Existují důkazy, že některé kanabinoidy posilují účinky jiných kanabinoidů. Tak například THC může vylepšovat léčebné působení CBD, a další kanabinoidy mohou také prospívat.

Pravděpodobně už jste slyšeli o entourage efektu (účinku celé rostliny). Toto označení se vztahuje k synergii, která nastává, když THC, CBD, další kanabinoidy a terpeny spolupracují a poskytují zdravotně příznivé účinky.

Zdroj: https://www.cannainsider.com/reviews/entourage-effect/

Často se to také označuje jako „lék celé rostliny“ nebo „celorostlinná synergie,“ a spočívá to na předpokladu, že konopné přípravky s mnoha různými látkami mohou přinést léčebné účinky, které izolované kanabinoidy a další složky konopí samy o sobě přinést nemohou.

Jako první na synergii celé rostliny upozornili v roce 1998 profesoři Raphael Mechoulam a Shimon Ben-Shabat. Ve svém výzkumu zjistili, že tělesný endokanabinoidní systém lépe reaguje na výtažky z celé rostliny konopí, a to tak, že zvyšuje aktivitu dvou primárních endokanabinoidů. Tato mohutná synergie také napovídá, proč jsou botanické léky z celých rostlin často účinnější než léky, obsahující jeden izolovaný typ rostlinných molekul.

Dnes se „entourage effect“ stal součástí konopného slovníku a plýtvá se jím rozmařile na řadu přípravků. Co ale „efekt celé rostliny“ doopravdy znamená, a jak mu máme rozumět nyní ve světle nejnovějšího výzkumu?

Hlouběji do tohoto fenoménu zaryl příval studií, jež byly zveřejněny loni. Výzkumníci zkoumají jednotlivé látky, o nichž se má za to, že vyvolávají „entourage effect,“ a jedna studie dokonce klade otázku, zda „entourage effect“ není zveličován.

Podle některých výzkumných nálezů nejsou mechanismy, pohánějící „entourage effect,“ zdaleka tak jasné, jak by nás chtěl přesvědčit konopný marketing.

Co tedy doopravdy víme o účinku celé rostliny?

Pro začátečníky: existují důkazy, že některé kanabinoidy posilují účinky jiných kanabinoidů. Tak například THC může vylepšovat léčebné působení CBD, a další kanabinoidy mohou také prospívat.

Ve studii na tkáni rakoviny prsu ve zkumavkách a na laboratorních zvířatech vylepšila výsledek přítomnost kanabinoidů, jiných než THC a CBD. „Konopný výtažek byl mnohem účinnější v zabíjení nádoru a omezování jeho růstu než izolované THC,“ říká dr. Ethan Russo, průkopník výzkumu „entourage effectu“ a zakladatel a ředitel CReDO Science. „Synergii konopného výtažku lze přičíst přítomnosti signifikantních množství kanabigerolu (CBG) a tetrahydrokanabinolové kyseliny (THCA) ve výtažku oproti THC samotnému.“

Tato studie CBD samotného versus výtažku z celé rostliny s CBD navíc prokázala, že výtažek z celé rostliny byl v léčbě závažné epilepsie stejně účinný jako CBD samotné, ale v dávce menší o 20 %, říká Russo.

Pro doktora Jordana Tishlera, odborného konopného lékaře a vyučujícího na Harvardské lékařské fakultě, jsou jednotlivé prvky „entourage effectu“ prokázané, jsou ale přeháněny. „Jsou tu například nesporné důkazy, že CBD … moduluje na hlavním receptoru účinky THC. Proto ‚entourage effect‘ skutečně existuje,“ řekl.

„‚Entourage effect‘ také vysvětluje, proč čisté THC není zvlášť účinné a výtažek z celého konopí je lepší,“ dodává. Tvrdí ale, že účinky „entourage effectu“ jsou odvozovány v míře nad rámec důkazů, v současnosti dostupných. „Myšlenky, že pro účinek CBD jsou důležité jiné chemikálie, nemají oporu v současných vědeckých znalostech.“

Tishler také říká, že role kanabinoidů, jako je CBG nebo CBN, není ve vztahu k THC nebo jiným kanabinoidem plně chápána. „Jinými slovy: účinek THC může podporovat řada molekul, to ale neznamená, že ovlivňují účinek jiných kanabinoidů,“ řekl k tomu.

