Podle nového výzkumu publikovaného ve vědeckém časopisu Psychopharmacology, který se snažil napodobit kouření v reálném světě, mají ženy sklon zažívat stejné akutní účinky konopí jako muži při nižší dávce THC.

via: https://www.psypost.org/2020/06/cannabis-study-suggests-women-may-need-less-thc-to-get-to-the-same-effects-as-men-57117

„Z údajů z průzkumu populace víme, že muži častěji užívají konopí než ženy, ale zdá se, že u žen dochází k závažnějším škodám souvisejícím s konopím,“ uvedl autor studie Justin Matheson, kandidát PhD na University of Toronto.

„Výzkum na zvířatech naznačuje, že je tomu tak proto, že ženy jsou citlivější na účinky THC, primární psychoaktivní látku v konopí, a že by to mohlo být způsobeno rozdíly ve způsobu metabolizace THC u žen.“ Existuje však jen málo lidských laboratorních důkazů, které by naznačovaly rozdíly mezi pohlavími v akutních účincích THC. “

Ve dvojitě zaslepené studii 91 zdravých uživatelů konopí vykouřilo jednu cigaretu s konopím (12,5% THC nebo placebo) a poté označili subjektivní účinky na škále a absolvovali kognitivní testy. Vědci také sledovali jejich vitální funkce, jako je krevní tlak a tělesná teplota. Účastníci užívali konopí asi 1 až 4krát týdně a byli ve věku 19 až 25 let.

Vědci zjistili, že účastnice mají tendenci kouřit stejně dlouho jako muži. Ale ženy vykouřily menší množství konopné cigarety.

Navzdory rozdílům ve spotřebě konopí nebyly mezi muži a ženami žádné rozdíly ve vrcholu subjektivních účinků drogy, náladě ani kognitivních účincích.

„Zjistili jsme, že ženy vykouří méně konopného jointu, mají nižší hladinu THC v krvi, ale mají stejné akutní účinky jako muži.“ Takže si myslím, že hlavním důvodem je, že ženy mohou potřebovat nižší dávku THC, aby se dostaly do stejné míry intoxikace jako muži, “vysvětlil Matheson.

Chci zde však zdůraznit, že v naší studii mohli účastníci kouřit množství konopí, které chtěli. Když účastníci kouří na požadované maximum, nazýváme toto „titrace na účinek“. Titrace na účinek je možná, když se konopí kouří, protože dodání THC do mozku je při této cestě podávání velmi rychlé, takže uživatelé se mohou cítit “zkouření, protože stále kouří.“

U jiných produktů konopí, jako jsou poživatiny nebo nápoje, které mají opožděný nástup účinku, však není možné titrovat. V těchto případech jsou ženy pravděpodobně vystaveny vyššímu riziku akutního poškození,“ řekl Matheson pro PsyPost.

Stejně jako celý výzkum, i tato studie má určitá omezení.

Hlavní výzvou je, že pohlaví (angl. sex) jsme považovali za binární biologickou proměnnou (muž vs. žena) a neměli jsme žádnou míru pohlavní identity (gender). Sex je biologický konstrukt, který představuje věci, jako jsou pohlavní chromozomy, hormony, anatomie a fyziologie, zatímco gender je sociální a kulturní konstrukt, který představuje věci, jako je naše genderová identita (mužská, ženská nebo genderově různorodá) a očekávání, která na základě této identity naše společnost má,“ řekl Matheson.

Studie jako naše představují první krok k pozorování, že na základě rozdílů v pohlaví existují rozdíly v akutním účinku konopí. Dalším krokem je však zjistit, proč tomu tak je, a odpověď pravděpodobně zahrnuje pohlaví i identitu. Existují například důkazy, že estrogen (pohlavní hormon) ovlivňuje metabolismus THC, což by mohlo vysvětlit některé pozorované rozdíly v metabolismu THC díky pohlaví. Ale také víme, že genderová identita ovlivňuje chování při užívání drog, což by mohlo souviset s tím, proč jsme viděli, že ženy vykouří méně konopného jointu. “

„Myslím, že mnoho lidí si není vědomo jedné důležité věci, totiž že ženy a samice byly z biomedicínského výzkumu po většinu historie vědy vyloučeny.“ Výsledkem je, že naše chápání lidského zdraví a nemoci je více zaměřené na muže. Naštěstí většina hlavních agentur financujících výzkum přijala politiku vyžadující zahrnutí žen do výzkumu a já doufám, že jako vědecká komunita můžeme tento systém dále vylepšovat tak, aby zahrnoval komplexnější opatření týkající se pohlaví a identity, “dodal Matheson.

 

Studii „Vliv pohlaví na rozdíl v akutních účincích kouřeného konopí: důkaz z lidské laboratorní studie mladých dospělých“ napsal autor Justin Matheson, Beth Sproule, Patricia Di Ciano, Andrew Fares, Bernard Le Foll, Robert E. Mann, a Bruna Brands.

https://doi.org/10.1007/s00213-019-05369-y