Tina Magrabi | původně publikováno 16. dubna 2019 na https://news.weedmaps.com/2019/04/cannabis-helps-patients-cope-with-ptsd-and-research-is-backing-it-up/ Americký voják a veterán z Iráku Carlos Huerta se nemůže zbavit představ umírajících dětí a obličejů sirotků, jimž měl rozkaz předat tu zcela nejhorší novinku. Podobné flashbacky a noční můry spolu se stresem a úzkostností často postihují lidi, kteří byli vystavení násilí, přírodním katastrofám nebo jiným traumatickým zážitkům. Výsledná posttraumatická stresová […]

Tina Magrabi | původně publikováno 16. dubna 2019 na https://news.weedmaps.com/2019/04/cannabis-helps-patients-cope-with-ptsd-and-research-is-backing-it-up/

Americký voják a veterán z Iráku Carlos Huerta se nemůže zbavit představ umírajících dětí a obličejů sirotků, jimž měl rozkaz předat tu zcela nejhorší novinku.

Podobné flashbacky a noční můry spolu se stresem a úzkostností často postihují lidi, kteří byli vystavení násilí, přírodním katastrofám nebo jiným traumatickým zážitkům. Výsledná posttraumatická stresová porucha (PTSD) může bez psychoterapie a další léčby přetrvat celé roky nebo po celý život. Váleční veteráni jako Huerta mají k PTSD sklony; touto nemocí trpí 67 % těch, kteří byli vystaveni masovému násilí, typickému pro bitevní pole.

S posttraumatickou stresovou poruchou se často pojí stigma, jak je vyjádřil Huerta v článku, jenž napsal pro website Armády USA: „Dostat infarkt si zasluhovalo úctu. PTSD nikoliv.“ Zatajování PTSD jako tabu v armádě USA zabránilo nesčetným nemocným získat pomoc, kterou potřebovali. Mnozí nechtějí navštěvovat seance s psychology či psychiatry nebo se účastnit jakékoliv léčby, která by byla vnímána jako slabošská. Protože mezi PTSD a sebevražedností je prokázané spojení, nemocní zoufale nějaký typ účinné léčby potřebují.

Léky z konopí prokázaly u některých jedinců úspěšnost při léčbě stresu a úzkostnosti – nemůže to být také řešení pro PTSD, která se projevuje těmito příznaky?

Přehled výzkumu

Článek, zveřejněný v roce 2018 ve vědeckém recenzovaném časopise Healthcare in America, svým nadpisem tvrdil, že konopí může být klíčem k léčbě PTSD. Autorka článku Angelique Moss napsala: „Kanabinoidy jako CBD [kanabidiol] mohou posílit tělesný endokanabinoidní systém a zlepšit kvalitu spánku, zabránit vybavování traumatických vzpomínek, a ustavit fyzickou a emocionální kondici, jež zklidní tyto devastující příznaky PTSD a dovolí pacientům zase si samostatně řídit životy.“

A současný výzkum názor Mossové podporuje.

Studie

Science Daily v roce 2013 přinesl zprávu ze studie Langrone Medical Center Newyorské university, že existuje spojení mezi kanabinoidními receptory v mozku a PTSD. Newyorští vědci zjistili, že pacienti s PTSD měli významně nižší hladiny neuropřenašeče anandamidu (endokanabinoid, který velmi připomíná THC) než obecná populace. Tyto neupřenašeče mají schopnost narušit paměť, což může snížit traumatické vzpomínky, stejně jako úzkostnost. S nižšími hladinami neurotransmiterů nemohou nemocní s PTSD tento pozitivní účinek zakusit. Pro srovnání, obnovení endokanabinoidního systému do stavu rovnováhy je podobné, jako dát diabetikovi injekci inzulínu nebo podat hormon někomu s poruchou štítné žlázy. Stejně jako je třeba pro vnitřní rovnováho (homeostázu) inzulín a hormony, tak je třeba i správných hladin neuropřenašečů – a ty umí nastavit konopí.

Literární přehled, publikovaný v roce 2015 ve vědeckém recenzovaném časopise The Primary Care Companion for Central Nervous System (CNS) Disorders, rovněž vyznívá ve prospěch konopí jako léku na PTSD a uzavírá: „K dnešnímu dni nemáme žádné velké, randomizované, placebem kontrolované studie, zkoumající účinnost marihuany na příznaky PTSD; nicméně literatura, která je k dispozici, nasvědčuje tomu, že konopí by mohlo mít na příznaky PTSD tlumivý účinek, a neurobiologické studie a studie na zvířecích modelech naznačují potenciální mechanismus, jímž se tak děje, který je s těmito nálezy konzistentní.“

I když stále ještě potřebujeme studii s vysokým počtem účastníků, právě probíhá klinický pokus, jenž testuje, jak bude léčebné konopí fungovat u 76 vojenských veteránů s PTSD. Je financován Multidisciplinární asociací psychedelických studií (MAPS), kalifornskou organizací se sídlem v Santa Cruz, zaměřenou na léčebný potenciál kontrolovaných látek, jako je konopí, LSD a psilocybin. Klinický pokus se pokouší porozumět rizikům a přínosům konopí při PTSD tak, že účastníci budou kouřit různá množství CBD a THC. Účastníci skončili svou participaci na výzkumu v lednu 2019 a nyní probíhá analýza výsledků.

