Nedávná studie, zkoumající skupinu pacientů, přidává další přesvědčivé důkazy, že konopí je spíše „výstupní“ než vstupní droga.

Budete kouřit konopí, když to bude znamenat, že byste mohli užívat méně alkoholu, tabáku nebo léků na předpis? Nedávná studie, zkoumající skupinu pacientů, přidává další přesvědčivé důkazy, že konopí je spíše „výstupní“ než vstupní droga.

Studie, zveřejněná ve vědeckém recenzovaném časopise International Journal of Drug Policy, srovnala výsledky průzkumu 973 pacientů, kteří odpověděli na otázky ohledně svého užívání alkoholu předtím a poté, co jim lékaři předepsali léčebné konopí. Z nich 44 procent udávalo méně časté pití za měsíc, 34 procent konzumovalo méně standardních drinků (malý ‚panák‘ tvrdého alkoholu, 2 dcl vína nebo jeden půllitr piva; pozn. překl.) za týden, a osm procent udalo, že v 30 dnech před průzkumem nepili žádný alkohol.

Data pro studii byla získána z Kanadského průzkumu pacientů léčebného konopí 2019 – průzkumu pacientů, registrovaných u licencovaného výrobce Tilray, a vedeného viceprezidentem firmy pro výzkum a dostupnost (konopí) pacientům a výzkumníkem Victorijské univerzity Philippem Lucasem.

Větší úspěch s předsevzetími

Lucas říká, že nejzajímavějším zjištěním studie je, že když si pacienti vědomě předsevzali užívat léčebné konopí, aby snížili svou konzumaci alkoholu, jejich šance, že budou pít méně nebo vůbec, byly výrazně vyšší.

„Kolem 13 procent účastníků uvádělo, že úmyslně užívali léčebné konopí, aby snížili své užívání alkoholu. Naopak jen méně než jedno procento kvůli tomu vyhledalo lékaře,“ uvádí Lucas.

Říká, že to ukazuje „jednak na mezeru, jednak na příležitost“ pro veřejnozdravotní kampaň, cílící na lékaře a na pacienty na léčebném konopí, která by vyzdvihla tento obvyklý, ale nezamýšlený účinek užívání konopí. Pacient může užívat konopí pro léčbu chronické bolesti nebo úzkostnosti a neočekávaně může zjistit, že má tendence užívat méně společensky nejoblíbenějšího tekutého karcinogenu.

„Kdybychom měli na obou stranách rovnice naprostou znalost tohoto faktu, myslím, že bychom zjistili, že aspekty harm reduction a substitučního efektu jsou ještě výraznější,“ říká Lucas.

A není to jen alkohol, jehož užívání může být sníženo. Když zakomponují léčebné konopí do svého léčebného režimu, mnoho pacientů snižuje také užívání opioidů na předpis, tabáku a nezákonných drog, upozorňuje Lucas.

„Pro ty, kdo jsou postiženi problémovým užíváním návykových látek, ukazuje stále více studií, že ať jste závislí na alkoholu či tabáku, na předepisovaných opioidech nebo nezákonných opiátech, může vám [užívání konopí] pomoci buď jako samostatné nebo kombinované léčivo, abyste užívání těchto látek snížili nebo s ním zcela přestali.“

Bezpečnější volba

Je ale pro pacienta dobré, aby z jedné látky prostě přesedlal na druhou? Lucas a další z jeho odbornosti souhlasí, že to není tak jednoduché, zejména když zvážíme hory existujících důkazů, že neřest naší volby – alkohol – je ve skutečnosti daleko nejnebezpečnější.

„I když s sebou konopí nese malé riziko závislosti, je mnohem nižší, než riziko závislosti a spojené nemocnosti a úmrtnosti u alkoholu,“ říká.

Alkohol je celosvětově hlavním rizikovým faktorem nemocí a může za zhruba 10 procent úmrtí lidí ve věku mezi 15 a 49 lety ve světě. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mají s pitím souvislost téměř tři miliony úmrtí ročně – pět procent ročních úmrtí na světě.

