Léčiva z konopí mezi populací seniorů nabírají na popularitě, a to je dobře

Matt Weeks | původně publikováno 15. srpna 2019 na https://www.rxleaf.com/cannabis-safe-for-seniors-geriatric-medicine/

Od šedesátých let minulého století bylo užívání konopí hájemstvím mládeže, a díky filmům typu neblaze proslulého Reefer Madness bývalo spojováno se zkažeností v mravech. Naštěstí s tím, jak tato mládež nabírá na letech, stigma užívání konopí postupně mizí a jeho účinky si užívá stále více dospělých. Přesto u užívání konopí pro jiné než rekreační účely zůstává mnoho otazníků. Mnozí pacienti zkoušejí konopí užívat místo tradičních farmaceutických léků, takže se musíme ptát: Je konopí bezpečné pro seniory?

Dnešní senioři se obracejí ke konopí stále častěji. Co do užívání léčebného konopí představují nejpočetnější věkovou skupinu. Podle Asociace důchodců v USA (American Association of Retired Persons (AARP)) drtivá většina občanů v seniorském věku má za to, že léčebné konopí by mělo být legální v celých USA.

Výzkum podporuje užívání konopí seniory

I když tomu tak v minulosti nebylo, nyní mnoho seriózních vědců zkoumá, jak konopí ovlivňuje populaci v jakémkoliv věku. Ve studiu užívání konopí na osoby v pokročilém věku odvedlo mimořádný kus pionýrské práce zejména Centrum pro výzkum stárnutí Kalifornské univerzity v San Diegu.

Tak například výzkumníci ze San Diega zkoumali účinnost CBD na častou pohybovou poruchu, známou jako „esenciální třes.“ I když je díky tomu, že postihuje dospělé, často zaměňován s Parkinsonovou chorobou, esenciální třes je mnohem častější a zcela odlišné onemocnění. A bylo prokázáno, že konopí proti němu pomáhá! To je pro seniory výborná zpráva.

Neznamená to ale, že konopí nemá žádné vedlejší účinky. Otázka „Je konopí bezpečné?“ je důležitá, zejména když se senioři rozhodují, zda se pustit do nového typu léčby.

Co víme o konopí a nemocech stáří

Mnoho seniorů se o konopí zajímá, protože léčí tolik nemocí zároveň. Jeho užívání je cestou, jak snížit počet užívaných farmaceutických léků. A je to přírodní léčivo s minimem vedlejších účinků.

Zpomaluje Alzheimerovu nemoc

Konopí může pomoci s mnoha nemocemi, které obvykle postihují seniory. Tak například studie, uveřejněná ve vědeckém recenzovaném časopise Journal of Alzheimer Disease zjistila, že THC pomohlo zpomalit postup Alzheimerovy nemoci, která postihuje kolem deseti procent obyvatel USA starších 65 let.

Vedoucí výzkumníci studie zjišťovali, zda THC může zpomalit nebo dokonce zastavit postup Alzheimerovy choroby. Nakonec došli k závěru, že „tyto soubory dat vážně nasvědčují tomu, že THC by mohlo potenciálně být jedním ze způsobů léčby Alzheimerovy nemoci, a to mnoha mechanismy a funkcemi.“ Zjistili také, že nižší dávky THC zlepšují mitochondriální funkce (zjednodušeně řečeno: způsobuje, že buňky pracují lépe), a to by mohlo přispívat k celkovému zdraví buněk v mozku.

Snižuje rozrušení, způsobované demencí

Případové studie naznačují, že konopí pomáhá s rozrušením a s „netečností,“ které se obvykle vyskytují u demence. Pacienti s demencí jsou často více rozrušeni v noci než ve dne. Právě probíhá otevřená studie [studie, při níž pacienti i lékaři znají přípravek, který se jím podává; pozn. překl.] pod vedením vedoucí lékařky domova důchodců a domácí péče o ně Revera dr. Rhondy Cillins, která se snaží zjistit léčebné účinky CBD pro tyto příznaky. Pro ty, kdo o nemocné s demencí pečují, je rozrušení a z něj vyplývající násilí proti sobě nebo jiným velkým břemenem. V současnosti proti němu není žádný účinný lék.

Podle studie, zveřejněné ve vědeckém recenzovaném časopise Psychopharmacology, nemá podání THC jako léku na noční rozrušení jakékoliv vedlejší účinky, a celkový efekt na pacienty byl extrémně pozitivní. Výzkumníci testovali své teorie podáním dronabinolu, syntetické verze THC. Zjistili, že „dronabinol dokázal u vážně dementních pacientů snížit noční pohybové aktivity a rozrušení. Tudíž se zdá, že THC by mohlo být novým bezpečným lékem pro behaviorální a biorytmické poruchy u demence.“ THC tedy bezpečně pomáhá seniorům usnout a snížit rozrušení, a dalším účinkem je povzbuzení chuti k jídlu. To může pomoci s dalším problémem, který seniory trápívá.

Léčí seniorské nechutenství (anorexii)

Důležitou věcí u seniorů je, aby měli řádnou výživu. Téměř 80 % případů úmrtí z anorexie (nechutenství) postihuje populaci v pokročilém věku. Konopí pomáhá, protože povzbuzuje chuť k jídlu a blokuje neurální mechanismy, které přispívají k anorexii (nechutenství) a bulimii (pažravosti). Po užití konopí také jídlo lépe chutná.

