Přesné mechanismy, jimiž konopí snižuje riziko nemocí jater, zůstávají nejasné; výzkumníci se nicméně dohadují, že by to mohlo mít něco společného s prokázanými protizánětlivými vlastnostmi rostliny.

Rhonda Johansson | původně publikováno 1. března 2019 na https://www.naturalnews.com/2019-03-01-cannabis-can-reverse-the-effects-of-alcohol-induced-liver-damage.html#

(Natural News) Studie publikovaná v lednu 2018 v recenzovaném vědeckém časopise Liver International došla k závěru, že konopí může snižovat výskyt onemocnění jater u alkoholiků. Studie zjistila, že při správném použití konopí se výrazně snižuje riziko různých jaterních nemocí, jako je hepatitida, cirhóza, a dokonce hepatocelulární karcinom, což je typ rakoviny jater. Tato zjištění jsou založena na analýze dat více než 320 000 pacientů, kteří měli v anamnéze alkoholismus.

Přesné mechanismy, jimiž konopí snižuje riziko nemocí jater, zůstávají nejasné; výzkumníci se nicméně dohadují, že by to mohlo mít něco společného s prokázanými protizánětlivými vlastnostmi rostliny.

Autoři, pocházející z Quebecké univerzity, využili výsledky předchozí studie, podle níž je nepřímá úměra mezi užíváním konopí a výskytem nealkoholického ztučnění jater (NAZJ). Tato studie z roku 2017, publikovaná ve vědeckém časopise PLOS ONE, došla k závěru, že aktivní užívání konopí poskytuje protektivní účinek proti NAZJ, a to nezávisle na dalších známých metabolických faktorech. Podobně jako u naší studie, ani zde nebyli výzkumníci s to vytýčit přesný způsob, jímž konopí pacientovi pomáhá.

Toto jsou nicméně jen dvě z novější studií, které prokazují nutnost považovat konopí za alternativní přírodní léčbu. Konopí i dnes zůstává kontroverzním tématem, a mnoho lidí je stále pod vlivem mylného názoru, že konopí je „špatné,“ protože způsobuje „omámení.“ Z toho ale můžeme vinit média hlavního proudu – protéká jimi spousta dezinformací o léčebném a technickém konopí, CBD oleji, a průmyslu obecně.

Je důležité dostávat informace nezkresleně, aby lidé mohli z této zázračné rostliny profitovat.

Za prvé: Když vědecké časopisy píší o konopí, myslí technické konopí i marihuanu, což jsou dvě odrůdy téže rostliny. Nejsou ale zaměnitelné, protože se liší ve svých složkách, známých jako kanabinoidy. Technické odrůdy konopí mají téměř zanedbatelná množství tetrahydrokanabinolu (THC) – intoxikujícího kanabinoidu, který uživatele „omámí“ – ale jsou bohaté na léčebně prospěšný kanabidiol (CBD). To neznamená, že v technickém konopí nejsou vůbec žádné psychoaktivní látky, ale jen to, že neprodukuje dost THC, aby mělo omamný efekt.

Právě na CBD mnozí vědci hledí jako na přírodní lék. Studie prokázaly, že léčebná marihuana (kterou vědci také nazývají léčebné konopí, aby ji odlišili od její rekreační sestřenice) je poměrně účinná při tišení chronické bolesti, zejména pak bolesti spojené s roztroušenou sklerózou, a to díky svému obsahu CBD.

Je důležité vědět, že THC a CBD mají stejný chemický vzorec a liší se jen tím, jak jsou v molekule jednotlivé atomy umístěny. Tento drobný rozdíl vysvětluje, proč THC má psychoaktivní efekt a CBD nikoliv.

Za druhé: Démonizace konopí i marihuany je založena spíše na politice než na současné vědě. Očerňovací kampaň, která začala v třicátých letech minulého století, aby ochránila některé firmy, v USA úspěšně zakázala produkci a využívání konopí. Některé ze zákonů, které zničily budoucnost konopí, stále ještě v USA platí.

Za poslední: Navzdory prokázaným léčebným vlastnostem konopí mainstreamová média stále popírají jeho užitečnost. Příkladem je zákaz alkoholických nápojů s obsahem konopí v mnoha federálních státech USA. Příslušní vládní úředníci prohlásili, že nápoje jsou „nebezpečné“ pro veřejnost, s tím, že nezdravým je dělá konopí, a nikoliv alkohol.

Studie z roku 2015, zveřejněná v Scientific Reports, došla k závěru, že kouřit léčebné konopí je 114krát bezpečnější než pití alkoholu. Ve stejné studii je alkohol označen za nejnebezpečnější drogu ze všech, zůstává dnes ale ve většině světa legální.

Autoři studie uzavírají svůj článek: „Výsledky potvrzují, že rizika konopí mohla být v minulosti přeháněna. Přinejmenším to platí o úmrtnosti.“

 

Zdroje:

WakingTimes.com

OnlineLibrary.Wiley.com

NCBI.NLM.NIH.gov 1

NCBI.NLM.NIH.gov 2

Health.Harvard.edu

CBDOilReview.org

WeedMaps.com

HandsonHemp.com

MJBizDaily.com