Lze konopím zmírnit příznaky a účinky obsedantně-kompulzivní poruchy?

Andrew Ward | původně publikováno 12. září 2019 na https://hightimes.com/health/cannabis-mental-health-obsessive-compulsive-disorder-ocd/

Obsedantně-kompulzivní porucha (OKP) je duševní nemocí, kterou veřejnost do značné míry nechápe. Toto nepochopení může pocházet z častého mediálního nesprávného popisu poruchy a podobných nemocí. Další příčinou mohou být podobné příznaky s jinými chorobami.

Ať už je příčinou cokoliv, je čas, abychom OKP a dalším duševním nemocem porozuměli lépe.

Navzdory zvýšené veřejné pozornosti jsou vylíčení OKP často nesprávná. Roli v některých příznacích mohou hrát často přehnané, komické popisy pacientů s OKP, které zahrnují shromažďování nepodstatných maličkostí a úpornou sebeočistu. To nicméně nepřesně sumarizuje příznaky, které diagnostikují OKP.

Příznaky OKP jsou totiž u různých lidí různé. Nemoc navíc postihuje stejnou měrou ženy a muže všech ras a etnik, a to poměrně často. V USA trpí obsedantně-kompulzivní poruchou jeden ze čtyřiceti dospělých a jedno ze sta dětí.

Příznaky onemocnění zahrnují trávení hodiny nebo více posedlým přemýšlením o myšlenkách, obrazech, podnětech a nutkáních. Tyto myšlenky nabírají zdánlivě nezastavitelné síly a nemocný je probírá v nekonečném kruhu. Jak se pacient snaží bojovat nebo ulevit si od vnitřního napětí, nastupují úzkosti. Nutkání, obecně známé jako rituály, jsou součástí pokusů tato nutkání kontrolovat. Během času tento proces narušuje nebo úplně ničí pacientovu kvalitu života.

OKP je často mylně zaměňována s podobně nazývanou poruchou obsedantně-kompulzivní osobnosti. Lidé s poruchou obsedantně-kompulzivní osobnosti věří ve vlastní rutinní postupy, i když mají ničivé výsledky. Pacienti se často snaží kontrolovat situaci nebo jiné aspekty svého života, aby si své rutiny mohli udržet. S poruchou obsedantně-kompulzivní osobnosti se pacient soustřeďuje na dokonalost, což ho může vést k několikerému opakování úkolů.

V některých případech může být OKP nesprávně zařazována do autistického spektra. Tak to může být proto, že autisté i pacienti s OKP často trpí nutkavým soustředěním na specifické zájmy. Tento omyl může být vyvolán i tím, že obě poruchy mohou nastat u téhož pacienta. Při OKP často nalézáme další nemoci. Ty mohou zahrnovat úzkostnost a depresi, stejně jako bipolární poruchy, ADHD (hyperaktivní poruchu osobnosti), poruchy v příjmu potravy, Tourettův syndrom a další.

OKP také může vést k rozvoji příbuzných nemocí. Ty zahrnují dysmorfii, hromadění věcí, vytrhávání vlasů, odírání kůže a další stavy, zaměřené na vytrhávání, strhávání a žvýkání jistých částí vlastního těla.

V současnosti není známa specifická příčina OKP. Má se za to, že svou roli hrají genetické faktory a vlivy okolí.

Studie prokázaly, že konopí může s příznaky OKP pomoci. Analýza dvou pacientů z roku 2008 zaznamenala „signifikantní zlepšení příznaků“ při podávání léčebného konopí nebo dronabinolu (THC, extrahovaného z konopí).

Analýza 49 studií z roku 2015 zjistila, že CBD snižuje úzkostnost u OKP a několika dalších nemocí. Ty zahrnovaly generalizovanou úzkostnou poruchu, panickou poruchu, posttraumatickou stressovou poruchusociální fóbii. Analýza se zmiňuje o jiné studii z roku 2015, která zjistila, že CBD snižovala u pacientů na sedm dní nutkání zahrabávat do země kuličky.

nedávné pilotní studii z roku 2019 se u 14 pacientů zkoumalo, zda může příznaky OKP snižovat kouření THC či CBD. Studie byla ukončena v březnu 2019 a v okamžiku zveřejnění tohoto článku nebyly její výsledky ještě známy.

