Metaanalýza, publikovaná ve vědeckém recenzovaném časopise Cannabis and Cannabinoid Research, ukazuje, že lidé, kteří užívali a/nebo užívají konopí, mají odhadem o deset procent nižší riziko rakoviny – včetně rakoviny plic. To samozřejmě neznamená, že nemůžete onemocnět rakovinou nebo že po onemocnění nebudete potřebovat jinou léčbu. Prostě to jen snižuje celkové riziko. Profesor z Indiana University prošel 34 studií, […]

Metaanalýza, publikovaná ve vědeckém recenzovaném časopise Cannabis and Cannabinoid Research, ukazuje, že lidé, kteří užívali a/nebo užívají konopí, mají odhadem o deset procent nižší riziko rakoviny – včetně rakoviny plic.

To samozřejmě neznamená, že nemůžete onemocnět rakovinou nebo že po onemocnění nebudete potřebovat jinou léčbu. Prostě to jen snižuje celkové riziko.

Profesor z Indiana University prošel 34 studií, zkoumajících, zda užívání konopí je spojeno se zvýšením nebo snížením rizika vývoje některých typů netestikulárních (nepostihujících varlata; pozn. překl.) rakovin.

Nejsilnější nález pro rakovinu hlavy a krku

Výsledky byly v dobrém slova smyslu pozitivně negativní. Ukazují, že při zachování všech ostatních faktorů na stejné úrovni mohou mít lidé, kteří dlouhodobě legálně užívají konopí, významně nižší riziko rakoviny. Vzhledem k tomu, že rizikové faktory jako znečištění ovzduší a stres se liší, tento preventivní efekt by se mohl v budoucnu ukázat ještě důležitější.

Publikovaný vědecký souhrn zjistil, že užívání konopí mělo negativní spojitost s různými typy rakoviny kromě rakoviny testikulární. Užívání konopí bylo nejsilněji spojeno s nižším rizikem rakoviny hlavy a krku.

Studie uzavírá: „Předkládaná analýza nasvědčuje spojení užívání konopí s podstatným snížením rizika netestikulární rakoviny s mírným vlivem a nesignifikantním zvýšením rizika testikulární rakoviny se zanedbatelným efektem. To ukazuje, že užívání konopí by mohlo v USA významně snížit úmrtnost na rakovinu.“

Plný text studie “Scoping review and meta-analysis suggests that cannabis use may reduce cancer risk in the United States (Cílený souhrn a metaanalýza nasvědčují, že užívání konopí by mohlo v USA snížit riziko rakoviny)” byl zveřejněn ve vědeckém recenzovaném časopise Cannabis a Cannabinoid Research.