Tisíce pacientů by možnost využití léčebného konopí uvítali. Problém je v tom, že jej lékaři (prozatím) neradi předepisují. A spousta z nich ani neví jak.

V sobotu 17. září vyšel na serveru novinky.cz článek Václava Pergla „O léčebné konopí je v Česku desetkrát menší zájem, než odborníci očekávali“. Autor cituje Zdeňka Blahutu, ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který uvádí, že si léčebné konopí v lékárně vyzvedne zhruba dvacet pacientů měsíčně, přičemž původní předpoklad byl 200 pacientů za stejnou dobu. Autor z tohoto faktu vyvozuje mylný závěr, že o léčebné konopí není v Česku zájem. Opak je pravdou: o léčebné konopí je zájem velký. Nemocí, jejichž trýznivé příznaky lze úspěšně léčit konopím, je celá řada: neurologická onemocnění (například bolestivé křeče u roztroušené sklerózy, třes u Parkinsonovy choroby), projevy alergie, astmatu, atopického ekzému, bolesti, nevolnosti a život ohrožující zvracení u onkologických onemocnění, revmatické bolesti, neuropatické bolesti diabetiků a lidí po těžkých úrazech… Pacientů, trpícími těmito chorobami a symptomy, jsou v Česku desetitisíce. A velká část se o léčbu konopím zajímá.

cannabis
Proč si tedy dosud do lékáren přichází pravidelně jen něco přes dvacet lidí měsíčně? Hlavní důvody jsou tři: pomalost byrokratického systému, nedostatečná informovanost lékařů a jejich individuální i institucionální nedůvěra k přírodním léčivům,  a pro ty nejhůře postižené, invalidní a tudíž sociálně slabé pacienty především, stále ještě vysoká cena konopí v lékárnách.

Léčebné konopí by totiž mělo být podle vší zdravotnické a ekonomické logiky i podle základních etických principů součástí českého zdravotnického systému jakožto standardní přípravek. A jako takové by mělo být plně hrazeno zdravotními pojišťovnami, podobně jako jsou hrazeny jiné účinné léky, které pacienti dlouhodobě užívají. Pro invalidní pacienty je právě nehrazení zdravotními pojišťovnami zcela zásadní bariérou v přístupu. Dohoda o podmínkách úhrady, k níž musí dospět všechny zúčastněné strany včetně SÚKLu, je tak zcela nezbytným krokem k tomu, aby léčebné konopí v ČR skutečně léčilo.

Dosažení této dohody se nedá odhadnout: musí překonat jak byrokratické, tak informační bariéry. Byrokratický šiml je pomalý a informační vakuum i v odborných kruzích trvá – konopí má u mnohých ještě image rekreační drogy. Jsme rádi, že už se o konopí a jeho léčebných účincích mluví daleko častěji než dříve, ale pořád ještě to nestačí. Co tedy můžeme udělat?

Velká část zodpovědnosti leží na pacientech samotných i na veřejnosti. Pacienti mohou předepsání konopí k léčbě u odborných lékařů požadovat a otevřeně diskutovat. Pacientský spolek KOPAC pravidelně publikuje na svém webu i v tištěných publikacích informace o léčebných účincích konopí a pozitivních dopadech léčby V březnu příštího roku proběhne v Praze již druhá mezinárodní konference na téma Léčebné konopí a kanabinoidy, určená nejen pro vědce, ale především pro všechny zdravotníky a lékaře a v neposlední řadě pro vysoké úředníky a politiky. Na konferenci budou prezentovány nejnovější vědecké poznatky a zkušenosti z nejlepší praxe používání léčebného konopí. Podporu konferenci vyjádřili domácí i světoví odborníci, kteří stojí pevně za tím, co představuje ideální stav a cíl našeho snažení: konopí dostupné všem potřebným, bez falešných nadějí i negativních emocí, s maximální informovaností všech stran. A těch potřebných je opravdu hodně. Pokud tedy chceme zůstat ukázkovým příkladem státu, který s léčebným konopím umí zacházet tak, jak o tom mluvil například ministr Němeček na půdě OSN, měl by stát odbourat bariéry, které tomu brání. A stát by měl také zajistit, aby nejpotřebnějším proplácela léčebné konopí zdravotní pojišťovna. Stále problematickou dostupnost léčebného konopí nelze zjednodušovat a interpretovat jako nedostatek zájmu.

Opak je pravdou.

 

Hana Vágnerová

Ředitelka pacientského spolku KOPAC (KOnopní PACienti)

www.kopac.cz