Nový případ demence je diagnostikován každé tři sekundy.

Andrew Ward | původně publikováno 4. září 2019 na https://hightimes.com/health/cannabis-mental-health-dementia/

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je velmi častým příznakem, který vůbec není normální známkou stáří. Ve zprávě WHO se uvádí, že v roce 2015 na světě demencí trpělo 47 milionů lidí. Z nich 63 % žije ve středně až málo rozvinutých zemích. WHO očekává, že toto procento se v roce 2050 zvýší na 70 %.

Demence je termín, který popisuje příznaky ztráty specifických tělesných funkcí: komunikace, plnění každodenních úkolů a výbavnost paměti. Tento příznak, který není nemocí, se nejčastěji vyskytuje u osob vyššího věku; vyšší věk také zvyšuje pravděpodobnost jeho výskytu.

Někteří zaměňují demenci a Alzheimerovu nemoc; je důležité si uvědomit, že Alzheimerova choroba je jednou ze specifických nemocí, způsobujících demenci.

Škody, páchané demencí, často přesahují jednotlivce a zasahují do života dalších rodinných příslušníků. Když jsme se pokoušeli kontaktovat rodiny, postižené demencí někoho z rodiny, nikdo nebyl ochoten poskytnout serveru High Times svůj osobní příběh. Na jednom osobním blogu je ale zveřejněna rodinná historie autora, popisující některá z obtížných rozhodnutí, které musí rodiny dělat v souvislosti se svými blízkými postiženými demencí.

„Když maminčin Alzheimer dostoupil až k bodu, kdy začala být agresivní k lidem kolem sebe a měla problémy s osobní hygienou, bratr ji chtěl dát do domu s pečovatelskou službou, ale já jsem raději odešel z práce, abych se o ni mohl starat. Přestěhoval jsem ji k sobě do Portlandu a staral se o ni s důrazem na kvalitu života, který jí zbýval,“ píše se na blogu.

Blog pokračuje výčtem mnoha léků, který pisatelova matka brala, než přešla na konopí. Byly to čtyři typy volně prodejných léků a tři inhalátory, a také léky na astma, záchvaty, alergie a další nemoci.

Nádavkem k osobním blogům zaujal národní pozornost léčby demence konopím také případ Spierovy rodiny. Rodinný patriarcha Alexander Spier, přeživší holocaust, byl majitelem firmy v USA. Dva roky, které vedly k jeho úmrtí na Alzheimerovu nemoc v roce 2017, byly podle očekávání bolestné pro něj i jeho rodinu, a zahrnovaly dva útěky z domu s pečovatelskou službou, což vedlo Spierovu rodinu k jeho přestěhování na Floridu do specializovaného zařízení.

Dnes rodina vede Nadaci rodiny Spierovy, která nabízí podporu několika nemocnicím a jejich výzkumnému úsilí.

Dr. Rahul Khare se na takovém výzkumu podílí. Zakladatel a výkonný ředitel firmy Innovative Express Care & Innovative Ketamine Care říká, že jeho práce zahrnuje studium terapeutického využití konopí a CBD na několik duševních a tělesných nemocí.

Chicagský lékař používá na příznaky a nemoci pacientů CBD, THC a další látky z rostlin konopí. Říká, že konopí je nejspíše nejlépe uzpůsobeno k léčbě agresivního chování pacientů. Dr. Khare vysvětluje, že tradičně se takovým pacientům dávají benzodiazepiny, jako je Ativan či Valium. Výsledkem je, že pacient setrvává po čtyři až šest hodiny bez reakcí a malátný.

Lékař místo toho doporučuje konopnou tinkturu ve formě žvýkaček nebo nosního spreje. „Pacienti jsou po užití konopí mnohem povolnější a při sobě, a to díky nižším vedlejším účinkům konopí, než mají jiné léky, používané pro zvládání agresivních příznaků demence,“ vysvětluje dr. Khare.

THC/CBD orální sprej Sativex, zmiňovaný doktorem Kharem, byl v únoru 2019 tématem první velké studie, která měla určit účinky konopí na pacienty s demencí. Tento lék byl v USA [a také v ČR; pozn. překl.] schválen pro použití u pacientů s roztroušenou sklerózou. Jiní se domnívají, že konopí může být léčebnou možností tam, kde je potřeba léků a ostatní metody selhaly. Dr. Krista Lanctôt je profesorkou na Torontské univerzitě a vedoucí výzkumnicí v Hurvitzově výzkumném programu mozku v  Sunnybrook Health Sciences Centre. V červenci 2018 napsala článek o tom, jak by měly být problémy s rozrušením nejprve léčeny bez použití léků, i když si některá stádia nemoci léčiva vyžádají, a to včetně konopí. Dr. Lanctôtová pak srovnala standardní léčebné postupy a konopí.

Napsala: „Ve skutečnosti mohou ty nejúčinnější léky někdy způsobit mrtvici nebo dokonce smrt. Naproti tomu kanabinoidy interagují s tělem jiným způsobem, což znamená, že mohou být pro pacienty, zažívající rozrušení, bezpečnější a účinnější.“

Lékařka dodává: „Má se za to, že některé z účinků konopí mohou dokonce zabraňovat buněčné smrti.“ I když studií není dost, aby zaplašily stíny pochyb, ty, které během let vznikly, došly k závěru, že konopí má potenciál pomoci při léčbě mnoha negativních vedlejších účinků, jež s sebou demence přináší. Mezi takové studie patří otevřená studie z letošního roku, podle níž můře konopí zlepšit chování pacientů s demencí. Otevřená studie z roku 2016 také zjistila, že konopí „významně snižuje“ příznaky demence, jako jsou klamné domněnky, agrese, podráždění, nespavost a apatie – a to také významně ulevuje těm, kteří se o nemocné starají.

Navzdory výsledkům individuálních studií nelze v této chvíli definovat pozitivní spojení mezi konopím a léčbou demence. I když lékaři jako dr. Khare věří, že CBD může pomoci pacienta zklidnit a THC můře účinkovat jako rychlé sedativum, jiní mají obavy stran kognice (rozpoznávacích schopností) pacientů. Jedním z nich je dr. Nathan Herrmann z torontského Health Sciences Centre. „Máme dobré důvody pro obavy, že konopí může zhoršit rozpoznávací schopnosti – ať už přímým působením nebo svými sedativními účinky,“ prohlásil před nějakou dobou.
Dr. Herrmann a jeho tým poukazují na nedostatek studií, z nichž mnohé prokazují malý nebo žádný pozitivní účinek. Výzkumníci si dali za cíl vlastní analýzou dále objasnit vztah mezi demencí a konopím. V dubnu 2018 byly zveřejněny výsledky jejich první klinické studie použití syntetických kanabinoidů jako léčby Alzheimerovy nemoci. Podle výsledků může nabilon (syntetický THC) u pacientů potlačit příznaky nemoci. Tým doufá, že provede rozsáhlejší studii, která by potvrdila výsledky jejich první studie o potlačení neklidu, a zjistí, zda nabilon může zlepšit chuť k jídlu a ulevit od bolesti.

Jako vždy: než se rozhodnete léčit demenci nebo příbuzné onemocnění konopím, konzultujte to s lékařem.