Dvěma nejoslavovanějšími přírodními látkami, které lze nalézt v rostlinách Cannabis sativa, jsou kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC). THC způsobuje v lidském mozku několik psychotropních účinků, zatímco CBD se považuje pro mnoho situací za vhodnější, protože nezpůsobuje tzv. intoxikaci. Kanabinoidy ale mohou sehrávat vitální roli ve změnách individuálních nálad a v mozkové aktivitě.

Ashlie Lopez | původně publikováno 23. října 2019 na http://theleafonline.com/c/politics/2019/10/depression-2019/

Držení a užívání léčebného konopí je nyní v různých státech USA legální. Hurá!

Užívání léčebného konopí je nicméně ve většině států mimo USA stále ilegální, jak je uvedeno na obalech marihuany.

Stejně tak je konopí dosud federální vládou USA uvedeno na nejpřísnějším Seznamu I spolu s jinými psychotropními drogami, jako je pervitin, kokain a heroin.

Psychologické účinky CBD a THC

Dvěma nejoslavovanějšími přírodními látkami, které lze nalézt v rostlinách Cannabis sativa, jsou kanabidiol (CBD)tetrahydrokanabinol (THC). THC způsobuje v lidském mozku několik psychotropních účinků, zatímco CBD se považuje pro mnoho situací za vhodnější, protože nezpůsobuje tzv. intoxikaci.

Kanabinoidy ale mohou sehrávat vitální roli ve změnách individuálních nálad a v mozkové aktivitě. V důsledku nedostatku vědeckého výzkumu a znalostí, které by podporovaly myšlenku o terapeutických vlastnostech marihuany, jsou zdravotničtí odborníci skeptičtí co do budoucnosti marihuany jako přírodní alternativy léčby depresí a dalších duševních nemocí

Krátkodobé účinky marihuany.

Současný výzkum a studie léčebných účinků odhalují, že krátkodobé užívání marihuany má následující psychologické účinky:

  1. Omezené důkazy o léčbě úzkostnosti a stresu, i když relaxace a odstranění stresu jsou jedněmi z nejrozšířenějších důvodů užívání marihuany.
  2. Neúplné důkazy o účincích, vážících se k depresi; nedostatek je způsoben nízkým počtem kontrolovaných studií, způsobeným federálním zákazem výzkumu léčebného konopí v USA.
  3. Ví se, že vysoké dávky CBD a THC podle množství, v němž jsou užívány, stimulují nebo snižují paranoidní myšlenky a úzkostnost.

Dlouhodobé účinky užívání marihuany

Mnoho lidí s úspěchem užívá konopí k léčbě svého „smutnění.“ V některých případech ale může být dlouhodobější užívání marihuany s vysokým obsahem THC kontraindikováno.

  • Podle některých tvrzení je užívání marihuany spojeno se schizofrenií a souvisejícími problémy, i když demografická data o užívání konopí a výskytu duševních nemocí teorii o příčinném vztahu nepodporují.
  • Některé důkazy naznačují souvislost mezi užíváním marihuany a sebevražednými myšlenkami, i když je výskyt sebevražd v USA nižší ve federálních státech, které legalizovaly léčebné konopí.
  • Zvyšuje se počet důkazů, podporujících teorii o vztahu k depresi, ale opět: může to být tak, že lidé s depresí se samoléčí konopím a jiný příčinný vztah neexistuje.
  • Neexistují vědecké důkazy o tom, že by marihuana snižovala příznaky deprese, a to zejména díky federálnímu zákazu výzkumu v USA, který blokuje snahy zjistit možnou souvislost.

Prospěšné účinky CBD při depresi

CBD výtažek a výrobky s obsahem CBD lze snadno koupit a užívat v těch státech USA, kde je marihuana legalizována.

Výzkumníci zjistili, že CBD může být často příhodnější volbou než THC, protože nezpůsobuje intoxikaci ani jiné psychologické problémy.

Ústav pro potraviny a léky USA (FDA) schválil použití CBD výtažku pro léčbu několika mentálních a psychologických nemocí. Je nicméně třeba dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda CBD nemá nějaké závažné vedlejší účinky.

S tím, jak vešly ve známost prospěšné zdravotní účinky marihuany, stalo se užívání CBD jako přírodní alternativy léčby různých onemocnění poměrně populárním.

Má se za to, že CBD je populární přírodní alternativou léčby úzkostnosti a depresí, aniž by způsobovalo jakékoliv závažné vedlejší účinky. Podle zdravotnických odborníků je CBD jednou látkou z více než 200 kanabinoidů, extrahovaných z z rostlin marihuany a může do velké míry ulevit od příznaků deprese.

Výzkumníci zjistili, že CBD může pomáhat kontrolovat příznaky stresu a deprese, protože působí prospěšně na vyvažování chemikálií, jež vytváří lidský mozek, a to včetně serotoninu a dopaminu.

CBD může také snižovat závažnost příznaků různých neurologických onemocnění u starších lidí, jako je Alzheimerova nemoc a demence. Podle současného výzkumu může CBD snižovat příznaky epilepsie, epileptických záchvatů a roztroušené sklerózy.

CBD má na tělo řadu uklidňujících účinků a může pomoci od stresu a neklidu, způsobených depresí. Na rozdíl od THC nezpůsobuje CBD ospalost ani únavu. Lidé je užívají, aby snížili dávky farmaceutických léků, nedoporučuje se ale, aby jím byla nahrazována antidepresiva. Podle SZO (Světová zdravotnická organizace) nemá CBD žádné vlastnosti, které by způsobovaly závislost.

Doporučené dávkování CBD na depresi

Ideálně se doporučuje začít s nižšími dávkami CBD a postupně je zvyšovat. Pro léčbu deprese a úzkostnosti by se nemělo CBD užívat v dávkách vyšších než 10 mg denně. Než začnete užívat CBD pro léčbu deprese, měli byste se poradit s psychiatrem nebo s praktickým lékařem, abyste zjistili, zda to nemůže vést k závažným vedlejším účinkům.

Dostupnost marihuany

Marihuana je v některých státech USA stále ilegální. Pro léčbu některých nemocí je legální užívat léčebné konopí, dovoleno je ale jen pokud jiné léky pro léčbu toho kterého onemocnění nemají kýžený účinek.

Lze je také koupit jen pokud prokážete lékařské doporučení nebo souhlas.

Mnoho lidí se samoléčí marihuanou, aby udrželi pod kontrolou svou depresi. V současnosti ale část výzkumu nasvědčuje tomu, že – přinejmenším u některých – mohou být negativní psychologické účinky vážnější – až život ohrožující – než jsou její pozitiva pro léčbu depresí a dalších duševních a psychologických problémů.