Dysfluence řeči, často označovaná jako koktání, je častou poruchou řeči, s níž se setkává asi 5% dětí

Přestože se u většiny postižených lidí příznaky v dospělosti zlepšují, u některých pacientů koktání přetrvává a výrazně narušuje každodenní fungování a kvalitu života. Léčba koktavosti zahrnuje logopedii, kognitivně behaviorální terapii a relaxační techniky. Značný počet pacientů však nemá z těchto léčebných strategií dostatečný prospěch nebo je dokonce na léčbu rezistentní.

Studie, publikovaná před dvěma týdny, prezentuje případ 20letého muže s koktáním rezistentním na léčbu, jehož dysfluence se po užívání léčebného konopí výrazně zmírnila.

Kromě zlepšení plynulosti řeči, jak bylo hodnoceno několika foniatrickými testy, byl pozorován ústup (sociální) úzkosti, zlepšení nálady a snížení stresu, což vedlo k celkovému zlepšení kvality života po terapii konopím. Pacient navíc hlásil zlepšenou pozornost, koncentraci a spánek, zvýšené sebevědomí a lepší společenský život. Žádné vedlejší účinky se neobjevily. Po více než roce byla léčba stejně účinná. V rozhovoru pacient popisuje svůj osobní pohled a vliv léčby konopím na jeho život.

Léčebné konopí by mohlo být účinné při léčbě neústupného koktání, nicméně tyto předběžné údaje musí být potvrzeny v kontrolovaných studiích.

Zdroj: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2021.0060?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&

Překlad: Olga Čečeleva