Ve výzkumu, publikovaném v letošním červencovém vydání výše zmíněného časopisu, vědci z University of Guelph ukázali, že rostlina Cannabis sativa L produkuje dvě molekuly – cannflavin A a cannflavin B, u nichž bylo již v roce 1985 na buněčných modelech prokázáno, že jsou při stejné váze přibližně 30x účinnější než aspirin v potlačování zánětu.

Peter Hess | původně publikováno 25. července 2019 na https://www.inverse.com/article/58027-cannflavins-a-and-b-in-cannabis-anti-inflammatory

Konopí bylo zákonodárci kdysi zatracováno jako čistě rekreační droga, nyní ale ukazuje svůj skutečný léčebný potenciál, a to zejména u pacientů, kteří potřebují ulevit od pocitů bolesti. Nejnovější studie, publikovaná ve vědeckém recenzovaném časopise Phytochemistry, nasvědčuje tomu, že tato schopnost pramení z některých méně známých chemikálií, obsažených v konopí, a že představuje veliký potenciál pro vytvoření budoucích nenávykových analgetik.

Ve výzkumu, publikovaném v letošním červencovém vydání výše zmíněného časopisu, vědci z University of Guelph ukázali, že rostlina Cannabis sativa L produkuje dvě molekuly – cannflavin A a cannflavin B, u nichž bylo již v roce 1985 na buněčných modelech prokázáno, že jsou při stejné váze přibližně 30x účinnější než aspirin v potlačování zánětu.

„Zcela jistě potřebujeme vyvinout alternativy pro úlevu od akutní a chronické bolesti, které by svými účinky předčily opioidy,“ říká korespondující autor studie a docent molekulární a buněčné biologie Tariq Akhtar, Ph.D. „Tyto molekuly nejsou psychoaktivní a zasahují zánět v místě jeho zrodu, což z nich dělá ideální analgetika.“

Znázornění biosyntetické reakce pro cannflavin A a cannflavin B z rostliny Cannabis sativa.
Znázornění biosyntetické reakce pro cannflavin A a cannflavin B z rostliny Cannabis sativa.

Dokonce i pro ty, kteří jsou dobře seznámeni s krajinou konopné vědy, mohou cannflavin A a cannflavin B, které patří do skupiny flavonoidů, znít jako neznámá jména.

Ve studii vědci zkoumali genom a biochemii Cannabis s cílem identifikovat geny, zodpovědné za produkci obou cannflavinů, stejně jako chemické reakce, které vedou k jejich vzniku. Toto je poprvé, kdy byly pro tyto podpůrné faktory repertoáru konopí zdokumentovány.

Akhtar se svým týmem doufají pomoci výzkumníkům, kteří vyvíjejí alternativy opioidů pro pacienty s akutní nebo chronickou bolestí, a to nikoliv interakcí s opioidovými receptory mozku, ale redukcí zánětu na místě, kde bolest vzniká.

„Zajímavé na molekulách v konopí je, že vlastně potlačují zánět v místě jeho vzniku,“ řekl minulé úterý Akhtar listu The Toronto Star. „A přírodní přípravky nevykazují toxicitu, kterou mají analgetika prodávaná v lékárnách, která jsou sice velmi účinná, ale znamenají zdravotní riziko. Takže hledání alternativy mezi přírodními přípravky je velmi přitažlivé.“

Prozatím se největší pozornosti dostává Δ9-tetrahydrokanabinolu (THC) and kanabidiolu (CBD), dvěma nejhojněji se vyskytujícím molekulám v konopí. THC je známo pro své psychoaktivní vlastnosti a může pomoci léčit chronickou bolest, ale jeho časté užívání ve vysokých dávkách je spojeno s psychózou. CBD je aktivní látkou v Epidiolexu, prvním léku, schváleným k použití Ústavem USA pro potraviny a léky (FDA); užívá se na dětské epileptické záchvaty, ale jeho dlouhodobé vedlejší účinky nejsou prostudovány.

CBD a THC se dostává spoustu pozornosti, ale cannflavin A and cannflavin B mohou být příští velkou věcí ve výzkumu léčebného konopí.

Kdyby mohly být syntetizovány ve velkých množstvích, cannflavin A a cannflavin B by byly známy úplně stejně. Akhtar a několik jeho spoluautorů si zažádali v USA o patent na výsledky svého výzkumu, takže vzhledem k problematické regulaci CBD by nakonec mohli na novém typu přípravků z konopí, které neomezuje zátěž a stigma spojené s drogami, vydělat peníze.

 

Abstrakt: Kromě psychoaktivních látek, které se obvykle spojují s Cannabis sativa L., existuje v této rostlině bezpočet jiných specializovaných metabolitů, o nichž se má za to, že přispívají k její léčebné všestrannosti. Tato studie se soustřeďuje na dvě takové látky, známé jako cannflavin A a cannflavin B. Tyto prenylované flavonoidy se specificky hromadí v C. sativa a jsou známy svou potentní protizánětlivou aktivitou na různých zvířecích modelech. Nicméně téměř nic není známo o jejich biosyntéze. Kombinací fylogenetických a biochemických postupů byla v C. sativa identifikována aromatická fenyltransferáza (CsPT3), která katalyzuje regiospecifické připojení buď difosfátu geranylu (GPP) nebo difosfátu dimetřylallylu /DMAPP) k metylovanému falvonu chrysoeriolu, a produkuje cannflavin A nebo cannflavin B. Je prezentován další důkaz pro O-metyltransferázu (CsOMT21), kódovanou rostlinným genomem Cannabis sativa, která specificky konvertuje rozšířený rostlinný flavon, známý jako luteolin na chysoriel, a oba se v Cannabis sativa akumulují. Tyto výsledky tudíž nasvědčují biosyntéze cannflavinu A a cannflavinu B následující sekvenční reakcí: luteolin ► chrysoeriol ► cannflavin A a cannflavin B. Shrnuto, identifikace těchto dvou jedinečných enzymů jsou větvením obecné flavonoidové sekvence v Cannabis sativa a nabízí modifikovatelnou cestu k metabolické manipulaci, která by vyústila v produkci dvou medicínsky relevantních složek konopí.