Poškození nervů při ALS má dvě hlavní příčiny: oxidativní stres a excitotoxicitu. Bylo prokázáno, že konopí působí na obě.

Marijuana News | původně publikováno 22. února 2019 na https://420intel.com/articles/2019/02/22/cannabis-and-lou-gehrig%E2%80%99s-disease-here%E2%80%99s-what-you-should-know

Když Charlie Wedemayer navštěvoval v šedesátých letech minulého století Punahou School, byl jedním z nejlepších havajských atletů. Byl zadákem ve školním fotbalovém týmu, ale také byl výborný v basketbalu a baseballu. Charlie byl jmenován Havajskou atletickou nadějí šedesátých let a hrál americký fotbal za Michiganskou státní univerzitu.

V roce 1978 byl Charlie trenérem amerického fotbalu na kalifornské Los Gatos High School, když mu diagnostikovali amyotrofní laterální sklerózu (ALS). Podobně jako mnozí atleti před ním včetně velkého Lou Gehriga, Charlie Wedemayer vstoupil s ALS do boje, jenž nelze vyhrát.

Co je ALS?

ALS (také známá jako nemoc Lou Gehriga) je fatální nemoc pohybových neuronů, kterou trpí odhadem 30 000 obyvatel USA. ALS způsobuje degeneraci nervů, které kontrolují volní svalové pohyby, jako ty, které nám dovolují žvýkat, mluvit a chodit. Když tyto nervy odumřou, přestanou vysílat svalům zprávy, a to způsobuje jejich postupné oslabení, záškuby, a chřadnutí.

Pacienti s ALS zeslábnou, ale zůstávají docela při vědomí. Jsou si dokonale vědomi své postupující neschopnosti. Ve finálním stádiu mozek nedokáže započít nebo kontrolovat volní pohyby. Smrt často nastává v důsledku selhání dýchání, když nervy, které dýchání kontrolují, přestanou fungovat.

Nevíme, co ALS způsobuje. Známe genetickou mutaci, která postihuje 5 až 10 procent pacientů, většina případů je ale sporadická [bez většího výskytu v jedné rodině; pozn. překl.] bez jasných rizikových faktorů nebo rodinné historie nemoci. Vyšší výskyt ALS mají atleti a veteráni z vojska, nedokázali jsme ale k tomuto pozorování nalézt příčinnou souvislost.  Ministerstvo USA pro záležitosti veteránů uznává ALS jako nemoc z povolání.

Konvenční léčba ALS

Není znám lék, jenž by ALS dokázal vyléčit. Obvykle jsou svalové křeče, ztuhlost a slintání, stejně jako nekontrolovatelné výbuchy smíchu či pláče, způsobené zničením mozkové tkáně. Léky se dá zvládat bolest, deprese, potíže se spaním a se zácpou – něco z toho úspěšněji než jiné aspekty.

Kanabinoidy: antioxidanty a neuroprotektanty

Poškození nervů u ALS má dvě hlavní příčiny: oxidativní stres a excitotoxicitu. Konopí je slibné pro zvládání některých z nervových poškození, neboť, jak bylo prokázáno, ovlivňuje oba faktory. Přesto je třeba ještě provést další specifické studie o ALS a konopí.

Oxidativní stres nastává, když v těle dojde k nerovnováze mezi volnými radikály a antioxidanty. Když produkce antioxidantů nedokáže udržet krok s produkcí volných radikálů, nejsme s to detoxifikovat se ze škodlivých účinků volných radikálů na tělo. Konopí je známý antioxidant a pomáhá snížit škody na nervových tkáních, které mohou způsobit volné radikály.

Excitotoxicita ničí nervovou tkáň, která již byla poškozena. Když je nervová tkáň poraněna, je v nekontrolovaně vysokých množstvích uvolňován aminoacid glutamát. Jeho nadbytek vede k buněčné smrti, destruktivnímu procesu zvanému excitotoxicita. CBD i THC snižují uvolňování glutamátu, a tak chrání neurony před excitotoxicitou a buněčnou smrtí.

Poškození nervů při ALS má dvě hlavní příčiny: oxidativní stres a excitotoxicitu. Bylo prokázáno, že konopí působí na obě.

Důkazem jsou patenty

Tyto vlastnosti kanabinoidů jsou dobře známy a jsou uznávány jako léčebné. Vláda USA podala v roce 1999 Federální patent #US 6630507 B1, který specificky označuje kanabinoidy za antioxidanty a neuroprotektanty.

„Bylo zjištěno, že tyto kanabinoidy mají zvláštní použití jako neuroprotektanty, například při omezení neurologického poškození po ischemických atakách, jako jsou mozková mrtvice a úrazy, nebo v léčbě neurodegenerativních onemocnění…“

Pokud zohledníme neuroprotektivní účinek kanabinoidů a protikřečový účinek kanabinoidů u pacientů s roztroušenou sklerózou, jejich užití u ALS dává dokonalý smysl. Preklinické studie a zprávy některých pacientů jsou slibné.

Jaký výzkum existuje?

Raman a kolektiv publikovali v roce 2004 studii, která ukazovala, že THC zpomaluje u myši postup ALS. Na základě těchto a dalších působivých výzkumných dat publikovali Carter se spoluautory v roce 2010 přehled dostupné vědecké literatury, jenž volal po klinických studiích.

„Preklinická data prokazují, že konopí má mohutné antioxidační, protizánětlivé a neuroprotektivní účinky. Konopí má také vlastnosti, použitelné pro zvládání příznaků ALS, jako je tlumení bolesti, uvolnění svalů, bronchodilatace, snížení slinění, povzbuzení chuti do jídla a spánku. Co se týče léčby ALS z pohledu nemoc modifikujících i symptomy zvládajících léků, logickým příštím krokem jsou klinické pokusy s konopím. Na podkladě dnes dostupných vědeckých dat je důvod věřit, že konopí by mohlo významně zpomalit postup ALS, potenciálně prodloužit očekávané dožití a podstatně snížit celkovou zátěž z nemoci.“

Zvládání ALS konopím

Pro pacienty s ALS jsou považovány za nejcennější kanabinoidy THC a CBD. Jakákoliv klinická zpětná vazba, kterou pacient s ALS poskytne o užívání a účinnosti konopných léčiv, povzbudí další výzkum a publikace dobře designovaných klinických studií.