Pacienti udávají, že konopí působí ústup zánětu kloubů, a tak Artritická společnost financuje výzkum, jenž má zjistit, zda je to pravda.

Julia Nelson | původně publikováno 25. ledna 2019 na http://fibrowomen.com/cannabis-could-be-reversing-damage-to-arthritic-joints/

Padesát čtyři milionů Američanů, postižených artritidou, čeká možná dobrá zpráva: studie, zadaná Artritickou společností USA, zkoumá cesty k vývoji průlomové léčby za použití léčebného konopí.

Kanadský výzkumník dr. Jason McDougall dostal od Artritické společnosti Strategický operativní grant, aby provedl tříletou studii na téma schopnosti konopí účinně opravovat artritické klouby. McDougall je profesorem farmakologie a anestesie na Dalhousie University v Halifaxu, Nové Skotsko, a je jedním z nejpřednějších světových výzkumníků bolesti.

Studie chce zjistit, zda léky na bázi konopí dělají více, než že jen artritikům ztlumí bolesti – co když dokáže doopravdy zvrátit chod nemoci? Jde o první výzkum, financovaný danou organizací, jenž se přímo zabývá léčbou, založenou na léčebném konopí.

„Lidé, kteří musí žít s artritickou bolestí, hledají alternativy, jež by jim zlepšily kvalitu života,“ říká Janet Yale, prezidentka a výkonná ředitelka Artritické společnosti. „Potřebujeme výzkum, aby nám pomohl odpovědět na mnoho důležitých otázek kolem léčebného konopí a jeho užívání. Našim cílem je dát Kanaďanům možnost dělat o svých léčebných možnostech informovaná rozhodnutí a lékařům dát instrukce, jak formulovat léčebná doporučení pro své pacienty. Tento projekt je na cestě k daným cílům důležitým krokem.“

Výzkum buduje na předešlé práci čínského vědce, jenž zjistil nejenže artritické klouby obsahují extrémně vysoké koncentrace CB2 receptorů, ale také že tato místa by mohla být cílem léčby.

Co je CB2 receptor? Laicky řečeno, CB2 je molekula v buňce, která funguje jako dveře do buňky pro kanabinoidy. Je to způsob buňky, jak si stopnout užitečné částice, které v každodenním fungování těla proplouvají kolem.

Tělo si produkuje své vlastní endokanabinoidy, které se mohou navázat na CB2 receptory a pracovat skrze ně v buňce. Léky založené na konopí mají schopnost procházet týmiž dveřmi. Výzkumníci věří, že to může být důvod, proč je konopí účinné v léčbě nemocí typu revmatoidní artritidy.

Uvažování se ubírá asi touto cestou: pokud léky, založené na konopí, mohou využívat CB2 receptory k tomu, aby se dostaly dovnitř buněk a přímo ovlivnily výbuchy bolestivých signálů z kloubů, může takový lék během své přítomnosti v buňce také napravit poškození kloubu?

Je spousta důvodů si myslet, že tomu tak je.

Studie ve vědeckém časopise Philosophical Transactions of the Royal Society B zjistila, že tělesný endokanabinoidní systém uvolňuje antioxidanty, jež po odstartování vnějšími kanabinoidy pomáhají opravovat poškozené buňky.

Ojedinělé případy, jako je příběh ženy z Maine, jíž užívání konopných koktejlů vedlo k takové úlevě, že její revmatické příznaky ustoupily, poskytují další provokaci k zamyšlení, zda hlubší výzkum léčebných účinků konopí není oprávněný.

Důležité je, že na palubu naskakuje byznys. Kanadské společnosti, vyrábějící léčebné konopí, Aphria Inc. a Peace Naturals Project přispěly každá stovkou tisíc dolarů, aby Artritické společnosti pomohly uhradit účet za McDougallův výzkum.

Realita je taková, že kanabinoidní receptory hrají ústřední roli v regulaci tělesného imunitního systému. Není ale jasné, jak přesně to činí. Z vyhraněně biologické perspektivy nedávají autoimunitní choroby jako artritida ani chronická onemocnění mnoho smyslu. Proč by tělo napadalo samo sebe, nebo nebylo schopno opravit si tak zásadní funkce, jako je pohyblivost kloubů? Objev kanabinoidních receptorů v místech zánětu by mohl být odpovědí.

Díky nesčetným pracím na dané téma McDougallův tým už ví, že na konopí založené léky působí přímo na CB2 a potlačují zánět a bolest pozměněním imunitní odpovědi na místech zánětu. To naznačuje, že si tělo umí sáhnout po molekulách na pomoc s opravou svých životně důležitých funkcí.

Příštím krokem bude zjistit, zda změna v léku způsobila změněnou odpověď těla. Pokud vědci naleznou nové cesty, jimiž kanabinoidní receptory vychytávají nebo využívají léky, otevře to prostor pro nové léčebné možnosti. Tolik z našeho současného poznání tkví jen v teoretické sféře, když jsou lékaři i pacienti prostě jen vděčni za nové analgetikum – a zda mu rozumí či ne, je už vedlejší.

Nicméně jak naše poznání tělesného endokanabinoidního systému roste, a jak se hlouběji dostáváme do mechanismů, jimiž na konopí založené léky snižují záněty a ovlivňují nervy, pravděpodobně objevíme nové způsoby léčby – a možná i způsob, jak zvrátit dlouhodobé poškození kloubu při artritidě. McDougallova studie je ještě jen ve své závěrečné fázi, ale její výsledky lze očekávat již brzy.