I když pacienti s HIV/AIDS často užívají konopí a léky připravené z konopí, několik studií ukazuje, že když je konopí konzumováno, něco zajímavého se děje.

Marijuana News | původně publikováno 1. března 2019 na https://420intel.com/articles/2019/03/01/cannabis-and-hiv-so-much-more-palliative-aid

Co je HIV a jak se projevuje?

Virus lidské imunodeficience (human imunodeficiency virus – HIV) narušuje, jak už jeho název napovídá, imunitní systém. HIV takto působí zabíjením specifických krevních buněk (buněk CD4 T, známých také coby T-helpery) . T-helpery odpovídají za ničení patogenů.

Infekce způsobují bakterie nebo viry, a buňky CD4 T reagují s těmito hrozbami dvěma různými způsoby:

  • uvolňováním chemických látek, jež informují ostatní buňky imunitního systému o místu infekce; a
  • uvolňováním chemických látek, díky nimž se zmnoží ostatní bílé krvinky.

Tyto nově vytvořené bílé krvinky vytváří buněčné značky zvané protilátky, jež dokáží identifikovat téhož cizího nájezdníka kdekoliv v těle. Protilátky se váží k bakteriím a k virům, ale také k infikovaným buňkám, a označují je ke zničení imunitním systémem.

HIV se také množí vstupem do zdravých buněk CD4 T a množství viru HIV v těle přímo rozhoduje o tom, jak rychle dokáže vstoupit do ostatních buněk CD4 T a zabít je. Množství viru HIV v krvi se nazývá virální nálož.

Pokud není HIV léčeno, šíří se tak, že sníží funkci imunitního systému natolik, že se tělo nedokáže samo bránit, což vede k různým nebezpečným infekcím. Když se tyto infekce objeví jako výsledek oslabeného imunitního systému, říká se jim „oportunní infekce.“ Mohou vést až k zápalu plic, rakovinám, tuberkulóze, chronickému průjmu a k zánětlivým onemocněním, jako je zápal mozkových blan nebo encefalitida.

Když HIV oslabí imunitní systém natolik, že se objevují oportunní infekce, má se za to, že pacient trpí získaným syndromem selhání imunity (acquired immunodeficiency syndrome (AIDS))

Jak klasické léky bojují s HIV

Léky, užívané pro léčbu HIV a AIDS se nazývají antiretrovirální léky, a je jich několik typů:

  • inhibitory fúze/vstupu: brání – nebo přesněji řečeno zpomalují – vstup HIV do zdravých buněk;
  • inhibitory reverzní transkriptázy: brání tomu, aby RNA viru – která funguje jako nosič informace či posel -, byla zpětně přepsána do DNA
  • inhibitory proteázy: brání enzymu proteáze v produkci dospělých virionů viru
  • inhibitory integrázy: brání enzymu retrovirální integráza před napojením RNA viru HIV na DNA infikované imunitní buňky

I když tato farmaceutika zpomalují postup nemoci a snižují množství viru v pacientově těle, mnozí nemocní mají z antiretrovirální terapie vážné bolesti. Další vedlejší účinky zahrnují nevolnost a zvracení, chronické vyčerpání, fyzickou slabost a kachexii (wasting syndrom). Pacienti s HIV často musí bojovat s úzkostností a s depresí, a intenzita těchto vedlejších účinků často způsobí, že pacient ve snaze zažít úlevu přestane s terapií.

Konopí jako paliativní péče pro pacienty s HIV

Jak většina už pravděpodobně ví, léčebné konopí se užívá k boji s mnoha výše uvedenými příznaky, včetně bolesti, nevolnosti a zvracení, nechuti k jídlu, nemocem gastrointestinálního traktu, a také úzkostnostidepresí. Výsledky analýzy dat 252 pacientů ukázaly, že díky kombinaci užívání konopí s terapií HAART (Highly Antiretroviral Therapy; vysoce protivirová léčba) pacienti přestáli antiretrovirální léky po významně delší dobu než pacienti, kteří konopí neužívali.

Další průzkum, publikovaný recenzovaným vědeckým časopisem Journal of the Acquired Immune Deficiency Syndrome prokázal, že pacienti s HIV, kteří užívali konopí v kombinaci se svou standardní terapií, cítili významnou úlevu od úzkostnosti, depresí a bolesti, stejně jako zlepšenou chuť k jídlu. Cítili také celkový vzestup radosti.

Než budeme pokračovat, měli bychom učinit krok zpět a analyzovat, jak konopí působí na organismus.

Všichni obratlovci na této planetě mají ve své biochemické struktuře vpečetěn endokanabinoidní systém (endocannabinoid system (ECS)). Systém se skládá z endokanabinoidních receptorů, umístěných na membránách mnoha různých typů buněk, které se nacházejí v důležitých částech těla, včetně mozku a míchy, životně důležitých a reprodukčních orgánů, gastrointestinálního traktu, svalů, pojivové tkáně atd.

Druhou častí ECS jsou endokanabinoidy, vnitřní chemické látky, které jsou lákány těmito buněčnými receptory a uvnitř každé z buněk způsobují řadu různých reakcí.

