Komise OSN pro narkotické drogy (Commission on Narcotics Drugs, CND) nebude na svém březnovém shromáždění hlasovat o doporučeních Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation, WHO) ke konopí.

Alfredo Pascual | publikováno 25. února 2019 na https://mjbizdaily.com/un-commission-on-narcotic-drugs-delays-vote-who-cannabis-recommendations/

Tato novinka přichází po zpoždění ve zveřejnění doporučení ze strany WHO, které bylo původně plánováno na loňský prosinec.

Doporučení, učiněné Expertním výborem pro závislosti Světové zdravotnické organizace, by mohlo mít v případě přijetí podstatný dopad na globální průmysl s psychotropním a technickým konopím.

Detailní analýza je zde.

Několik států si vyžádalo k prostudování doporučení dodatečnou lhůtu – včetně Japonska, USA, Německa a Ruska, zatímco reprezentanti Uruguaye a Norska zdůraznili potřebu neodkládat hlasování, aniž by se určil jeho specifický budoucí termín.

Doporučení k reklasifikaci konopí byly členským státům doručeno na konci ledna, místo aby byla oznámena na prosincové 61. mezischůzce CND ve Vídni, což by členským státům dalo alespoň tři měsíce ke zvážení návrhu, než by o něm hlasovaly na březnovém shromáždění CND.

Alfredo Pascual can be reached at alfredop@mjbizdaily.com