Jižní Korea se pět měsíců poté, co se stala první jihoasijskou zemí se zlegalizovaným léčebným konopím, připravuje k přijetí první dodávky vybraných léků na bázi konopí.

CHRIS MOORE | původně publikováno 20. února 2019 na https://merryjane.com/news/south-korea-will-start-importing-medical-marijuana-within-weeks

V Březnu 2019 se Jižní Korea stane první jihoasijskou zemí, jež dovolí léčivům, založeným na konopí, aby překročily jejich hranice. Loni v listopadu zákonodárci schválili zákon, novelizující národní Zákon o zacházení s narkotickými drogami tak, že „dovoluje nehalucinogenní dávky léčebného konopí.“ Tento týden úředníci oznámili, že nový zákon vstoupí v platnost 12. března 2019, a že lze krátce nato očekávat importy vybraných forem konopí.

I když tento zákon reprezentuje jeden z nejliberálnějších přístupů ke konopí v Jižní Asii, jde vlastně o jeden z nejrestriktivnějších programů léčebného konopí na světě. Ministerstvo pro bezpečnost léků a potravin (MBLP) dovolí import jen takových produktů z léčebného konopí, které mají státní schválení od světových velmocí, jako jsou USA nebo Velká Británie. Toto omezení v současnosti dovoluje import jen dvou syntetických kanabinoidů – Marinolu a Cesametu – a dvou z konopí vyrobených továrních léků – Sativexu a Epidiolexu.

MBLP dovolí výdej těchto léků nemocným, trpícím na HIV, rakovinu, epileptické nemoci, roztroušenou sklerózu či jiné „vzácné nebo nevyléčitelné nemoci,“ ale jen pokud v Jižní Koreji nebude existovat alternativní lék. Pacienti, kteří budou chtít být léčeni konopím, budou muset doložit své lékařské záznamy, plnou diagnózu své nemoci, a lékařské prohlášení, že léčebné konopí je pro danou nemoc u daného pacienta jedinou možnou léčbou. Pokud bude jejich žádost schválena, budou dostávat svůj lék od Korejského centra pro vzácná léčiva, vládního úřadu s úkolem zajišťovat pacientům vzácné – a nestandardní – léky.

Navzdory těmto omezením je nový zákon o léčebném konopí signálem posunu v národním paradigmatu přístupu ke konopí, jež bylo v Jižní Koreji zcela nezákonné po posledních 50 let. Tresty za držení a užívání rekreační trávy jsou stále na extrémní straně spektra a sahají od pěti let vězení až po trest smrti. Přijetí léčebného konopí, jakkoliv omezené, dává jasně najevo, že se zákonodárci otevírají drogové reformě, a to by mohl být klidně první krok v širším tlaku na toleranci konopí po celé Jižní Asii.