Funkce endokanabinoidního systému

Na buněčné úrovní je za udržování stálosti prostředí (homeostázy) zodpovědný starobylý savčí fyziologický systém. Homeostáza je módní termín, používaný k označení stavu rovnováhy mezi oddělenými, ale propojenými systémy, z nichž se skládá organismus. Kanabinoidy z rostliny konopí spustí endokanabinoidní receptory buněk stejným způsobem jako endokanabinoidy, a toto dodatečné nabuzení receptorů je v mnoha ohledech prospěšné.

V lidském těle je mnoho typů různých buněk. V závislosti na tom, o jaký typ buněk se jedná, ale také v závislosti na nemoci, tyto faktory určují, jak specifická buňka bude na kanabinoidy reagovat.

ECS je extrémně složitý a velmi adaptivní, a díky tomu je konopí považováno za prospěšné pro řadu nemocí a chorob.

Konopí jako lék proti HIV

Kromě paliativní léčby řady vedlejších účinků, které doprovázejí terapii HAART, konopí také přímo ovlivňuje, jak tělo reaguje na HIV. I když vědecká data na toto téma poněkud chybí, některé studie – včetně těch následujících – potvrzují, že konopí přímo účinkuje na buňkách imunitního systému, zasažených HIV.

  • 2016: 55 HIV pozitivních pacientů, kteří zčásti užívali konopí, bylo rozděleno do tří kategorií: neuživatelé, lehcí uživatelé a střední až těžcí uživatelé. Jak lehcí, tak střední až těžcí uživatelé měli ve srovnání s nemocnými, kteří neužívali konopí, nižší virovou nálož a vyšší počet CD4 T imunitních buněk.
  • 2003: studie z Kalifornské univerzity v San Francisku zahrnovala 62 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni do tří skupin. 20 pacientů dostávalo orální placebo, 20 pacientů dostávalo konopí ve formě jointu a 22 dostávalo dronabinol (lék, schválený Úřadem pro potraviny a léky USA (FDA), jenž obsahuje synteticky připravené a izolované THC; prodává se jako Marinol nebo Syndros). Studie trvala 25 dní, a po srovnání výsledků výzkumníci zjistili, že počet buněk CD4-T se zvýšil o 20 % v konopné i dronabinolové skupině. Tým studie také zjistil vzestup CD8 T buněk o 20 procent v konopné skupině a o 10 % ve skupině dronabinolové. Buňky imunitního systému CD8 T jsou sekundárními cíli HIV viru hned po buňkách CD4 T.
  • 2011: tato studie se soustředila na virus SIV (virus opičí deficience), což je nemoc, postihující primáty, velmi podobná HIV. Výzkumníci často analyzují SIV a odvozují z toho závěry pro HIV. Vědci pozorovali na výzkumných subjektech po podání THC řadu pozitivních účinků, včetně zpomalení postupu nemoci, nižší virové nálože a nižší zánětlivosti v důsledku imunosuprese. Kombinace těchto faktorů významně snížila míru úmrtnosti.
  • 2007: tento výzkum se prováděl na mikrogliálních buněčných kulturách (mikroglia jsou typem jiných imunitních buněk, které se nalézají v mozku a v míše), na něž se nechal působit syntetický přípravek velmi podobný THC. Studie prokázala, že použitím této látky, která ovlivňovala mikroglia pomocí receptorů CB1 a CB2, byla potlačena replikace HIV viru. Velmi zajímavé také je, že když mikroglia potřebují být ovlivněna kanabinoidy či endokanabinoidy, „vytvářejí“ si tyto endokanabinoidní receptory, což je proces známý jako řetězová reakce reverzní transkripce polymerázy.

Největší studie o konopí a HIV teprve přijde

University of Florida dostala v roce 2017 od Národního ústavu USA pro otázky zneužívání drog (National Institute on Drug Abuse, NIDA) grant ve výši 3,2 milionu amerických dolarů, aby provedla pětiletou studii o účincích konopí na HIV. Bude to dosud největší a nejkomplexnější studie na dané téma, a bude zahrnovat 400 pacientů z Floridy.

Vedoucí výzkumu dr. Robert Cook se podělil o svůj názor na cíle studie: „Znám velmi zajímavá data o tom, kolik viru bylo v krvi před léčbou antivirotiky. Tyto studie ukázaly, že uživatelé marihuany měli v krvi v porovnání s neuživateli nižší virovou nálož. Pokud je viru v krvi méně, je to dobře. Neznám ale klinické pokusy, které by se zaměřovaly na přímé účinky THC na virus. Nemáme příliš výzkumu, jenž by srovnával účinky samotného THC versus THC a CBD na lidi s HIV.“ Očekává se, že studie poskytne pro lidi s HIV tolik potřebný vhled.

Takže shrnutí: konopí výrazně snižuje vedlejší účinky terapie HAART, a také ovlivňuje buňky endokanabinoidního systému, aby přímo bojovaly s virem.