Co může léčebné konopí udělat s inkontinencí?

Močová inkontinence není ničím novým. Může se přihodit každému, její výskyt se ale zvyšuje s postupujícím věkem. Někdy jde jen o malé „učurnutí,“ často je ale nekontrolovatelná a člověk, trpící inkontinencí, musí nosit ochranné prostředky, jako jsou pleny nebo tampóny. Ženy díky jejich fyziologii postihuje dvakrát častěji než muže.

Nejčastěji k ní dochází, když jsou svaly příliš slabé nebo příliš aktivní. Když máte svaly příliš slabé, může k pomočení vašeho spodního prádla vést jen kýchnutí, zdvihání těžkého předmětu nebo smích. Tomu se říká „stressová inkontinence.“ Když máte svaly příliš aktivní, můžete cítit stále puzení k močení, i když máte močový měchýř prázdný.

Často nám to připomíná malé děti. Překřížení nohou a trhaná chůze, aby se člověk dostal na záchod tak rychle, jak je to jen možné. Trpí tím více lidí, než se obvykle má za to.

Jak je definována močová inkontinence?

By Mikael Häggström - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65548789
Obrázek ultrazvukového snímku močového měchýře pětaosmdesátiletého muže. Ukazuje trámčitou stěnu, která je znakem močové retence. Zdroj: Wikipedia (https://bit.ly/3bDZ9PP) By Mikael Häggström – Own work, CC0,

Za močovou inkontinenci se považuje ztráta kontroly nad močovým měchýře. Někdy k ní dochází z biologických příčin, jako jsou slabé svaly měchýře nebo zánět. Někdy je ve hře také poškození nervů, spojené s nemocemi, jako je roztroušená skleróza nebo Parkinsonova nemoc. Přehnaně aktivní močový měchýř se také nazývá spastickým měchýřem nebo přehnaným puzením (k močení). Protože to někdy dohání k rozpakům, lidé, kteří tropí touto nemocí, občas také cítí větší stres.

Různé druhy inkontinence

Lidé většinou zažívají malá „učurnutí“ nebo malé skvrny na prádle, některým ale unikají malá množství moči častěji. Zde jsou různé typy inkontinence, kterým lidé čelí:

Stressová inkontinence – Dochází k ní při náhlém tlaku na močový měchýř při kašlání, smíchu, kýchání, cvičení, nebo při zvedání něčeho těžkého.

Nutkavá inkontinence – Když zažíváte náhlé nutkání k močení, které je následováno nekontrolovaným únikem moči. To může být způsobeno něčím zanedbatelným, nebo to může mít vážnější příčinu, jako je cukrovka nebo neurologické onemocnění.

Přetlaková inkontinence – Časté ukapávání moči z důvodu neúplného vyprázdnění měchýře.

Funkční inkontinence – Fyzická nebo duševní porucha vám zabraňuje dojít na toaletu včas. Někdy mohou být důvodem ochoření typu vážné artritidy, protože zpomalují pohyb.

Smíšená inkontinence – Když je ve hře více než jeden typ inkontinence, uvedený výše.

Jak funguje močový měchýř?

Močový měchýř je jedním z jednodušších funkčních tělesných orgánů. Jeho hlavním orgánem je hladký vypuzovací sval (detruzor). Když má dojít k močení, smrští se nižší detruzorový sval blíže ke dnu měchýře, kde se spojuje v úsilí s močovým svěračem. Když se měchýř plní, sval zůstává uvolněný. Jeho zdravou funkci řídí neurální centra v mozku a v míše.

Když dojde k poškození centrálních inhibičních drah nebo k podráždění nervových vláken, spustí to přehnanou aktivitu měchýře. Když je dítě naučeno na nočníček, je měchýř kontrolován smyslovými vjemy a vzruchy. Když je ale měchýř přehnaně aktivní, komunikace není tak hladká, jak bychom si přáli.

Jak ovlivňuje inkontinenci konopí?

V celém močovém měchýři a v okolí se vyskytují endokanabinoidy. Jsou zde i oba kanabinoidní receptory – CB1 a CB2. Ve studii z roku 2017 vědci zjistili, že přehnanou aktivitu močového detruzoru mohou ovlivnit známí agonisté kanabinoidních receptorů. V uroteliu (víceřadém přechodním epitelu močového měchýře; pozn. překl.), kde se hladký detruzorový sval stýká se smyslovými neurony, vykazuje slibnou aktivitu CB1 jako modulátor. Znamená to, že při této nemoci mohou pomoci konopné léky.

Když se používají konvenční léky, bývá to s cílem zklidnit nervy. Proto je konopí tak účinné – má protizánětlivé vlastnosti. Studie prokazují, že účinnost proti nemocem, projevujícím se přehnaně aktivním močovým měchýřem, mají THC i CBD.

THC a CBD na inkontinenci

Ve dvou randomizovaných kontrolovaných studiích se sledovalo 426 pacientů a pacientek. Všichni měli též diagnózu roztroušené sklerózy. Byli léčeni kapsulemi (malými tobolkami) s THC/CBD nebo podjazykovým sprejem s týmž obsahem. Studie prokázaly, že léčba konopím vyvolávala relevantní (znatelný) pokles inkontinence. Nezjistily se ani žádné vedlejší účinky, spojené s tabletami. Se sprejem se pojily některé vedlejší účinky jako bolesti hlavy, vyschlo v ústech a zvracení. Tyto vedlejší účinky byly ale ve srovnání s konvenčními léky jen mírné.

Další klinické pokusy ukázaly, že podávání konopných výtažků zlepšuje kontrolu močového měchýře. Účinkují dokonce i u pacientů s poraněními míchy. Další studie se konaly na pacientech s pokročilou roztroušenou sklerózou a zjistilo se, že podávání THC/CBD výtažků snižuje puzení k močení, častost močení a noční pomočování. Vědci zjistili, že dochází k třicetiosmiprocentnímu snížení případů inkontinence. Výtažky také dokázali snížit příznaky přehnaně aktivního močového měchýře tam, kde předchozí léčba neúčinkovala.

Dodatek

Konopí je jako funkční léčba inkontinence přijímáno těmi, kteří mají raději holistický přístup než konvenční léky. Je to bezpečný a účinný způsob léčby přehnaně aktivního močového měchýře. Samozřejmě je třeba dalších studií, jež by určily, zda mají být THC a CBD užívány společně, nebo zda jsou stejně účinné izolovaně.