Někteří lékaři na podkladě těchto studií věří, že konopí by mohlo být lékem na OKP.

Mitchell Sadar je klinickým psychologem, specializujícím se na měření mozkových vln pomocí biofeedbacku. Myslí si, že konopí může některým pacientům s OKP pomoci.

Zdravotnický odborník s více než třicetiletou praxí vysvětluje, že příznaky OKP mohou být vyvolány „deviantními vzory mozkových vln.“ Podle Sadara může nedostatečná aktivita alfa vln činit lidi zranitelné obsedantně-kompulzivní poruchou a dalšími úzkostnými příznaky. Sadar věří, že konopí může problém vyřešit.

„Konopí typicky alfa aktivitu zvyšuje… v případě OKP, která je spojena s nedostatečnou alfa aktivitou, by konopí mělo mít pozitivní účinek,“ vysvětluje dále Sadar.

Dodává, že konopí by mohlo mít negativní účinky v jiných případech, jako když má pacient alfa aktivitu zvýšenou. „Podstatou je, že konopí může a nemusí pomoci v závislosti na EEG endofenotypu té které osoby.“

High Times se snažilo zkontaktovat s lidmi trpícími OKP, ale v době odevzdání tohoto článku jsme neměli nikoho, kdo by se nám svěřil se svou osobní zkušeností. Abychom lépe pochopili pacientskou perspektivu, využili jsme izolované příběhy, jak byly publikovány během několika posledních let. Na online fórech se lze zapojit do několika diskusí na dané téma. Analýza tamních debat také podporuje Sadarovu hypotézu.

Vlákno na diskusním serveru Quora nabízí pro a proti celého problému. Jeden z diskutujících sdělil, že konopí odbouralo jeho útlum a snížilo úzkostnost. Dodává, že konopí z něj udělalo přívětivějšího člověka. Jiným zase konopí pomohlo poznávat, kdy se dostávají do myšlenkového kolotoče. Jiná osoba na druhé straně má pocit, že se po užití THC její příznaky zhoršily. Další podrobnosti neposkytla.

Stejně smířené výsledky jsou na serveru Reddit. V jednom diskusním vláknu tvrdí pacient, že mu konopí pomáhá soustředit se, zatímco jiní cítili intenzivní strach a záchvaty paniky.

Na internetu leze nalézt jen málo příběhů dětí. V červenci 2010 reportáž televize ABC News nicméně popsala příběh kalifornské matky Judy Mendoza a jejího syna Ryana. Tvrdila v něm, že konopí pomohlo jejímu dvanáctiletému synovi vyrovnat se s těžkou OKP způsobenou autoimunitní neuropsychiatrickou nemocí, vyvolanou streptokokovou infekcí.

Ryanovy příznaky byly tak závažné, že jeho záchvaty násilí mohly být spuštěny deštěm nebo uzřením čísla šest. Nemoc dostoupila stupně, kdy Ryan žádal matku, aby jej zabila a zbavila tak bolesti. Judy se rozhodla pro konopí pro syna poté, co vyzkoušeli četné opiáty. Okamžitý pozitivní účinek přiměl rodinu k tomu, aby Ryan bral jednu pilulku s konopím denně plus – v případech, kdy jeho úzkostnost byla závažná – několik kapek konopné tinktury.

Tento příběh je starý téměř deset let a podobnému osudu musí čelit nesčetné rodiny. Některé studie spolu s příběhem Mendozových nasvědčují pozitivnímu účinku léčby konopím. Přitom není zcela jisté, jaké jsou v takových případech účinky čistého THC. Mnozí je díky tomu, jak dokáže pomoci, považují za zázračný lék. Pro jiné ale THC může být škodlivé.

Proto důrazně doporučujeme, abyste se před zapojením konopí do léčby OKP vy nebo vaši blízcí poradili s lékařem.