Zvyšující se celospolečenské přijímání konopí a narůstající porozumění jeho působení na centrální nervový systém nám nicméně dovoluje zjistit o vlivu marihuany na duševní onemocnění více než kdy předtím.

Andy Perez

V současné době nelze užívání konopí ze zdravotních důvodů zpochybňovat. Třiatřicet států USA uznává její léčebné využívání a legalizovaly je, což mluví samo za sebe. Pozitivní zdravotní účinky sahají od regulace epileptických záchvatů přes léčbu zeleného zákalu až po úlevu od bolesti, jež je nejčastějším důvodem k užívání léčebného konopí. Proč tedy máme dosud tak málo informací o užívání konopí pro potenciální léčbu duševních onemocnění?

V USA se marihuana na federální úrovni považuje za látku Seznamu I – drogu bez obecně přijímaného léčebného využití. Tato klasifikace na roky omezila výzkum léčebného konopí. Zvyšující se celospolečenské přijímání konopí a narůstající porozumění jeho působení na centrální nervový systém nám nicméně dovoluje zjistit o vlivu marihuany na duševní onemocnění více než kdy předtím.

Vliv marihuany na úzkostné poruchy

Druhou nejčastější příčinou užívání léčebného konopí po bolesti je úzkostnost. Generalizovaná úzkostnost je stavem extrémních obav a strachu – obvykle spolu s fyzickými příznaky, jako je zrychlený tep, zvýšené pocení a zrychlený dech. Kromě obecných úzkostných poruch se konopí používá k léčbě řady příbuzných onemocnění, jako jsou návaly paniky, společenská (sociální) úzkost, obsesivně kompulzivní porucha, a další.

I když je konopí užíváno k tišení těchto příznaků po staletí, je moudré k této léčbě přistupovat opatrně. I když THC – hlavní psychoaktivní složka konopí – podle všeho v nižších dávkách potlačuje úzkost, existují důkazy, že při užívání vysokých dávek se děje pravý opak. Rozumět faktorům, díky kterým konopí snižuje nebo zvyšuje úzkostnost, je pro léčbu klíčové. Tyto faktory mohou sahat od složení a dávky konopí přes prostředí, v němž se užívá, až po celkový duševní stav uživatele – to vše při užívání THC přispívá ke konečným výsledkům.

Když se ale užívá CBD – ať už s THC nebo bez něj –, často tiší jakoukoliv nervozitu spojenou s THC a snižuje celkové riziko úzkostnosti. Endokanabinoidní systém, na nějž tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD) přímo působí, podle obecných znalostí reguluje úzkostnost. Endokanabinoidní systém se vyskytuje napříč centrálním nervovým systémem, zejména v amygdale a podvěsku mozkovém – oblastech mozku, spojovaných s úzkostností. O terpenech, které se vyskytují v konopí, se také ví, že v těchto oblastech mozku zvyšují hladiny serotoninu a dopaminu, a tak působí jako antidepresivní a uklidňující prostředek.

Při užívání konopí pro účinnou úlevu od příznaků obecné úzkostnosti je nejlépe užít nízké dávky THC (1-3 mg) nebo vyšší dávky CBD (4-10 mg). A zatímco vyšší dávky THC mohou vést k intenzivnější psychické aktivitě, CBD je i ve vyšších dávkách dobře tolerováno bez příznaků. Pro různé typy úzkostných poruch existují různé přístupy a doporučení k léčbě.

Účinky konopí na sociální (společenskou) úzkostnost

Při léčbě sociální úzkostnosti prospívají – podobně jako při obecné úzkostlivosti – nižší dávky CBD nebo THC. Správná léčba konopím dovoluje pacientům vychutnávat si sociální vztahy a bavit se s ostatními beze strachu nebo plachosti. Bez léčby způsobují strach a plachost strádání až do bodu, kdy jeden není s to v jistých situacích vůbec fungovat.

