Bakterie, odolné na antibiotika, se celosvětově staly zpod kontroly se vymykajícím problémem, což lékaři i vedoucí zdravotničtí úředníci vědí velmi dobře.

Makia Freeman | původně publikováno na http://ushealthzone.com/cannabis-the-plant-that-stops-antibiotic/

Více než století jsou západní Rockefellerova medicínaBig Pharma jako siamská dvojčata; nemůžete mít jedno bez druhého. Západní medicína plně přijala model, založený na lécích, radiaci a chirurgii, a od objevu penicilínu zavaluje své pacienty syntetickými chemikáliemi, jež je mají „léčit“.

Každá akce vyvolává reakci, tak od té doby sám Život vynašel způsob, jak vyvážit přehnané užívání antibiotik: bakteriemi, na antibiotika rezistentní. Některé z nich – například MRSA (na meticilín rezistentní zlatý stafylokokus), MDR-TB (na řadu léků rezistentní tuberkulózní mykobakterie) a CRE (na karbapanem rezistentní enterobakterie) – jsou mimořádně virulentní superbreberky, proti nimž nemá západní medicína žádnou obranu.

Důvodem pro tuto situaci je samozřejmě to, že antibiotika jsou jako příslovečný kanón na komára, a když z jisté oblasti lidského těla vymýtíte všechny bakterie, vymýtíte také prospěšné bakterie, které drží ty škodlivé na uzdě. Naše tělo doslova závisí na této bakteriální rovnováze coby základu imunity a zdraví.

Bakterie odolné na antibiotika jsou celosvětově závažným problémem

Nejnovější zprávy zdůrazňují masivní problém. Tento citát je z analýzy Stav antibiotik ve světě v roce 2015, jíž vydala CCDEP (Center for Disease Dynamics, Economics and Policy), americko-indická výzkumná organizace:

Nyní nicméně dříve léčitelné infekce začínají být k léčbě obtížné, zvyšují zdravotnickým zařízením náklady a mortalita pacientů stoupá. To zvyšuje náklady jedincům i společnosti. Snižování účinnosti antibiotika narostlo z malého problému v celosvětovou hrozbu, a to bez ohledu na ekonomický stav té které země nebo na sofistikovanost jejího zdravotnického systému.“

„Středisko USA pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhaduje, že antibiotická rezistence zodpovídá každý rok v USA za 2 milióny infekci a 23 tisíc úmrtí. To má přímé náklady 20 miliard dolarů, a další ztráty produktivity ve výši 35 miliard dolarů (CDC 2013). V Evropě na účet infekcí, odolných na antibiotika, připadá přibližně 25 000 úmrtí ročně, jež stojí společnost přibližně 1,5 miliardy euro na přímých a nepřímých nákladech (EMA and ECDC 2009). I když nejsou k dispozici spolehlivé odhady ekonomických ztrát rozvojových zemí, jen v Indii se odhaduje, že na 58 000 novorozeneckých úmrtí na sepsi jde na vrub infekcí, odolných lékům (Laxminarayayn et al 2013). Studie z Tanzanie a Mosambiku prokazují, že rezistentní infekce mají za následek zvýšenou úmrtnost novorozenců a dětí do pěti let (Kayange et al. 2010; Roca et al. 2008).“

Přestože je SZO (Světová zdravotnická organizace) součástí Rockefellerových OSN, uznává tento ohromný problém ve svém fact sheetu z října 2015:

„Antibiotická rezistence ve všech částech světa roste do nebezpečných úrovní. Každý den se objevují nové mechanismy resistence a celosvětově se šíří, což ohrožuje naši schopnost léčit všeobecně rozšířené infekční nemoci. Stále se zvětšuje seznam infekcí – jako je zápal plic, tuberkulóza, otrava krve a kapavka – které jdou léčit stále obtížněji a někdy je dokonce je vyléčit nemožné, protože antibiotika se stávají méně účinná.“

Dr. Keifl Fukuda, zástupce generálního ředitele bezpečnostního oddělení Světové zdravotnické organizace, podle této zprávy řekl:

„Pokud nedojde k urgentní, koordinované akci řady subjektů, svět dospěje do postantibiotické éry… Obvyklé infekce a malá poranění, které byly po dekády léčitelné, mohou znovu začít zabíjet.“

Bakterie jsou dost inteligentní, aby antibiotika přechytračily hned několika způsoby. Jak popisuje tato studie:

„U bakterií se geny mohou dědit od příbuzných, nebo mohou být získány od nepříbuzných na mobilních genetických elementech typu plazmidů. Tento horizontální přenos genů (HPG) může způsobit transfer antibiotické rezistence mezi různými bakteriálními druhy. Rezistence se také může objevit spontánně díky mutaci. Antibiotika odstraňují na lék citlivé soupeře a ponechávají rezistentní baktérie volné reprodukci jako výsledku přirozeného výběru.“

Přestože problém vytvořila Příroda (a Člověk), Příroda vytvořila také řešení. Ukazuje se, že na otázku přehnaného užívání antibiotik a bakterií, rezistentních na antibiotika, existuje odpověď: konopí. I když bylo v třicátých až padesátých letech minulého století démonizováno kvůli hrozbě, kterou představovalo pro ropný, dřevařský, oděvní a farmaceutický průmysl, objevily se vědecké důkazy, že konopí (čili marihuana, marjánka, tráva, zelí) má úžasné léčebné vlastnosti, jimž teprve začínáme rozumět.

Ve svém dřívějším článku Kanabidiol (CBD): všeléčivé šídlo je z pytle venku jsem zdůraznila, jak je jen jeden z více než stovky kanabinoidů (konkrétně kanabidiol čili CBD) zodpovědný za tolik úžasných a ohromujících zdravotních benefitů, jako je protirakovinné a neuroprotektivní působení spolu s antipsychotickými a protizánětlivými vlastnostmi. Tak, a teď si na seznam můžete přidat další fantastickou léčebnou vlastnost: je antibakteriální či antimikrobiální, a to nejen proti obvyklým bakteriím. Studie z roku 2008, nazvaná Antibakteriální kanabinoidy z Cannabis sativa: studie strukturální aktivity, zjistila, že kanabinoidy mají mocné antibakteriální schopnosti, a to i proti MRSA:

„Všech pět hlavních kanabinoidů (kanabidiol, kanabichromen, kanabigerol, delta-9-tetrahydrokanabinol a kanabinol) prokázaly silnou aktivitu proti celému spektru typů na meticilin rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA), relevantních pro současnou medicínu.“

„Všechny látky prokázaly mohutnou protibakteriální aktivitu… Aktivita proti některým typům bakterií byla výjimečná, zejména proti SA-11999B, rezistentnímu na mnoho antibiotik, jenž má vysoký stupeň odolnosti na některé fluoroquinolony. Za zmínku stojí rovněž mohutná aktivita proti EMRSA-15 a EMRSA-16, hlavním typům nemocnice zamořujícího zlatého stafylokoka, rezistentního na meticilin. Ve srovnání se standardními antibiotiky je působení konopí mnohem silnější.“

Závěr: konopná rostlina je vysoce vyvinutý organismus

Autoři této studie uvádějí: „Vše ukazuje, že tyto látky byly vyvinuty rostlinami jako antimikrobiální ochrana, které specificky napadá buňky bakterií…“ To napovídá, že musíme najít řešení svých problémů v Přírodě, nikoliv v laboratoři, a dále to posiluje dojem, že rostliny jsou neuvěřitelné organismy, na nichž doslova závisí přežití lidstva. Je očividné, že pokud rostlina konopí vyvinula fotochemikálie, které mohou převézt a porazit bakterie, odolné na antibiotika, a nejvirulentnější ze superbreberek, jde o vysoce vyvinutý organismus.

„Vzhledem k dostupnosti Cannabis sativa, produkujících nepsychotropní kanabinoidy, tato rostlina reprezentuje zajímavý zdroj antibakteriálních látek pro problém rezistence na mnoho antibiotik u MRSA a dalších patogenních bakterií. To má enormní klinické implikace, neboť MRSA je rozšířena na celém světě a v současných Spojených státech může každoročně za více úmrtí než AIDS.“

Jaký lepší důkaz potřebujeme na potvrzení, že vláda USA dosud zpátečnicky klasifikuje marihuana jako drogu Seznamu 1 – což znamená, že podle vlády USA nemá „žádné současné medicínské využití“ a má „vysoký potenciál zneužívání“ – a přitom tato rostlina může být klíčem k odstranění ničivých škod, které světu nadělily Big Pharma a její nadužívání antibiotik?

Zdroje článku: