9. prosince v rakouské Vídni. Všem zúčastněným, ať […]

International Cannabis Policy Conference 2018

(Mezinárodní konference o konopné politice 2018)
Cíle udržitelného rozvoje OSN | Speciální událost
9.12. 2018 | Vídeň, Rakousko

http://conference.faaat.net/

Drazí kolegové,

žijeme v období významných reforem konopné politiky. Rádi bychom vás požádali o pomoc s propagací International Cannabis Policy Conference (Mezinárodní konference o konopné politice), která se uskuteční 7. – 9. prosince v rakouské Vídni. Všem zúčastněným, ať už výzkumníkům, nevládním organizacím, studentům, veřejným představitelům, tvůrcům politiky, organizacím soukromého sektoru, investorům a dalším zainteresovaným stranám nabídne tato konference poslední možnost prezentovat své připomínky k plánování závěrečných doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Tato doporučení ohledně kanabidiolu a konopí ve všech podobách budou předložena na zasedání Komise pro narkotické drogy (CND) v březnu 2019 a jejich formu připravuje v rámci WHO Odborná komise pro drogové záležitosti (ECDD).

Níže naleznete odkazy na web konference, informační materiály pro novináře a třetí tiskovou zprávu.

Webová stránka: http://conference.faaat.net/
Tisková zpráva #3: http://www.cannabis-conference.com/wp-content/uploads/2018/11/PressRelease3.pdf
Press kit:  http://www.cannabis-conference.com/wp-content/uploads/2018/11/ICPC2018-Press-Kit-2.pdf

Kontakty pro média:
Angličtina/čeština: Hana Gabrielová hana@faaat.net +420 777 027 012
Angličtina: Gizem Tutumlu press@faaat.net +90 532 300 6448
Španělština/francoužština: Kenzi Riboulet Zemouli kenzi@faaat.net +33 624 508 479
Němčina: David Rosse d.rosse@cannabis-conference.com +43 650 775 8899

Předem děkujeme za pomoc se sdílením informací o této historické události. Věříme, že bude úspěšná.

Nashledanou ve Vídni,
s laskavým pozdravem,
FAAAT tým

Press release #3 | November 1st 2018

Tisková zpráva #3 | 1. listopadu 2018

Legislativa upravující konopí se v současnosti mění po celém světě.

Od Thajska po Kanadu vznikají nové podnikatelské záměry, od Lesotha po Francii se společnosti připravují změnit svůj přístup a vztah k této mocné rostlině a jejím mnoha užitím.

Nicméně, mezinárodní regulace konopí je stále nekoherentní a zastaralá, jelikož mezinárodní smlouvy OSN jej stále považují za škodlivou drogu bez lékařské hodnoty.

V rámci zvláštního sezení pro světový drogový fenomén (UNGASS 2016) požádalo valné shromáždění OSN všechny zainteresované strany (občanskou společnost, akademii, soukromý sektor a ovlivněné populace) o vyšší zapojení při navrhování a úpravách mezinárodní drogové politiky.

O rok později zopakovala tento požadavek Komise OSN pro narkotické drogy (CND) a specificky zažádala o poskytnutí vstupů pro vysokoúrovňové sezení ohledně drogové politiky v březnu 2019.

Mezinárodní konference o konopné politice bude díky shromáždění ovlivněných a zainteresovanách stran přímou odpovědí na tyto požadavky k poskytnutí zásadních příspěvků pro budoucí politiku a regulaci konopí, v souladu s Cíli udržitelného rozvoje 2030 (SDGs).

Konference se koná 7. – 9. prosince 2018 v prostorech OSN ve Vídni pod organizací think-tanku FAAAT.

7. prosince proběhne poslední sezení CND, kde mohou být poskytnuty vstupy pro vysokoúrovňové sezení ohledně drogové politiky v březnu 2019. Konference začne 7. prosince v budově Spojených národů a 8. – 9. prosince bude pokračovat přes ulici v Austria Center Vídeň, kde nabídne prostor i myšlenky k pokračování diskuzí mezi tvůrci tvůrci politiky, podnikateli a experty.

 

K vazbám mezi konopím, politikou a cíli udržitelného rozvoje se vyjádří přední řečníci.

První potvrzení řečníci: Dr. Franjo Grotenhermen, Ethan Nadelmann, Robert Hoban, Lisa Sánchez, Dr. Ilya Reznik, Pavel Pachta, Catherine Ritter, Anthony Silvaggio, Lezli Engelking, Patricia Amiguet, Michalis Theodoropoulos, Dr. Sergio Sánchez-Bustos, Òscar Parés, Dr. Olivier Bertrand, Pedro Arenas, Hanka Gabrielová, Daniela Kreher… a další, brzy!

Mezi diskutovanými tématy budou: ženy a konopí – dosahování pohlavní rovnoprávnosti ve všech situacích, konopná rostlina a konopí jako nástroje pro boj se změnou klimatu, cesty průmyslu k nulovému dopadu na prostředí, lekce a budoucí výzvy globálního konopného trhu, co znamená pro legalizaci etika (fair trade, minority, rozvíjející se země…), udržitelná konzumace a harm reduction, přístup ke konopí a kanabinoidům v kontextu doporučení plánovaných WHO, udržitelné standarty průmyslu a série případových studií.

FAAAT je nezávislou neziskovou společností a jednou z mála skupin trvale lobbujících za změnu politik Spojených národů ve vztahu ke konopí a tím i za vzdělávání rozhodujících činitelů. FAAAT dokázal přimět WHO k revizi mezinárodní klasifikace konopí a jeho zastaralých regulací omezujících základní práva na zdraví a soukromí (stejně tak jako práva původních a rolnických obyvatel) i potenciál růstu jednotlivců i komunit.

Mezinárodní konference o konopné politice poslouží k inventuře stavu reforem a navržení rešení odchylujícího se od anti-narkotického přístupu k humánnějším a udržitelným vizím, nabídnutým v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Agenda OSN 2030 by měla zprostředkovat „svět univerzálního respektu pro lidská práva a lidskou důstojnost, vládu práva, spravedlnosti, rovnosti a nediskriminace“.

Při snaze o dosažení cílů agendy OSN je zásadní zvážit roli konopí a to nejen rostliny jako takové, ale i společenských a ekonomických dopadů reforem konopné politiky.

Zahrnutí konopí do Agendy udržiteného rozvoje OSN napomůže povzbuzení rurální politiky v rozvojových strategiích zemí a přesměrování části diskuzí týkajících se konopí od anti-narkotického přístupu.

Tato událost je příležitostí pro mainstreamovou reformu konopné politiky, které poskytne etický a udržitelný obsah. Věci se mění rychle – budoucnost musí být stavěna teď.