Studie ukázaly, že preventivní léčba CBD může tuto úzkostnost snižovat a předcházet tomuto typu obtíží. CBD dokonce může snižovat naučené reakce na strach po vybavení vzpomínek, spojených se strachem, které způsobují sociální úzkostnost především.

Účinky konopí na posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD)

Výzkum nasvědčuje tomu, že existuje vztah mezi endokanabinoidním systémem a způsobem, jímž mozek zpracovává traumatické vzpomínky. To samozřejmě otevírá dveře mezi posttraumatickou stresovou poruchou a léčbou konopím.

Klasickou představou posttraumatické stresové poruchy je válkou zubožený veterán, trpící bolestnými vzpomínkami na boje. Úřad USA – Národní centrum pro PTSD dokonce probíral, kolik veteránů léčí příznaky konopím, a mnohé federální státy USA tuto léčbu schvalují. Zároveň ale účinnost léčebného konopí zpochybňují tvrzením, že neexistuje dostatek výzkumu, který by ověřoval bezpečnost a efektivitu takové léčby.

Zároveň ale existují medicínské přehledy – například z nedávného roku 2017 –, které citují důkazy o tom, že konopí léčí příznaky PTSD, jako je nespavost, frustrace, utkvěle se vynořující vzpomínky a úzkostnost. V závislosti na dávkování mohou kanabinoidy dokonce předejít vývoji PTSD, pokud jsou podávány dostatečně brzy po traumatické příhodě.

Účinky konopí na depresi

Celosvětově trpí depresí více než 260 milionů lidí, takže nijak nepřekvapí, že deprese je také často uváděna jako jedno z hlavních onemocnění, jež vedou k užívání léčebného konopí. Ve studiích třetina pacientů uvádí jako hlavní důvod ke svému užívání konopí depresi, a to navzdory nedostatku klinických dat, které by podpořily teorie o účinnosti takové léčby.

Konopí nicméně působí na pozvednutí nálady a úlevu od úzkostí, což může být při potýkání se s depresí velmi prospěšné. Některé složky konopí jsou také známá antidepresiva, která zvyšují v mozku hladinu dopaminu. To může předejít řadě významných příznaků deprese. Při užívání léčebného konopí na depresi je ale na místě opatrnost.

Jak už jsme probírali u jiných onemocnění, konopné přípravky, bohaté na THC, jsou bifázické – což znamená, že v nízkých dávkách snižují příznaky a ve vysokých dávkách je mohou naopak vyvolávat. I když neexistuje žádný jasný důkaz, že by marihuana způsobovala depresi, podle některých je mezi intenzivním užíváním konopí a vyšší pravděpodobností deprese spojitost. To se ale – podobně jako spojování marihuany s jinými psychickými onemocněními – nezakládá na dostatečných důkazech.

Vzhledem k nedostatečnému množství důkazů o účinnosti léčby depresí konopím není moudré na ně spoléhat jako na jediný lék. V současnosti dostupná antidepresiva se považují za účinnější, a závažnost deprese není dobré podceňovat. Když ale chcete účinně doplnit svou léčbu konopím, užití 2,5 až 5 mg THC vám může zlepšit náladu. Přídavek 5 až 10 mg CBD může pomoci vypořádat se s úzkostností, která depresivní pocity doprovází.

Účinky konopí na schizofrenii a psychózy

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění, při němž pacienti nenormálně interpretují realitu. To často vede ke kognitivním problémům, chybným emocím a nevhodnému chování. Pravděpodobně jde o složitý mix genetiky, prostředí a změněného chemismu mozku, přesná příčina poruchy je ale neznámá. Existuje velkolepá historie studií a tvrzení, spojujících užívání marihuany se schizofrenií. Nedávný výzkum dokonce tvrdí, že každodenní kouření marihuany s vysokým obsahem THC může zvýšit riziko rozvoje nějaké formy psychózy. Přestože se o tomto spojení nijak zvlášť nepochybuje, žádný z daných důkazů se neváže ke konopí s vysokým obsahem CBD.

