Studie: Léčebné konopí vede k dlouhodobému snížení frekvence migrény u více jak 60% léčených pacientů

Zdroj: https://www.mdpi.com/2076-3425/10/6/360

Abstrakt:

Léčebné konopí (MC) se v léčbě migrény v praxi objevuje, ačkoli pro tuto indikaci nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje. Tato průřezová studie založená na dotaznících měla za cíl prozkoumat souvislosti mezi léčbou fytokanabinoidy a četností migrény.

Metody:

Účastníky byli pacienti s migrénou, kteří získali licenci na léčbu MC (obdoba elektronického receptu v ČR, pozn. překl.) Data zahrnovala dotazníky a hlášení o MC. Pacienti byli retrospektivně klasifikováni jako respondenti versus nereagující osoby (≥ 50% vs. <50% snížení měsíční frekvence záchvatů migrény po zahájení léčby MC). Srovnávací statistika vyhodnotila rozdíly mezi těmito dvěma podskupinami.

Výsledky:

Celkem bylo analyzováno 145 pacientů (97 žen, 67%) se střední dobou léčby MC tři roky. Ve srovnání s nereagujícími osobami uvedli respondenti (n = 89, 61%) nižší současné postižení migrénou a nižší negativní dopad a nižší míru spotřeby opioidů a triptanů. Analýza podskupin prokázala, že respondenti konzumovali vyšší dávky fytokanabinoidu ms_373_15c a nižší dávky fytocannabinoidu ms_331_18d (3,40 95% CI (1,10 až 12,00); p <0,01 a 0,22 95% CI (0,05–0,72); p <0,05, respektive) .

Závěry:

Tato zjištění naznačují, že MC vede k dlouhodobému snížení frekvence migrény u více jak 60% léčených pacientů a je spojeno s menším postižením a nižší spotřebou léků proti migréně. Poukazují také na složení MC, které může být potenciálně účinné u pacientů s migrénou.

Brain Sci. 2020, 10(6), 360; https://doi.org/10.3390/brainsci10060360