S tím, jak tyto detaily chápou vědci, jsou navrhovány nové způsoby pochopení „entourage effectu.“ Tomu lze lépe porozumět jako dvěma odděleným jevům:

  • intra-entourage effect, označující vzájemné působení kanabinoidů a terpenů
  • inter-entourage effect, který označuje vzájemné působení mezi kanabinoidy a vzájemné působení mezi terpeny.

Zatímco pro inter-entourage effect existují důkazy, pro intra-entourage effect je jen málo výzkumných poznatků.

Co terpeny?

Obecně vládne shoda, že v entourage effectu jsou terpeny kritické. Dosud byl ale výzkum synergie mezi kanabinoidy a terpeny relativně skrovný. Řada zjištění, zveřejněných v minulém roku, nasvědčuje tomu, že terpeny možná nepřispívají k „entourage effectu“ způsobem, v nějž jsme dosud věřili.

Podle studie, publikované v březnu 2020, nemusí terpeny, přítomné v konopí, vůbec spouštět „entourage effect.“ Výzkumníci nezjistili žádné důkazy, že by pět nejhojnějších terpenů – myrcen, α- a β- pinen, β-karyofylen a limonen – umožňovaly „entourage effect“ vazbou ke kanabinoidním receptorům v těle.

Podle jiného letos zveřejněného výzkumu neexistují ani důkazy, že by terpeny umožňovaly intra-entourage effect – když kanabinoidy a terpeny spolupracují – tím, že by interagovaly s různými kanabinoidními signálními drahami v těle.

Jak je tomu nicméně u výzkumů konopí často, tyto závěry nejsou definitivní. Ve studii na myších z dubna 2020 výzkumníci prokázali, že tři obvyklé konopné terpeny – humulen, pinen a geraniol – aktivují receptor CB1. Receptor CB1 odpovídá za spouštění fyziologických pochodů, jako je snížené vnímání bolesti. Tyto terpeny odstartovaly specifické fyziologické odezvy CB1, což nasvědčuje tomu, že terpeny mohou mít léčebný přínos.

Podle Tishlera jsou důkazy, že by terpeny přispívaly k synergii celé rostliny konopí, nedostatečné. To ale neznamená, že tyto aromatické látky jsou neúčinné. „Jsou tu dvě výjimky,“ řekl Tishler. „Myrcen, který způsobuje ospalost; činí tak ale nezávisle, nikoliv v rámci „entourage effectu. Další výjimkou je β-karyofylen, který může být důležitý při kontrole bolesti.

Je tedy „entourage effect“ reálný?

Tishler uvádí, že „entourage effect“ je skutečný jev, který je špatně chápán. „V současnosti je naše chápání interakcí ‚entourage effectu‘ dost omezené,“ říká. Není dost dat, které by umožnila vyrobit specifický produkt nebo dát doporučení, založená na interakci kanabinoidů nebo terpenů. To neznamená, že by se alchymie celé rostliny neodehrávala, jen jsme dosud nedokázali pochopit mechanismy, které ji způsobují.

„Na klinické úrovni se čisté THC a čisté CBD zdají být méně účinné než celé konopí, což nasvědčuje tomu, že ve hře jsou vskutku další látky – jen zůstává nejasné, které to jsou a jak fungují,“ řekl Tishler.

Ethan Russo zůstává pevným zastáncem „entourage effectu“ navzdory protichůdným nálezům ve vědecké literatuře. „Navzdory občasným selháním v demonstrování prospěšného působení ‚entourage effectu,‘ které lze případně přičíst přípravkům, jež nejsou terapeuticky optimalizovány, je koncept ‚entourage effectu‘v současnosti dobře zaveden,“ uvádí.

Russo poukazuje na to, že jednou z příčin různorodých zjištění mohou být inkonzistentní standardy kvality konopí.

„Je mimořádně náročné pro uživatele nebo ty, jež o ně pečují, aby používali ty nejúčinnější a nejkvalitnější léky, založené na konopí,“ vysvětluje Russo. „Toho lze dosáhnout jen tak, že v místě prodeje budou povinně dostupné všechny analytické a bezpečnostní informace, včetně kompletních profilů kanabinoidů a terpenů ve formě certifikátů o analýze. To je třeba doplnit lepším vzděláním o farmakologických přínosech různých kanabinoidních a terpenoidních látek.“

Emma Stone

Emma Stone je novinářkou, sídlící na Novem Zélandu se specializací v konopí, zdraví a zdravém životním stylu. Má titul Ph.D. v sociologii a pracuje jako výzkumnice a učitelka, ze všeho nejvíce ale miluje psaní. Své dny by nejraději trávila psaním, čtením, turistikou, jídlem a plaváním.