Tisková zpráva Pacientům, kteří se léčí konopím, došla trpělivost s nečinností státu  Praha, 2. října 2017 – Pacientský spolek KOPAC, který dlouhodobě hájí práva pacientů v oblasti léčby konopím, svolal na 3. října od 11.30 před budovu Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze demonstraci pacientů a lékařů.  „Pacientům došla trpělivost s nekoncepčním jednáním ze strany státu, které jim znemožňuje přístup k léčebnému konopí. […]

Tisková zpráva

Pacientům, kteří se léčí konopím, došla trpělivost s nečinností státu

 Praha, 2. října 2017 – Pacientský spolek KOPAC, který dlouhodobě hájí práva pacientů v oblasti léčby konopím, svolal na 3. října od 11.30 před budovu Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze demonstraci pacientů a lékařů.

 „Pacientům došla trpělivost s nekoncepčním jednáním ze strany státu, které jim znemožňuje přístup k léčebnému konopí. Těžce nemocní lidé jsou v zoufalé situaci,“ říká o důvodech svolání demonstrace ředitelka spolku KOPAC Hana Vágnerová, sama pacientka s roztroušenou sklerózou. „Přes opakované sliby ohledně řešení situace, přes zákonnou povinnost státních úřadů a institucí, léčebné konopí v lékárnách není. Lékaři ho tak nemohou předepisovat a pacienti jsou nuceni volit nelegální řešení.  A dohledné době nevidíme šanci na změnu. Ministerstvo i Státní ústav pro kontrolu léčiv selhaly. Je třeba si uvědomit, že slibované léčené konopí z dovozu bude kvůli své ceně pro obyčejného člověka ekonomicky nedostupné“, dodává.

To vše se děje v době, kdy už před 4 lety zákon umožnil a podpořil v Česku léčbu konopím pro symptomy, jak doporučuje lékařská věda. Úředníci přesto nebyli schopni naplnit záměr zákonodárce a svým pasivním nezájmem o práva a bolesti pacientů je přivádějí do bezvýchodné situace. Pacienti nevidí jinou možnost, jak na svoji situaci upozornit, než veřejně vystoupit a požadovat naplnění zákona.

Pohrdání potřebami pacientů přesáhlo v posledních mediálních vyjádření námi placených úředníků lidsky únosnou hranici. Žádáme představitele státu, kteří mají v popisu práce i dodržování vlastních zákonů, aby umožnili pacientům trvalý přístup k ekonomicky dostupnému léčebnému konopí. Pokud ho stát není schopen zajistit, nesmí pacientům bránit v sebepéči a zajištění konopí pro vlastní potřebu!

Na demonstraci vystoupí Hana Vágnerová, ředitelka spolku KOPAC, Hana Gabrielová, členka výkonného výboru, lékaři Jaroslav Mitlener a René Vlasák, a také pacient Pavel Kurušta. Součástí demonstrace bude i předání otevřeného dopisu ministru zdravotnictví, ve kterém se uvádí:

„Stát svým ne/konáním nutí nemocné porušovat zákony, a tudíž nemůže čekat, že je budou dodržovat. Pacienti už to nehodlají skrývat a budou o tom mluvit veřejně, protože si dobře uvědomují rizika – a to nejen právní, ale zejména zdravotní rizika nedostupnosti konopné léčby a sebepéče jako jediné schůdné možnosti zlepšení vlastního zdravotního stavu.” Plné znění textu otevřeného dopisu najdete na stránkách pacientského spolku KOPAC, a také na linku zde: http://kopac.cz/otevreny-dopis-ministrovi-zdravotnictvi-cr-nedostupnost-lecebneho-konopi/.

Více informací: www.kopac.cz

Zdeněk Strnad
608  012 485
zdenek.strnad@kopac.cz

Hana Vágnerová
723 673 573
hana.vagnerova@kopac.cz