První výzkumná metaanalýza svého druhu zkoumala účinek kanabinoidních léků na pocit bolesti.

Ana Sandoiu; původně publikováno 21. září 2018 na https://www.medicalnewstoday.com/articles/323125.php

Podle Centra pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) trpí v USA na 50 miliónů lidí chronickou bolestí.

Nyní se stále více pacientů při léčbě a zmirňování bolesti obrací k léčebným účinkům konopí.

S tím se vědci snaží držet krok a studovat vliv, který kanabinoidy na bolest mají.

Dosud nicméně studie končily se smíšenými výsledky. Nedávná studie, která trvala 4 roky, nenašla „žádné důkazy“ o zmírňování chronické bolesti konopím, s výjimkou bolesti při rakovině.

Nový výzkum předkládá zajímavé vysvětlení, proč současná klinická věda plně nepodporuje popularitu konopí jako léku proti bolesti, ani subjektivní mínění pacientů o její prospěšnosti.

Nová studie tvrdí, že faktor „cítím se dobře“ může za „lepší snášenlivost“ a „menší strádání“ při bolesti; podle studie mohou kanabinoidní léky účinkovat spíše na afektivní než na senzorické úrovni.

Novou studii, jež byla nedávno publikována ve vědeckém časopise JAMA Psychiatry, vedl Martin de Vita, doktorandský výzkumník na Syracuse University v New Yorku.

Vysvětluje důvod nového výzkumu slovy: „Kanabinoidní léky jsou široce užívány jako analgetika (léky proti bolesti), ale experimentální studie bolesti přinesly jen smíšené výsledky.“

„Bolest je komplexním jevem s mnohačetnými rozměry, z nichž každý může být ovlivňován sám o sobě,“ dodává výzkumník. „Pacienti jsou zcela jistě přesvědčeni, že konopí pomáhá snižovat bolest; jeho analgetickým vlastnostem ale rozumíme málo.“

Bolest je „méně nepříjemná, snesitelnější“

De Vita s kolegy prostudovali přes 1830 experimentálních studií na téma účinků konopí, jež byly provedeny za posledních 40 let. THC se váže na mozkové receptory slasti a zvyšuje hladinu dopaminu, látky, známé pro své euforické účinky jako hormon „sexu, drog a rokenrolu.“

Poté, co snížili původní počet studií na 18, výzkumníci zkoumali data více než 440 účastníků studií. Data byla také prověřována dvěma na sobě nezávislými editory.

„Střední kvalita a validita studií byla vysoká,“ poznamenává De Vita, „a naše analýzy neodhalily publikační bias.“

Podle výsledků kanabinoidní drogy korelovaly s „mírnými zvýšeními v experimentálním prahu bolesti a v toleranci,“ a s redukcí „vnímané nepříjemnosti bolestivých stimulů.“

Výzkumníci nicméně nenalezli asociaci se snížením experimentální bolesti ani snížením hyperalgesie (zvýšené citlivosti k bolesti).

Proto autoři uzavírají: „Kanabinoidní léky mohou zabraňovat nástupu bolesti pomocí malých zvýšení prahu bolesti, ale zřejmě nedokáží redukovat intenzitu experimentální bolesti, která začala před podáním kanabinoidů.“

„Namísto toho,“ tvrdí, „mohou kanabinoidy dělat experimentální bolest méně nepříjemnou a snesitelnější, což ukazuje na ovlivnění afektivních procesů.“

Znamená to, že kanabinoidní analgezie může být způsobena spíše afektivním než senzorickým komponentem. Z toto zjištění vyplývá porozumění analgetickým vlastnostem kanabinoidů.“

Martin De Vita

„Kumulativní výzkum, syntetizovaný v našem přehledu, pomohl charakterizovat, jak konopí a kanabinoidy ovlivňují různé rozměry reaktivity na bolest,“ dodává De Vita. „To by mohlo být za široce rozšířeným přesvědčením, že konopí ulevuje od bolesti. Ještě se máme mnoho co učit.“