Asi 1,1 % světové populace trpí diagnostikovanou schizofrenií.

Andrew Ward | původně publikováno 11. července 2019 na https://hightimes.com/health/cannabis-mental-health-schizophrenia/

Podle Americké aliance pro schizofrenii a příbuzná onemocnění (Schizophrenia and Related Disorders Alliance of America (dále jen SRDAA) je schizofrenie jednou z hlavních příčin invalidity v zemi a postihuje takto 3,5 milionu obyvatel USA.

Duševní onemocnění nemůže vymazat vzpomínky na současnost, minulost, a ani na realitu. Podle SRDAA musí mít pacient alespoň dva z následujících příznaků schizofrenie, a z toho nejméně jeden z prvních tří:

  1. Mylné představy
  2. Halucinace
  3. Nesouvislou mluvu
  4. Zmatené nebo strnulé (katatonické) chování
  5. Negativní příznaky

Konzumace konopí dnes bývá tématem většiny debat o duševních nemocech. Podle některých může konopí vést k prohloubení psychózy, což je u schizofrenie obvyklý příznak. Podle jiných to tak úplně nemusí být.

Dr. Alex Dimitriu je lékařem s atestacemi z psychiatrie a spánkové medicíny a zakladatelem Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine. V odpovědi na náš dotaz vysvětlil, jak to vypadá, když někdo trpí psychózou. „Psychóza je definována mylnými představami (často zvaných deluze), a viděním nebo slyšením věcí, které neexistují (halucinace).  V psychotickém stavu mohou být lidé dezorganizovaní, zmatení, paranoičtí… je to skoro, jako by byli na nějakém tripu (třeba na LSD nebo na kouzelných houbičkách.“

Rozepsal se také o tom, že THC je slabý halucinogen, jenž může vést ke krátkodobé schizofrenii, tento efekt by ale neměl vydržet dlouho. „Věřte nebo ne, ale mnoho uživatelů konopí do jisté míry zažilo ‚pseudopsychotické‘ účinky drogy. Naštěstí trvají jen krátce – obvykle jen několik hodin. Nejobvykleji se projevují něčím, co je vnímáno jako paranoia – myšlenky typu ‚každý mě tu pozoruje,‘ ‚mám problémy s autoritami?‘ nebo ‚myslím, že mám panickou ataku a možná bych měl/a zajít na pohotovost‘.“

Dr. Amy Baxter, výkonná ředitelka Pain Care Labs (Laboratoře pro léčbu bolesti; pozn. překl.) zastává k užívání konopí a jeho potenciálu ovlivňovat lidi odlišný postoj. Napsala, že konopí může být prospěšné u myriády nemocí od rakoviny pro posttraumatickou stresovou poruchu, ale že cílové dopaminové receptory mohou při přehnané stimulaci spustit mánii a psychózu. Doktorka Baxterová pokračuje: „Paranoiu a halucinace (psychotické syndromy) má po užití konopí 10-15 % uživatelů. Pokud mají jisté geny, může i byť jen jedno užití konopí desetkrát zvýšit riziko celoživotní schizofrenie.“

Doporučila také k přečtení literární přehled o historii konopí napříč staletími z roku 2017 a upozornila na jeho doporučení k provedení dalšího výzkumu.

Dr. Jordan Tishler je lékař s diplomem z Harvardu. Má vlastní praxi a účastní se studií ve spolupráci s CannabisMD. Upozorňuje, že nemocní se schizofrenií a dalšími psychotickými poruchami užívají konopí častěji než průměrná populace. Doktor Tishler dodává: „To vede ke spojování užívání konopí s nástupem nebo zhoršením těchto nemocí. Přitom naprosto není jasné, jestli tyto problémy způsobuje konopí nebo zda tyto problémy vedou k užívání konopí. Je zřejmé, že to jsou dvě zcela odlišné situace. Studie, které se snaží této hádance přijít na kloub, mají velmi odlišné výsledky – některé jako by dokazovaly příčinný stav, jiné ho nenacházejí.“

Na rozdíl od dalších článků tohoto seriálu nevystoupil žádný pacient, aby s High Times sdílel své zkušenosti. Přitom mnoho osobních svědectví, které jsou online, popisuje takové příběhy velmi detailně. Z pohledu zdravotnického profesionála, který se ale může vbrzku změnit, dr. Dimitriu zdůrazňuje, že příznaky se po užití konopí mohou zhoršit. Uvádí příklad jednoho pacienta po dvacítce, který prožíval paranoidní myšlenky, nechodil do školy a spal na zemi, aby se tak vyhnul domněle negativnímu působení elektromagnetických vln.  Měl také padesátiletého pacienta, který po vykouření silné odrůdy marihuany začal slyšet neexistující hlasy.

