Traumatické poškození mozku (TPM) je poškození mozku způsobené vnější silou.

Chicago Tribune | původně publikováno 15. září 2019 na https://420intel.com/articles/2019/09/19/how-marijuana-can-help-those-traumatic-brain-injury

Veřejný zájem o marihuanu jako účinný lék na řadu nemocí roste. Není proto žádným překvapením, že se stále více lékařů táže, zda tato vznešená bylina může znamenat alespoň nějaké odpovědi pro lidi s úrazovým poškozením mozku, kterým je třeba lepších terapeutických řešení, než jaké jsou k dispozici. Jedna studie vrhá na tuto možnost jasnější světlo.

Traumatické poškození mozku (TPM) je poškození mozku způsobené vnější silou. I když v USA je tento stav zmiňován zejména v souvislosti s hráči amerického fotbalu a válečnými veterány, postihuje lidi každého věku a všech povolání. Přestože je mozek chráněn naši tvrdou lebkou, i byť jen jedna náhlá rána může pro jedince znamenat hluboké změny.

V USA každoročně využívá rychlou medicínskou pomoc v souvislosti s TPM, jako jsou otřesy mozku způsobené automobilovými nehodami, pády a násilnými napadeními, více než dva milióny lidí. Pády mají 50% podíl na TPM u dětí pod 14 let věku a více než šedesátiprocentní podíl u seniorů. Celosvětově jde o hlavní příčinu invalidity a předčasných úmrtí. Ekonomické škody se jen pro USA odhadují na více než 75 miliard dolarů ročně. Dopad na lidské životy se nedá v penězích vyčíslit.

Proběhlo více než 30 neúspěšných klinických studií, které se snažily nalézt pro traumatické poškození mozku lepší léčbu, nenalezly ale žádné důležité účinky, které by se mohly stát farmaceutickou léčbou. To další studie zmrazilo.

Všechny tyto nespěšné studie měly jedno společné: nezabývaly se konopím. To je překvapivé, obzvláště když si uvědomíme, že bylo prokázáno, že konopí může aktivovat vnitřní kanabinoidní receptory (CB1 a CB2), což snižuje otok mozku a neurologické poškození.

V myších po úrazech mozku je uvolňován kanabinoid 2-AG, i když nikoliv v dostatečném množství, aby ochránil poškozený mozek. Skutečnost, že 2-AG je po úrazech mozku přirozeně uvolňován, přiměla výzkumný tým položit si otázku, zda více by nebylo lépe.

Do mozku myší s TPM byla podána jedna dávka 2-AG, připravená z rostlin konopí. Tyto myši se zlepšily v kognitivních a pohybových funkcích a v každém vyšetřovaném ohledu, a zlepšení přetrvávala celé měsíce. Studie byla fantastickým úspěchem. V laboratorních podmínkách měli vědci samozřejmě výhodu možnosti podání bezprostředně po úrazu mozku, což bylo klíčovým prvkem úspěchu, jenž by provádět v reálném životě bylo výrazně těžší.

Tato studie má výraznou váhu. Byla vedena špičkovým týmem z Hebrejské univerzity v Izraeli, jehož členem byl praotec výzkumu konopí Raphael Mechoulam, který jako první identifikoval THC [ve skutečnosti objevil THC a popsal jeho strukturu olomoucký biochemik Šantavý, a to již více než tři roky před Mechoulamovým týmem. V důsledku železné opony ale jeho objev nepronikl do anglicky psané vědecké literatury, a tak se tento objev přisuzuje Mechoulamovi; pozn. překl.].

Farmaceutické společnosti nemusejí být nijak zvlášť nadšeny z toho, že výsledky prokázaly, že jediná dávka kanabinoidu může mít dramatické pozitivní účinky, nemohou ale ignorovat váhu studie a mimořádně úspěšné výsledky po všech těch letech marných pokusů.

Podobné výzkumy neznamenají, že lze předpovědět svět, kdy úrazoví lékaři anebo dokonce sportovní trenéři za mezní čárou hřiště kontaktních sportů budou mít k dispozici kanabinoidy. Pokud se ale lékaři jednoho dne shodnou na tom, že jediná dávka kanabinoidu, podaná těsně po otřesu mozku nebo závažnějšího úrazu, by mohla mít intenzivní pozitivní účinky, bylo by zločinem bránit v přístupu k němu.