Nezapomínejme na spojitost alkoholu s rakovinou, která v roce 2020 odhadem zabije více než 605 000 obyvatel USA. U lidí, kteří nadměrně pijí, se zvyšuje riziko rakoviny střev, konečníku a prsu o 50 procent, a výzkum ukazuje, že u žen může riziko vývoje rakoviny prsu zvýšit už jeden drink denně.

„I Když jsem ten poslední, kdo by říkal, že konopí je zcela bezpečné, nebo že je správným lékem pro pacienty za jakýchkoliv okolností – existují lidé, kteří jsou při užívání konopí zranitelnější – pro některé pacienty i pro některé z těch, kteří užívají konopí z jiných než léčebných důvodů, to není vstupní droga, ale spíše výstupní droga z problémového užívání návykových látek,“ říká Lucas.

Změna názoru

Kanadský výzkumník studuje konopí jako substituci návykových látek už po několik let, a koncept mu představili před dvaceti lety v roce 1999, když založil Soucitnou společnost Vancouverského ostrova (Vancouver Island Compassion Society).

„Pacienti mi říkali, že když vykouřili jointa nebo snědli konopný koláček, neměli nutkání jít ven a snažit se koupit heroin nebo krystalický metamfetamin,“ říká. To mne skutečně dovedlo ke změně názoru, protože až do toho okamžiku naše vlády a naše veřejnozdravotni a vzdělávací systémy nazývaly konopí ‚vstupní drogou.‘“

Když jsou tu nyní pro substituční účinek robustní důkazy, federální agentury v Kanadě začínají zbystřovat. Lucas byl pozván k prezentaci svých údajů kanadským ministerstvem zdravotnictví, Úřadem pro záležitosti veteránů, zvláštními výbory Senátu a Sněmovny reprezentantů.

Protože alkohol je celosvětově nejškodlivější látkou a má na jednotlivce i na veřejné zdraví mnohem závažnější dopady, Lucas říká, že vyměnit alkohol za konopí by mohlo podstatně zlepšit veřejné zdraví a bezpečnost.

„Ve státech USA, kde legalizovali léčebné a neléčebné užívání konopí, výzkum ukázal související snížení v počtu automobilových nehod, násilných zločinů, vražd, a dokonce i sebevražd, které jsou spojeny s užíváním alkoholu – ale nikoliv s užíváním konopí.

Lucas nyní pracuje na navazujících studiích, které by se podrobněji podívaly na to, jak konopí ovlivňuje užívání opioidů a tabáku.

Amanda Siebert

Sledujte mě na Twitteru nebo LinkedInu. Podívejte se na můj website nebo některé z mých dalších prací zde

Jsem multimediální žurnalistkou na volné noze, zaměřenou na průsečíky obchodu a kultury v průmyslu s konopím a psychedeliky. Jsem zakladatelko a šéfeditorkou Inside the Jar, rostoucího nezávislého periodika, zaměřeného na drogovou kulturu v Kanadě a v USA. Moje první kniha “The Little Book of Cannabis: How Marijuana Can Improve Your Life (Malá kniha o konopí: Jak marihuana může zlepšit váš život)” byla publikována v Greystone Books v roce 2018 téhož dne, kdy zde [v Kanadě] bylo legalizováno konopí. V roce 2019 žebříček Toronto Star bestseller jmenoval tuto kniho nejlépe prodávanou faktografickou knihou o konopí v zemi. Pracuji na jejím pokračování s názvem „The Little Book of Psychedelics (Malá kniha o psychedelicích).“ Moje práce se objevily v New York Times, Vice, Leafly, Calgary Herald, Georgia Straight (kde jsem získala za svou práci národní a regionální cenu), CannCentral a Inside the Jar, mezi jinými. Jako autorka jsem vystupovala v CBC a v Global News, stejně jako v široké řadě národních rozhlasových pořadů. Snažím se pokrývat konopí z mezinárodního pohledu a doufám, že mě čtete rádi…