Při analýze dat ze studie COVID-19 Citizens Health Study se výzkumníci ponořili do návyků užívání návykových látek u 53 843 dospělých v USA v letech 2020 až 2022. Spoluuživatelé obou látek vykazovali zhruba 1,8krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít problémy s duševním zdravím než neuživatelé. Příčinná souvislost není prokázána, ale spojené užívání těchto látek ukazuje na potenciální rizika pro duševní zdraví.

Klíčová fakta:

  • Z dotázaných 1,6 % uvedlo užívání tabáku i konopí, přičemž 26,5 % a 28,3 % z nich uvedlo úzkost a depresi.
  • Ti, kteří neužívali tabák ani konopí, uváděli úzkost a depresi v míře 10,6 %, respektive 11,2 %.
  • Studie zjistila, že společné užívání tabáku a konopí zvýšilo pravděpodobnost úzkosti a deprese asi 1,8krát ve srovnání s neuživateli.

Zdroj: PLOS

Tabák a konopí patří celosvětově k nejčastěji užívaným látkám a jejich společné užívání je na vzestupu v souvislosti s rozšiřující se legalizací konopí.

Nová studie od kolektivu pod vedením Nhunga Nguyena z Kalifornské univerzity v USA byla zveřejněna ve vědeckém časopise PLOS ONE. Podle jejích výsledků hlásí lidé, kteří užívají tabák i konopí, častěji úzkost a depresi než ti, kteří užívají pouze tabák, nebo ti, kteří neužívají žádnou látku.

Celkově 4,9 % účastníků uvedlo užívání pouze tabáku, 6,9 % uvedlo užívání pouze konopí a 1,6 % uvedlo společné užívání obou látek. Mezi lidmi ve skupině společmého užívání uvádělo 26,5 % úzkost a 28,3 % depresi, zatímco mezi neuživateli bylo procento úzkosti 10,6 % a deprese 11,2 %.
Pravděpodobnost těchto poruch duševního zdraví byla tedy asi 1,8krát vyšší u uživatelů než u neuživatelů. Společné užívání obou látek a užívání pouze konopí bylo také spojeno s vyšší pravděpodobností úzkosti ve srovnání s užíváním pouze tabáku.

Tato studie neslouží k určení příčinné souvislosti. Autoři však došli k závěru, že společné užívání tabáku a konopí je spojeno se špatným duševním zdravím a naznačují, že integrace podpory duševního zdraví a programů pro odvykání tabáku a konopí může pomoci vyřešit tento vztah.

Autoři dodávají: „Holdování tabáku i konopí je spojeno se sníženou duševní pohodou.“

zdroj:
https://neurosciencenews.com/anxiety-tobacco-cannabis-depression-23916/