Nedávný souhrn vědecké literatury ukazuje, že CBD účinně působí proti psychoaktivním účinkům THC, a jeho působení není omezeno jen na prevenci psychóz, spojených s THC. V pokusech s malým počtem účastníků byly pacienti s příznaky psychózy léčeni CBD, a výsledky ukázaly, že CBD je velmi bezpečné a stabilní antipsychotikum. Riziko psychóz z užívání konopí je v každém případě minimální, pokud ovšem náběh na ně neexistoval ještě před užíváním. Mnoho zdravotnických odborníků, starajících se o pacienty, trpící vážnou sociální úzkostností, ADHD, PTSD atd., věří, že pozitivní účinky konopí převažují malou šanci na vznik psychózy z THC.

Účinky konopí na autismus

Důkazy, jež by podpořily léčbu autismu konopím, prakticky neexistují. Omezení užívání léčebného konopí dětmi byla v minulosti zpřísňována právě kvůli narůstajícímu počtu rodičů, kteří používali marihuanu k léčbě svých autistických dětí. Nejnovější výzkum o zapojení endokanabinoidního systému do vývoje autismu jen vydláždil cestu budoucím studiím.

Navzdory nedostatku formálních pokusů současné preklinické práce nasvědčují tomu, že užívání konopí u pacientů s autismem může podporovat duševní procesy, autismem narušené. Syntetické THC se navíc používá v současné studii léčby sebepoškozujících se dopívajících autistů. Jak vědecký náhled ovlivňují nové informace, pokračuje diskuse o účincích CBD a o tom, zda může být účinné v léčbě některých příznaků autistického spektra.

Účinky konopí na ADHD (poruchu pozornosti s hyperaktivitou)

ADHD je jednou z nejčastějších nervově vývojových poruch dětí. Nicméně podobně jako u autismu a schizofrenie se myšlenka léčby ADHD konopím považuje za kontroverzní. Vzhledem ke svým prokázaným negativním účinkům na vyvíjející se mozek se může užívání konopí k řešení vývojových problémů zdát kontraproduktivní.

Ale ještě jednou: marihuana se ukázala nápomocná v léčbě příznaků, když je užívána v malých dávkách. Internetová fóra o nemocech a zdravém životním stylu jsou přecpána individuálními zprávami, tvrdícími, že konopí při léčbě ADHD zabralo. To samozřejmě v žádném případě nemůže nahradit klinické testování, lidé ale tvrdí, že malé dávky THC pomáhají s krátkodobým soustředěním a CBD může pomoci zvládnout vážné příznaky, jako je podráždění a úzkost.

I když může být konopí v léčbě příznaků ADHD do jisté míry účinné, většina zdravotníků dochází k závěru, že konvenční léky na předpis jsou prokazatelně účinnější.

Účinky konopí na Alzheimerovu nemoc

Alzheimerova nemoc je nezvratným duševním onemocnění, při němž se zhoršuje paměť a myšlení a postupně narůstají příznaky demence. Nejobtížnější příznaky Alzheimera zahrnují bolest, nedostatek chuti k jídlu, ztrátu hmotnosti, úzkostnost a problémy se spaním – a ty všechny se zdánlivě dají léčit marihuanou. I když u ostatních nemocí tyto příznaky snižuje, o účincích marihuany na příznaky demence existují vzájemně rozporné studie.

Studie Lékařského centra Radboudské univerzity v Holandsku zkoumala 50 pacientů, rozdělených do dvou skupin. Jedna skupina každodenně dostávala léčebné konopí, druhá placebo. Po třech týdnech se mezi oběma skupinami nezjistily rozdíly. Jiná – otevřená – studie s rozdílnými výsledky, zveřejněná ve vědeckém recenzovaném časopisu The Journal of Alzheimer’s Disease, sledovala účinky konopí na 10 účastnících po dobu 4 týdnů. Tento výzkum zjistil, že konopný olej je bezpečnou a slibnou léčebnou volbou, po níž se zlepšily halucinace, podráždění, úzkosti, apatie i spánek.

