Uživatelé léku jsou skeptičtí co do očekávání, že nový systém usnadní pacientům přístup k léčebnému konopí

Rebecca Araten | původně publikováno 5. července 2019 na https://www.jpost.com/Israel-News/Health-Ministry-announces-new-rules-for-medical-cannabis-594637

Nové kroky, naplánované izraelským ministerstvem zdravotnictví, podle prohlášení ministerstva z minulého čtvrtku [4. července 2019; pozn. překl.] usnadní pacientům, užívajícím léčebné konopí, přístup k jejich léku.

„Jsme pozorní ke kritice a vylepšování systému v zájmu úlevy pacientů od utrpení,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Ya’acov Litzman. „Budeme v podpoře aktivit v této věci nadále pokračovat.“

Součástí ministrova plánu je dozor nad cenami konopí, aby tak byly pod kontrolou a pacienti nemuseli platit horentní sumy. Supervizi budou provádět ministerští úředníci a schvalovat ceny bude zvláštní cenová komise, kterou budou tvořit zástupci izraelského ministerstva financí a ministerstva obchodu.

„Velká část pacientů bude v novém systému platit méně,“ napsalo izraelské ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení. Pro děti a pacienty s rakovinou bude poplatek 500 izraelských šekelů [asi tři tisíce korun měsíčně; pozn. překl.], což pokryje léčebné konopí bez ohledu na jeho množství.

Ministerstvo zdravotnictví také doufá, že se podaří stanovit maximální cenu za vyšetření u lékaře, předepisujícího léčebné konopí, mezi 279 a 283 šekely [asi 1785 Kč; průměrná mzda v Izraeli je asi 10 790 šekelů měsíčně].

I když ministerstvo vydalo nová pravidla o licencování pěstitelů, zpracovatelů a prodejců léčebného konopí už 1. dubna, oznámilo také, že pacienti se starými licencemi budou z nového systému rovněž profitovat. Až do ledna 2020 se budou moci dětští pacienti a pacienti s autismem rozhodnout, zda se stanou součástí nového systému, nebo zůstanou ve starém.

V rámci nového systému bude dovoleno „dělení receptů,“ což znamená, že pacient si bude moci vyzvednout část předepsaného léčebného konopí v jedné lékárně a část v lékárně jiné.

Harry Rubinstein, který užívá léčebné konopí k tišení bolesti, jíž trpí v důsledku srůstů a zánětů kloubů, je skeptický ohledně toho, že by nový systém skutečně usnadnil pacientům přístup k léčebnému konopí.

Domnívá se, že omezení cen za prohlídky ve veřejných nemocnicích jsou zbytečné, protože tam prohlídky už mají maximální cenu stanovenu. Podle něj si přemrštěné ceny účtují jen soukromí lékaři. Když Rubinstein poprvé navštívil takového lékaře, stálo ho to kolem 200 izraelských šekelů.

Rubinstein si také nemyslí, že je správné, když se bude léčebné konopí na trhu prodávat bez nějaké formy vládní podpory.

„Co se mne týče, měli by klasifikovat léčebné konopí jako léčivo a pak je zařadit do ‚zdravotního koše,‘ což by znamenalo, že ministerstvo zdravotnictví by dotovalo ceny léčebného konopí jako každého jiného léku,“ říká. Jeho měsíční náklady na léčebné konopí se obvykle pohybují kolem 700 izraelských šekelů.

Podle Rubinsteina se zdá, že nová politika izraelského ministerstva zdravotnictví je zaměřena na méně důležité oblasti, místo aby se soustředila na to nejdůležitější: zvýšit dostupnost léčebného konopí a zajistit, že je správné – tedy vysoké – kvality.

Ve zprávě, kterou Rubinstein zkompiloval o dodavateli konopí, firmě BOL Pharma, udává, že 50 pacientů se stěžovalo, že jejich pytlíky s konopím byly „kontaminovány plísněmi.“ Píše, že samičí květy rostlin, které si pacienti od firmy objednávali, „dorazily extrémně vysušené a s pachem, který připomínal pach otepí sena.“

Když se dozvěděl o novém pravidle „dělení receptů,“ Rubinstein vysvětlil, že v pozadí tohoto opatření je problém, který není řešen – že dodávky konopí jsou tak omezené, že pacienti nemají jinou možnost než pátrat po svém léčivu hned v několika lékárnách.

„To, o co jde, není dělení receptů, ale to, že konopí není nikde pořádně k dostání,“ řekl. Dodal, že pacienti „jdou do jedné lékárny, tam nemají konopí, které potřebují, tak zatelefonují do jiné lékárny, ale když tam dorazí, konopí, o které mají zájem, už je vyprodáno. Teď právě máme v Izraeli léčebného konopí velký nedostatek, a to je hlavní problém. Takže ano, je to úžasná iniciativa, a oni ji uskuteční, a to je úžasné, máme ale na starosti naléhavější problémy.“

Shay Arad, obchodní poradce pro firmy, produkující léčebné konopí, říká, že je velmi důležité, aby ministerstvo zdravotnictví naslouchalo pacientům a uživatelům léčebného konopí.

„Při vší bolesti, kterou pacienti zažívají, jim ministerstvo prostě musí naslouchat,“ zdůraznil.

Proces změny systému léčebného konopí by podle něj měl být trvalý a skládat se z malých jednotlivých kroků, nikoliv z mohutných skoků. „Bavíme se o komplikovaném procesu,“ řekl. Očekává, že ministerstvo bude pokračovat v úpravách pravidel, protože bude sledovat dopad každé změny.

„Budeme postupovat krok za krokem, a budeme zohledňovat zpětnou vazbu od pacientů,“ dodal. „To je velmi důležité.“