Existují nezpochybnitelná data o tom, že jste díky marihuaně zapomnětlivější, nebo jde jen o další mýtus populární kultury?

  1. Astre | původně publikováno 12. ledna 2019 na https://cannabisnow.com/cannabis-memory-the-evidence-behind-marijuanas-impact-on-forgetfulness/

I když z konverzací o konopí monotónně vyplývá idea natvrdlého, neproduktivního huliče, když přijde na konopí a paměť, máme k dispozici spoustu protichůdných informací.

Průměrná osoba s pracovní znalostí toho, jak tráva funguje, je často veden k názoru, že bez ohledu na to, jak často a kolik jí užíváte, může vám snížit IQ a poničit paměť. Máme ale důkazy, že se toho musí zvážit mnohem více, včetně odrůdy marihuany, jíž kouříte, zda má více THC či CBD a toho, jak dlouho jste nepřerušovaně kouřili – a to jen pro začátek.

Je důležité také vědět, že jsou různé druhy paměti. Pro účely výzkumu se většina studií soustřeďuje na krátkodobou paměť (známou také coby „pracovní paměť“), a na paměť dlouhodobou, která zahrnuje implicitní (nevědomou) paměť a explicitní (vědomou) paměť. THC, nejznámější kanabinoid v konopí, může mít vliv jak na krátkodobou, tak na dlouhodobou paměť.

THC versus CBD

Většina studií, jako tato z vědeckého recenzovaného časopisu JAMA Internal Medicine, přináší výsledky, potvrzující, že „dlouhodobí těžcí uživatelé konopí vykazují poruchy paměti a pozornosti, které přetrvávají mezi obdobími intoxikace a zhorčují se s přibývajícími roky pravidelného užívání konopí.“ Jsou tu ale i jiné studie, jako je tato z lékařského recenzovaného časopisu Neurobiology of Learning and Memory, podle kterých „akutní expozice“ konopí může ve skutečnosti zlepšit výkonnost pracovní paměti.

V další studii, zveřejněné ve vědeckém recenzovaném časopise Addict Biology, zkoumali vědci vztah mezi funkcí paměti a užíváním konopí a zjistili, že „stabilní střední až vysoké dávky konopí (…) nemění funkčnost sítě pracovní paměti.“

Naopak, CBD je prokazatelně neuroprotektantem s potenciálem předejít nástupu onemocnění typu demence nebo Alzheimerovy choroby, pro které je zapomnětlivost společným příznakem.

Nedávná studie zjistila, že „CBD bylo s to zvrátit deficity v paměti, rozeznávající rozpory, stejně jako v paměti sociální rekognice, aniž by to mělo nějaký dopad na ukazatele úzkostnosti.“ Stejná studie také zjistila, že CBD může snižovat kognitivní deficity.

Závěr? Není

Pokud vám to přijde jako chaotická změť protichůdných dat, nejste v tom sami. Abychom měli jasnou představu, jak konopí skutečně ovlivňuje paměť, bude třeba ještě spousty studií.

Ve většině studií se participantům (včetně krys) dokonce ani nedovoluje konopí kouřit. Místo toho konzumují koncentrovaný nebo dokonce syntetický THC – a to zcela jistě ovlivňuje výsledky. Protože konopí je v USA ještě stále federálně ilegální, výzkumníci neustále čelí překážkám, bránícím jim v přístupu ke konopí pro testování a pro studie, které by přinesly širší pohled na věc.

Takže – jaký je verdikt? V současnosti se zdá jasné, že existuje spojení mezi konopím a pamětí, i když se při těchto úvahách musí zahrnout i další faktory včetně způsobu užívání. Je tu rozdíl, když je konopí kouřeno (vaporizováno), a když je snědeno (tráveno) nebo vstřebáváno při použití tinktur a transdermálních náplastí? To ještě nikdo neví.

Pokud ale pozorujete poruchy paměti, které by mohly souviset s konopím, máme pro vás jednu dobrou zprávu. Některé studie ukazují, že jen jeden měsíc abstinence od konopí – postup, kterému se někdy říká „snížení tolerance“ – může znamenat citelná zlepšení funkcí paměti. Pokud máte s pamětí a konopím starosti a chcete si je ověřit, prostě si dejte pár týdnů pauzu a pozorujte, zda dojde k nějakým změnám.