Předložený souhrn uvádí základní informace o fytokanabinoidech a jejich vztahu k lidskému endokanabinoidnímu systému. Pozornost je zejména věnována léku Sativex®, jako jedinému léčivému přípravku s obsahem kanabinoidů registrovanému na území ČR. V závis-losti na přípravku Sativex® je zhodnocen potenciál využití léčebného konopí. Jsou uvedeny indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace a možné lékové interakce.

Zdroj: http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/09.pdf