V roce 1906 vědec Alois Alzheimer jako první popsal toxické plaky (pláty), jež našel v mikroskopických prostorech mezi nervovými buňkami v mozku. Známe jeho jméno i více než století později, protože přes pět milionů obyvatel USA trpí chorobou, která je po něm pojmenována. Očekává se, že postihne během příštích 50 let třikrát více lidí, protože nový případ Alzheimera je v USA diagnostikován každých 68 sekund.

Marijuana News | původně publikováno 29. ledna 2019 na https://420intel.com/articles/2019/01/29/how-marijuana%E2%80%99s-thc-breaks-down-toxic-plaques-alzheimer%E2%80%99s-disease

V mozku lidí s Alzheimerovou nemocí se nalézají dvě abnormality. Je to výskyt spletí špatně složených proteinů a snížené spojení mezi nervovými buňkami, které způsobuje omezení funkcí a nakonec smrt buňky. V pokročilých stádiích nemoci se postižené části mozku zmenšují.

Třetí abnormalitou je tvorba plaků, a to zejména v oblasti, jež reguluje paměť. Plaky jsou vytvářeny z peptidů, jako je amyloid-beta či Abeta. Není dosud jasné, zda plaky mohou napomáhat vývoji a zhoršování Alzheimerovy nemoci, nebo zda jsou jedním z projevů choroby.

V současnosti nemáme lék, který by předešel vzniku Alzheimerovy choroby nebo zvrátil její vývoj. Někteří klinici vznášejí dotazy, zda účinnost současných dostupných léčiv ospravedlňuje jejich cenu. To některým přináší naději, že v konopí by se pro dané pacienty mohla skrývat lepší odpověď.

Ve studii z roku 2006, publikované ve vědeckém časopise Molecular Pharmaceutics, došli výzkumníci k závěru, že „THC je [v porovnání se současnými léky] výrazně účinnějším inhibitorem agregace Abeta.“

Další studie, publikovaná v roce 2014 ve vědeckém časopise Journal of the Alzheimer Disease, zkoumala, zda THC může zpomalit nebo zcela zastavit dobře známé příznaky Alzheimera.

„Tyto datové soubory silně nasvědčují tomu, že by THC mohlo být potenciální léčebnou možností pro Alzheimerovu nemoc, a to mnohými způsoby a cestami,“ říká studie.

Vědec ze Salk Institute David Schubert v roce 2016 oznámil: „I když jiné studie už prokázaly, že kanabinoidy by mohly být neuroprotektivními látkami, působícími proti příznakům Alzheimerovy nemoci, naše studie je podle našich nejlepších vědomostí první, která ukazuje, že kanabinoidy mají účinek jak na zánět, tak na akumulace amyloidu beta v nervových buňkách.“

Výzkumníci v Nizozemí studovali 50 pacientů s demencí, nejčastěji způsobenou Alzheimerem. Nezjistili žádný léčebný účinek konopné terapie. Izraelská menší studie na 11 pacientech došla k závěru, že „halucinace, agitace/agrese, podráždění, apatie, spánkové obtíže pacienta a stres opatrovníka“ byly díky pomoci konopí všechny sníženy.

Konopí nebude všelékem pro každého. Tyto první studie vyvolávají jistou naději, že by mohlo pomáhat pacientům s Alzheimerem – je ale ještě příliš brzy něco slibovat. Možné spojení mezi konopím a Alzheimerovou chorobou přitahuje pozornost některých z nejlepších vědců v oboru od Stanfordské univerzity po Univerzitu v Tel Avivu. To by mohlo stačit k podnícení nových studií a k setrvání v naději.