Souhrn: Podle nové studie CBD výtažek z konopí pomáhá snižovat mozkové abnormality u psychotiků. Výsledky této studie jsou důkazem, že kanabidiol působí v mozku snížení příznaků psychózy.

Původně publikováno 29. prosince 2018 na https://www.cbdforlife.us/blogs/articles/cannabis-extract-helps-reset-brain-function-in-psychosis/

Zdroj: King’s College London

Výzkum na King’s College v Londýně zjistil, že jediná dávka konopného výtažku s vysokým obsahem kanabidiolu dokáže snížit abnormality funkce mozku, jimiž se vyznačují psychózy. Výsledky nového pokusu, financovaného [britskou] Lékařskou výzkumnou radou a zveřejněného ve vědeckém časopise JAMA Psychiatry, přinášejí první vysvětlení toho, jak kanabidiol funguje v mozku, aby snížil příznaky psychózy.

Kanabidiol, někdy zkracovaný jako CBD, je neintoxikační látka, vyskytující se v konopí. Čištěná forma kanabidiolu byla nedávno v USA licencováno jako lék na vzácné dětské epilepsie, a studie z King’s College z roku 2017 demonstruje, že kanabidiol má antipsychotické účinky.

Jak ale může kanabidiol v mozku přesně fungovat, aby ulevoval od psychóz, zůstává tajemstvím.

„Hlavní část současné léčby pro lidi s psychózou tvoří léky, které byly objeveny v padesátých letech minulého století a bohužel nefungují u každého,“ říká dr. Sagnik Bhattacharyya z Ústavu psychiatrie, psychologie a neurovědy (ÚPPN). „Naše výsledky začaly rozmotávat mozkové mechanismy pro nový lék, který funguje zcela jinak než tradiční antipsychotika.“

Výzkumníci studovali skupinu 33 mladých lidí, u nichž dosud nebyla diagnostikována psychóza, zažívali ale úzkostné psychotické příznaky, a s nimi jejich 19 zdravých vrstevníků. Šestnácti výzkumným subjektům dali kanabidiol, zatímco ostatních sedmnáct dostalo placebo.

Všichni participanti dělali za kontroly magnetické rezonance paměťové úlohy, jichž se účastní tři oblasti mozku, o nichž se ví, že sehrávají svou roli při psychóze.

Mozková aktivita participantů s rizikem psychózy byla podle očekávání ve srovnání se zdravými participanty abnormální. Nicméně u těch, kteří dostali kanabidiol, byla abnormální mozkové aktivita méně závažná než u těch, kteří dostávali placebo; to nasvědčuje tomu, že by kanabidiol mohl vracet mozkovou aktivitu do normálních mezí.

Vliv kanabidiolu na tyto tři oblasti mozku by mohl být podkladem jeho terapeutického efektu na příznaky psychózy.

Zajímavé je, že dřívější výzkum na King’s College prokázal, jak kanabidiol zřejmě funguje v protikladu s tetrahydrokanabinolem (THC), látkou v konopí, z níž je člověk omámený a jež bývá silně spojována s vývojem psychózy. O THC se dá uvažovat jako o látce, která napodobuje některé z projevů psychózy, zatímco kanabidiol má široce opačné neurologické a behaviorální účinky.

Doktor Bhattacharyya a jeho kolegové z ÚPPN nyní spouštějí první rozsáhlý, multicentrický pokus s cílem zjistit, zda kanabidiol může být používán k léčbě mladých lidí, u nichž je riziko psychózy. Pokus je financován grantem ve výši 1,85 milionu britských liber, poskytnutým společně britskou Lékařskou výzkumnou radou a Národním ústavem pro zdravotnický výzkum.

Žlutočervené oblasti ukazují aktivitu v kaudatech, oblasti mozku, jež bývá u psychotiku postižená. Obrázek pro Neuroscience.com poskytla King’s College London.
Žlutočervené oblasti ukazují aktivitu v kaudatech, oblasti mozku, jež bývá u psychotiku postižená. Obrázek pro Neuroscience.com poskytla King’s College London.

Podle některých odhadů se v samotné Anglii dostaví do ordinací každoročně přes 15 000 lidí s ranými příznaky psychózy. Přestože příznaky mohou být nesmírně závažné, nemáme v současnosti léčbu, kterou bychom poskytovali pacientům s vysokým rizikem psychózy, protože existující antipsychotické léky mají závažné vedlejší účinky.

„Urgentně potřebujeme bezpečnou léčbu pro mladé lidi v riziku psychózy,“ říká dr. Bhattacharyya. „Jednou z hlavních výhod kanabidiolu je, že je bezpečný a podle všeho také dobře tolerovaný, což z něj dělá v některých ohledech ideální lék. Pokud bude náš pokus úspěšný, přinese definitivní důkaz o úloze kanabidiolu jako antipsychotika a otevře mu cestu ke klinickému využití.“

 

O tomto neurovědeckém výzkumném článku

Financování: Tato studie byla financována britskou Lékařskou výzkumnou radou

Zdroj: Robin Bisson – King’s College London

Vydavatel: Organized by NeuroscienceNews.com.

Zdroj obrázku: NeuroscienceNews.com image is credited to King’s College London.

Původní článek: Open access research for “Effect of Cannabidiol on Medial Temporal, Midbrain, and Striatal Dysfunction in People at Clinical High Risk of Psychosis: A Randomized Clinical Trial” by Sagnik Bhattacharyya, MBBS, MD, PhD; Robin Wilson, MBBS, MRCPsych; Elizabeth Appiah-Kusi, MSc; Aisling O’Neill, MSc; Michael Brammer, PhD; Jesus Perez, MBBS, MD, PhD; Robin Murray, DSc, FRCPsych, FRS; Paul Allen, PhD; Matthijs G. Bossong, PhD; and Philip McGuire, MD, PhD, FRCPsych in JAMA Psychiatry. Published August 29 2018. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2309

 

Original Article by NeuroScienceNews