Artritická bolest kloubů

Jinou nemocí stáří, s níž konopí bojuje, je artritida. V Kanadě se odhaduje, že dvě třetiny všech pacientů užívajících konopí v této zemi tak činí kvůli artritidě. Jeden z průzkumů zjistil, že 50 procent pacientů s artritidou konopí vyzkoušelo, a z nich devadesáti procentům pomohlo. Navíc zjistili, že konopí nemá nežádoucí vedlejší účinky. Konopí pomáhá od artritické bolesti kloubů díky svým analgetickým (protibolestivým) a protizánětlivým vlastnostem. Jedna studie zjistila, že ve srovnání se skupinou pacientů, kteří užívali placebo, zažívali pacienti užívající konopí statisticky významný úbytek bolesti při pohybu a v klidu; konopí jim také zlepšovalo kvalitu spánku.

Je konopí bezpečné?

Lékařští vědci mají sklony mluvit o nejvíce zastoupených chemických látkách (THC a CBD) v konopí, a nikoliv o celé rostlině, protože právě na tyto látky byla a je soustředěna většina výzkumu. Takže když se někdo zeptá „Je konopí bezpečné?“, chce vlastně obvykle vědět, zda jsou bezpečné tyto dva kanabinoidy a v jakých dávkách.

Obě tyto látky jsou psychoaktivní (působí na mozek). THC (tetrahydrokanabinol) zodpovídá za intoxikaci a euforické pocity, které konopí vzbuzuje. CBD (kanabidiol) má kromě jiných protiúzkostné účinky a působí také proti stařeckému (a jakémukoliv) třesu. Tento kanabinoid také hraje svou roli v regulaci účinků THC; působí jako antagonista, který blokuje vazbu THC na CB receptory. To v konečném výsledku omezuje „zhulení,“ které může THC způsobovat.

Tyto kanabinoidy mají rozdílné vlastnosti a účinky, nejdůležitější ale je jejich bezpečnost pro seniory. CBD naprosto nemá intoxikující účinky a je legální ve všech 50 federálních státech USA [a také v ČR; pozn. překl.]. Na rozdíl od THC se CBD vyskytuje nejen v marihuaně, ale i v technickém konopí. To nejhorší, co může ve velmi vysokých dávkách způsobit, je trocha toho zívání. Naproti tomu THC ve vysokých dávkách může způsobovat závratě a nevolnosti. To může být pro seniory nebezpečné, protože mohou ztratit rovnováhu, upadnout a utrpět zranění. Přesto je THC pro geriatrickou [stařeckou; pozn. překl.] medicínu důležité. Pro seniory je ještě více než pro obecnou populaci důležité pravidlo „začni nízko a zvyšuj pomalu (start low and go slow).“ Stejně důležité je navštívit lékaře, který se zabývá léčbou konopím a přípravky z něj, a shodnout se s ním na správné dávce.

Další výhody

Kromě pozitivních účinků na bolest a nemoci může mít konopí také pozitivní vliv na celý mozek seniorů. Na lidech dosud tento pokus nebyl proveden, ale laboratorní myši, užívající THC, si vedly v kognitivních testech lépe, než jejich konopí neužívající příbuzné. To otevírá možnost, že rostlina může podporovat neuroplasticitu [změny mozku v průběhu života podle momentálních potřeb; pozn. překl.] a životní elán.

Vedlejší účinky: konopí versus tablety

Všechny léky mají vedlejší účinky. Tablety, které jsou obvykle předepisovány geriatrickým pacientům, jako je Plavix, CrestorRopinirole], mají vedlejší účinky v některých případech opravdu hrozné. Mohou zahrnovat agresi, krvácení z dásní, depresi a narkolepsii [náhlé záchvaty krátkého, povrchního spánku; pozn. překl.]. Proto lékaři a lékárníci tráví tolik času vzděláváním seniorských pacientů a pečovatelů o ně, když se rozhodnou tyto léky nasadit.

Naproti tomu konopí může zapříčinit vyschlost v ústech, úzkostnost (zejména rostliny s vysokým obsahem THC), hlad a ospalost.

Ale senioři, uvažující o vyzkoušení konopí, se nejvíc bojí závratí. Ve většině případů je konopí nevyvolá. Samotné CBD je nevyvolá nikdy. Některé léčebné přípravky s obsahem THC nicméně mohou způsobit krátkodobé zrychlení srdečního tepu, což může vést k postojovému snížení tlaku [snížení krevního tlaku po povstání nebo u mužů při zaklonění hlavy při močení, které může vést až ke krátkodobému bezvědomí; pozn. překl.]. Postojové snížení tlaku je to, díky čemu cítíte závrať, když náhle vstanete z lehu.

A i když to je vážný problém, máme i dobré zprávy. Zaprvé: postojové snížení tlaku postihuje jen malý zlomek těch, kteří užívají THC. Zadruhé: tento vedlejší účinek trvá jen krátkou dobu. A zatřetí: díky zákonům tolerance na THC postupem času tento efekt téměř úplně vymizí. Pacienti postupně přivyknou intoxikujícím účinkům THC a nebudou při téže dávce cítit omámení. Dobrou zprávou je, že terapeutická dávka, po níž ustupují příznaky, se zvyšovat nemusí. Na rozdíl od jiných léčiv, jako jsou opioidy, THC účinkuje, i když vedlejší nežádoucí účinky zmizí.

Takže odpověď na otázku „Je konopí bezpečné pro seniory?“ zní: „Ano!“ Podobně jako u každého jiného léku byste ale měli konzultovat svého lékaře a zeptat se jej, zda existují kontraindikace proti už užívanému léku či lékům a jak určit u konopí správný poměr kanabinoidů a dávku.