KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím tímto vyjadřuje podporu časopisu Legalizace

Časopis Legalizace, který má nezastupitelné místo na české scéně, od svého založení poskytuje informace, které jsou potřebné i pro pacienty a lidi, kteří používají konopí k léčbě a sebepéči stejně, jako mnoho jiných léčivých rostlin.

Jak s oblibou říká pan prof. Lumír Hanuš, člen správní rady KOPAC a mezinárodně uznávaný odborník na kanabinoidy, “Konopí je jen jedno, záleží jen na účelu použití. Konopí nepomáhá vždy a každému, nepomáhá na všechny potíže a v každém stadiu.”

Konopí jistě lze zneužít, ale právě proto je nutné mít co nejvíce informací o jeho vlastnostech. To jsou informace, které lidé potřebují vědět a které by měl stát a jeho orgány a instituce ve vlastním zájmu o bezpečnost a ochranu zdraví občanů sami poskytovat a šířit – bohužel se tak neděje.

Časopis Legalizace hájí právo svých čtenářů na komplexní pohled na tuto problematiku.

Při založení spolku KOPAC mnoho objektivních informací o léčebných účincích konopí dostupných nebylo, ostatně šíření osvěty a boření předsudků vůči konopí se stalo i jedním z našich cílů. Časopis Legalizace byl od počátku jedním z takových ověřených zdrojů. I v současnosti, kdy je léčebné použití konopí od roku 2013 sice zákonem povolené, ale pro mnoho pacientů stále nedostupné, považujeme informace o účincích a vlastnostech konopí za zcela nepostradatelné.

Již 1.12.2016 jsme vydali stanovisko, z jehož závěru cituji: Pacientský spolek KOPAC považuje za nutné prohlásit, že vzhledem k (…) překážkám, jež dosud stojí pacientům v ČR v cestě za prokazatelně účinnou léčbou konopím, považuje samopěstování konopí za účelem léčby za toho času v ČR sice nelegální, ale za morálně a eticky plně ospravedlnitelné a lidsky pochopitelné.

Spolek KOPAC není obeznámen s konkrétní žalobou a předmětnými články, ale z dostupných informací v tisku se nám celý případ jeví jako účelově zkonstruovaný a založený na předpojatých představách o konopí jako droze a poskytování informací o konopí jako šíření toxikomanie. Tyto stereotypy považujeme za přežité a společensky mnohem škodlivější, než samotný magazín.

Hana Vágnerová
ředitelka KOPAC