Preklinické studie navíc nasvědčují tomu, že látky z konopí – včetně THC – mohou zpomalit produkci bílkovin, které jsou zásadní složkou postupu Alzheimerovy nemoci. Pokud THC a další látky zpomalují celý proces a chrání mozek, kdo může říci, jaké důkazy a účinná léčba by se mohly najít při klinickém pokusu?

Účinky konopí na drogovou závislost

Na téma možnosti, že konopí by mohlo odvrátit opioidovou epidemii, se dálo a děje spousta diskusí. Solidní výzkum ukazuje, že endokanabinoidní systém reguluje řadu procesů, zapojených v závislosti, a důkazy nasvědčují tomu, že konopí lze využít v léčbě závislosti na opioidech.

Vzájemně rozporné zprávy z Národního institutu USA pro (otázky) zneužívání drog (NIDA) nijak neprokazují, že by zákony, dovolující užívání marihuany, byly spojeny se změnami v úmrtnosti na předávkování opioidy. Někteří výzkumníci tvrdí, že poskytovatelé zdravotní péče by měli zdůrazňovat jiné metody léčby než konopí, jako je kognitivně-behaviorální a fyzická terapie. Připomínají, že chronické užívání konopí může samo vést k závislosti, ale CBD – které nepochybně hraje v boji s opioidovou závislostí velkou roli – závislost nevyvolává.

Neintoxikující kanabinoidy, jako je CBD, narušují zásadní prvky závislosti. Studie prokázaly, že CBD potlačuje podněty chování se vztahem k užívání drog. To doprovází zprávy o pozitivním účinku CBD na hlavní fáze závislosti – intoxikaci, abstinenční příznaky a relaps. Odpůrci této léčby nicméně argumentují, že konopí je spíše doprovodnou drogou než drogou substituční, a že o tom, že by mohlo potlačit epidemii závislosti, není dost důkazů.

Závislost na konopí

Prohibiční propaganda vykresluje konopí jako vysoce závislostní drogu, která nutí uživatele do násilných zločinů a k zvrácenému sexu. Přestože tato pověst do jisté míry přetrvává, ukazuje se, že není úplně přesná.

Z více než 50 milionů obyvatel USA, kteří se přiznávají k užívání konopí, na ní bylo někdy v životě závislých kolem 4 %. I když se o některých kritériích diskutuje, závislost na konopí se projevuje:

  • nemírným a každodenním užíváním konopí
  • nutkáním užít konopí, kdykoliv je dostupné
  • nadměrným množstvím času, vynaloženým k získání a užívání konopí
  • abstinenčními příznaky, když se s užíváním přestane.

Abstinenční příznaky z odnětí konopí nejsou vůbec obvyklé a obecně řečeno jsou mírné s příznaky typu podrážděnosti, snížené chuti k jídlu, náladovosti, nespavosti a lehké deprese. Tyto příznaky trvají zřídkakdy déle než dva týdny, pokud je ale třeba léčba, může pomoci terapie ke zvládání stresu a dočasné nasazení léků pro povzbuzení chuti k jídlu a pro lepší spánek. Díky potenciálu CBD při léčbě závislostí může být tato látka užitečná při zvládání abstinenčních příznaků.

Na závěr: duševní nemoci a konopí

Podobně jako u jakéhokoliv jiného léku, i pro léčebné konopí platí, že jeho hodnota a úspěšnost plně závisí na okolnostech jeho užívání. Co má léčit? Jaké dávky se podávají? Jakým způsobem se užívá?

Jakákoliv léčba – přírodní s využitím rostlin nebo laboratorními léky – se vykazuje řadou proměnných, které se musí sledovat a případně měnit v závislost na potřebách pacienta/pacientky. A i když konopné přípravky nejsou v současnu regulovány jako laboratorní léky, výzkum postupuje každým dnem. Je neskutečné, jakého pokroku bylo i při nedostatku znalostí už dosaženo, a bude zajímavé sledovat, jaké novinky v konopné léčbě pro pacient(k)y s duševními nemocemi přinese budoucnost.