I doktor Tishler nabídl příklad, s nímž se na oddělení setkali. V tomto případě šlo o pětašedesátiletou pacientku, která trpěla soustavnou a těžkou bolestí, na níž nezabíraly tradiční léky. Pacientka měla také za sebou 40 let psychických problémů, které se s ní táhly od jejích dvaceti let. Dr. Tishler vysvětluje, jak došli k vhodnému léčebnému plánu, který zahrnoval konopí.

„V ideálním případě bychom se u ní konopí vyhnuli, ale její bolest ji zneschopňovala, nereagovala na předchozí léčbu – a poslední ataku psychózy měla už dávno. V tomto případě jsem spolu s jejími ošetřujícími psychiatry navrhl plán péče tak, aby byla každodenně sledována (což už stejně dělali), takže kdyby se jí po konopí přitížilo, okamžitě bychom to věděli.“

Říká, že „z toho případu nespal,“ ale vše dopadlo dobře. Nabízí také opačný příklad: „Měl jsem případy, kdy se pacientům navzdory pečlivé rozvaze po nasazení konopí nevedlo dobře, a byli rádi, když jsme to rychle zaznamenali.“

Při tak rozdílných výsledcích a závažnosti onemocnění si dr. Tishler uvědomil, že konopí může být příčinou nemoci nebo ji může zhoršit. Proto je lépe se při jakémkoliv náznaku těchto příznaků konopí vyhýbat. „Problémem samozřejmě je, že tyto nemoci je obtížně předpovídat až do jejich nástupu. A protože psychózy se nejčastěji začínají projevovat na konci dospívání a na začátku dospělosti, měli by se právě tito lidé konopí vyhýbat.“

I další lékař souhlasí s tímto přístupem. Dr. Baxterová označuje užívání konopí při této duševní nemoci za „extrémně riskantní.“ Dr. Dimitriu pak popisuje další léky, kterým by se měli nemocní schizofrenií také vyhnout.

„Zcela jistě jsou to stimulancia – ať už amfetaminy jako Adderall, nebo metylefnidát Ritalin, či dokonce pouhá káva a energetické nápoje. Tyto látky mohou zvýšit hladinu dopaminu, která může zhoršit rozrušení a další příznaky psychózy. Rozhodně by se měli vystříhat klasických psychedelik – LSD, psilocybinu (kouzelným houbičkám), DMT atd.“

Zatímco THC je kanabinoidem, kteří zdravotní odborníci většině pacientů se schizofrenií nedoporučují, někteří debatují o pozitivním účinku CBD.

Dr. Bill Code je odborníkem na konopí a duševní nemoci včetně schizofrenie. Jeho kniha Vyřešit hlavolam mozku se užíváním konopí zabývá.

Vysvětluje, jak CBD vede k „významnému zlepšení“ u psychóz a u schizofrenie. Dospěl k tomuto názoru po přečtení francouzské studie o vysoké potenci CBD a možnosti nahradit jím moderní antipsychotika „bez těžkých vedlejších účinků.“

Dr. Dimitriu vysvětluje, jak CBD může prokázat svou antipsychotickou účinnost. „CBD má řadu léčebných účinků – jako lék proti bolesti, jako antikonvulzant (proti křečím), jako lék na spaní, a také snižuje úroveň úzkostnosti,“ říká s tím, že k definitivnímu průkazu je třeba ještě dalších studií. K přečtení doporučuje výzkum efektů CBD proti psychóze z roku 2012.

Na samotném konci, jak už je to všech nemocí, je volba na pacientovi, pokud má jasný mozek, aby toho byl schopen. „To není vždycky snadné rozhodnutí… pečlivé plánování a dohled jsou pro vyhnutí se problémům nebo k reakci na ně zcela zásadní,“ zdůrazňuje dr. Tishler.