Léčební konopí se vkradlo do agendy Evropské unie, protože zákonodárci se chystají nalít peníze do výzkumu a začít vytyčovat základy pro harmonizovaný soubor zákonů napříč Evropou. Na konci roku 2018 politici ze zdravotního výboru Evropského parlamentu hlasovali pro návrh usnesení o užívání konopí pro léčebné účely, a nyní se návrhy stanou skutečnými tématy.

původně publikováno 14. ledna 2019 na https://www.healtheuropa.eu/medical-cannabis-2/89707/

Evropská unie při přípravě půdy k legalizaci léčebného konopí začíná v Evropě vytyčovat harmonizovaný soubor zákonů

Léčebné konopí se vkradlo do agendy Evropské unie, protože zákonodárci se chystají nalít peníze do výzkumu a začít vytyčovat základy pro harmonizovaný soubor zákonů napříč Evropou. Na konci roku 2018 politici ze zdravotního výboru Evropského parlamentu hlasovali pro návrh usnesení o užívání konopí pro léčebné účely, a nyní se návrhy stanou skutečnými tématy.

Evropský průmysl léčebného konopí

Evropský konopný průmysl bude mít podle předpovědí v roce 2028 hodnotu 115,7 miliard euro, což z něj udělá největší světový legální trh s konopím. Vzhledem k vnitřním regulím nemůže EU legalizovat konopí okamžitě, může ale vytýčit soubor instrukcí, které pak každá země přetvoří ve vlastní zákony.

V prosinci 2018 agentura EU pro drogy, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), vydala první zprávu o léčebném konopí.

Snaží se odpovědět na otázku, jaké jsou důkazy pro konopí a kanabinoidy v moderní medicíně, a poskytuje definice konopných přípravků a konopných léčiv a rozdílů mezi oběma.

Zpráva EMCDDA

Zpráva je určena politikům a je reakcí na zájem o dané téma, jenž roste s tím, jak v této oblasti narůstající počet evropských zemí vyvíjí vlastní politiky a praxi.

Zpráva uvádí: „Mnohé země EU nyní povolují nebo zvažují povolení léčebného užívání konopí nebo kanabinoidů v nějaké formě.“

Zpráva ale zaznamenává, že se přístupy mezi jednotlivými zeměmi razantně liší, a to jak co do dovolených produktů, tak do regulatorních rámců, podle nichž jsou poskytovány.

Ve zprávě také stojí, že termín „léčebné užívání konopí a kanabinoidů“ může odkazovat na široké spektrum produktů a přípravků, které mohou obsahovat rozdílné aktivní látky a mohou se užívat různými způsoby.

Zpráva zkoumá země napříč zeměkoulí a prezentuje sérii případových studií, ilustrujících rozličný přístup, který zvolily státy mimo EU k povolení užívání léčebného konopí.

Ředitel EMCDDA Alexis Goosdeel vysvětluje: „Ve většině zemí se poskytování konopí a kanabinoidních výrobků a přípravků pro léčebné účely časem vyvinulo, často v odpověď na požadavky pacientů nebo na vývoj nových produktů.“

Zpráva zdůrazňuje výzvy pro rozhodování a shrnuje nejrůznější otázky, jež budou vlády zvažovat při rozhodování, zda konopí nebo kanabinoidy zpřístupnit pro léčebné užívání.

„Zpráva se snaží poskytnout objektivní pohled na současné vědecké důkazy, na léčebnou praxi, a na zkušenosti v tomto velmi rychle se rozvíjejícím sektoru. Snažíme se také popsat složité předivo přístupů, které se prosazují v EU a mimo ni,“ uzavírá Goosdeel.

Zpráva také zdůrazňuje důležitost vývoje společného jazyka, aby se vybudovala báze pro evaluace a vyhodnocování, což v zásadě znamená zajistit, že když je regulace konečně připravena, každý definuje její klíčové body stejně.