A na závěr: Přehled vědecké literatury, publikovaný v roce 2018 ve vědeckém recenzovaném časopise Frontiers in Neuroscience popsal, jak může být CBD terapeutickou alternativou pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Autoři po zohlednění studií na lidech a na zvířatech potvrzují, že CBD může inhibovat rušivé vzpomínky při méně vedlejších účincích, než má tradiční farmakologická terapie.

Perspektivy pacienta

Po druhém turnusu v Afghánistánu se Fabian Henry vrátil do rodné Kanady a v tlumoku si nesl PTSD. Následně pan Henry začal na PTSD užívat konopí a otevřel si v Edmontonu v provincii Alberta společnost, jíž nazval Marihuana na trauma. Podle článku časopisu Psychology Today ze 14. prosince 2017 je pan Henry jedním z mnoha trpících PTSD, kteří svěřili boj s úzkostnosti a traumatickými vzpomínkami, spojenými s jejich nemocí, do rukou ozdravným vlastnostem konopí.

Článek v Psychology Today z roku 2017 přinesl rozhovor s pacientkou léčebného konopí Diannou Donelly, která je nyní také poradkyní pacientů. V interview Donellyová řekla:

„Jsem pacientka, která legálně užívá konopí na depresi. Konopí umlčuje nebo oslabuje moje negativní vnitřní monology, což udělá místo dobrým myšlenkám a pocitům. Jeden můj přítel, válečný veterán, nyní místo předepisovaných léků na PTSD začal užívat léčebné konopí. Říká, že s konopím cítí své emoce, a prožívá je řádně a bezpečně. Předtím byl jen otupělý.“

Jiný pacient s PTSD Elvis Alonzo byl představen v roce 2018 ve článku, zveřejněném časopisem Scientific American. Alonzo býval u vojenského námořnictva a nyní je policistou v arizonském Glendale. Bojoval s PTSD, kterou jeho léky nedokázaly vyléčit. Když nasadil konopí, pocítil pan Alonzo obrovské zlepšení. Říká k tomu: „Bylo to jako dar z nebe. Potlačuje to mé úzkosti a můžu se fantasticky vyspat aspoň čtyři hodiny. Mělo by se to prostudovat.“

Mnoho lékařských odborníků s Alonzem souhlasí: Léčebné konopí by mělo být studováno jako reálná léčebná možnost pro PTSD.

Co říkají odborníci

Dr. Alexander Neumeister, hlavní autor newyorské studie a vedoucí programu molekulárního zobrazování na odděleních psychiatrie a radiologie Lékařské fakulty Newyorské univerzity, vnímá naléhavou potřebu po alternativních léčbách PTSD včetně léčebného konopí.

„Neexistuje jediný farmakologický lék, který by byl vyvinut specificky pro PTSD. To je problém,“ říká Neumeister. „Mezi kliniky vládne shoda, že existující farmaceutické léky typu antidepresiv prostě nefungují.“

„Ve skutečnosti víme velmi dobře, že lidé s PTSD, kteří užívají marihuanu – potentní kanabinoidy – často zažívají větší úlevu od svých příznaků než z antidepresiv nebo jiných psychiatrických léků. Očividně je tu velmi naléhavá potřeba vyvinout nové léčby PTSD, založené na důkazech.“

Odborníci si také uvědomují potřebu rozlišovat mezi THC a CBD, a to, které z těchto přírodních látek mají lepší účinky na PTSD. Podle názoru Marcela Bonn-Millera, profesora psychologie a psychiatrie na Perelmanově lékařské fakultě Pensylvánské univerzity ve Filadelfii, jenž byl zveřejněn ve stejném článku Scientific American, který představil Alonza, bývalého mariňáka a současného policistu: „Přemýšlejte o CBD jako o brokovnici. Zasahuje tolik receptorů, že se tomu ještě stále jen snažíme porozumět. Pokud chcete léčit PTSD, většina výzkumu ukazuje na CBD. Ale většina lidí s PTSD má tendence užívat konopné přípravky s vysokým obsahem THC, které může pomoci v krátkodobém měřítku, ale v dlouhodobé perspektivě s vysokou pravděpodobností příznaky zhorší.“

Názor Bonn-Millera je ve shodě s nálezy některých nových studií, jako byla série kazuistik, publikovaná v roce 2018 ve vědeckém recenzovaném časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine, jenž vydává Mary Ann Liebert Inc. Klinici zjistili, že orálně [ústy] podávané CBD spolu s psychiatrickou péči vyústily ve snížení příznaků PTSD.

Na závěr

Kanabinoidy, a z nich zejména CBD, mohou být alternativním lékem, který lidé, trpící posttraumatickou stresovou poruchou zoufale potřebují. Další výzkum osvětlí možnosti léčebného konopí pro léčbu tohoto stigmatizovaného onemocnění, které tak často zůstává neléčeno.