Od 19. března 2020 se nemoc způsobená koronavirem (COVID-19) prohnala 169 zeměmi, což vedlo k více než 200 000 potvrzených případů po celém světě. Od vypuknutí „prasečí chřipky H1N1“, která byla oficiálně klasifikována Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako pandemie v roce 2009, se stala další chorobou, která vedla k tomu, že řada zemí přijala opatření k omezení šíření viru.

https://prohibitionpartners.com/2020/03/20/coronavirus-pandemic-and-cannabis-consumer-behaviour/

První dopady pandemie se nyní projevují na místních podnicích, vzdělávacích systémech a významných veřejných událostech po celém světě – a konopný průmysl nebude výjimkou.

V této nové třídílné blogové sérii Prohibition Partners nabízejí odborníci v oboru své poznatky o tom, jak může nákaza COVID-19 ovlivnit průmysl konopí a jeho širší dopad na pacienty a spotřebitele.

Špatné zprávy pro luxusní značky?

Abychom prozkoumali, co by se mohlo stát v budoucnosti konopného průmyslu, musíme se nejprve vrátit do minulosti.

Finanční krize v roce 2008, známá také jako „Velká recese“, dramaticky změnila globální ekonomické prostředí – ale zásadním způsobem změnila chování spotřebitelů. Došlo k posunu od profesionálních služeb, jako jsou členství v klubu fitness a výdaje v kadeřnictví, směrem k praktičtějším výrobkům, jako jsou domácí barvy na vlasy a šicí soupravy, protože spotřebitelé zaujali postoj „udělej si sám“. Podobně se spotřebitelé odklonili od nákupu produktů v obchodech prémiových značek a přesunuli se více k maloobchodům se slevou.

Co to tedy může znamenat pro konopný průmysl dnes?

Opatření v oblasti sociální izolace vytvořily podobné prostředí, které upřednostňuje hromadný nákup základních produktů. Již nyní vidíme začátky – spotřebitelé konopí chtějí nakupovat své obvyklé produkty v lékárně ve výhodných balíčcích nebo se obrací na e-shopy a dodávky konopí za nižžích nákladů. Spotřebitelé se navíc mohou odklonit od značek konopí, které jsou považovány za luxusní nebo luxusnější, a naklonit se směrem k levnějším produktovým nabídkám.

Ale luxusní konopné značky mohou dobře pamatovat tzv. „rtěnkový efekt“ – jev, kdy spotřebitelé i během ekonomické nejistoty nebo časů osobních těžkostí nadále utrácí peníze za malé osobní libůstky. Díky opatřením na izolaci a distancování se od společnosti, což znamená, že se tráví více času doma, mohou rekreační uživatelé konopí a CBD považovat konopné produkty v těchto dobách za takovou ideální libůstku.

Zvláštní případ CBD

Je také možné, že v důsledku nákazy COVID-19 vidíme zajímavou změnu v prodeji a používání produktů CBD.

Ve zdravotnické a wellness komunitě již bylo CBD označeno jako všelék, protože tento kanabinoid je nabízen jako účinná léčba úzkosti, chronické bolesti a dalších běžných zdravotních stavů. Již byl proveden rozsáhlý vědecký výzkum sloučeniny, např. pro jeho antioxidační, protizánětlivé a analgetické vlastnosti, ale neexistují žádné klinické důkazy, které by naznačovaly, že by CBD mohlo být nápomocné při explicitním léčení symptomů COVID-19. Avšak s pandemií COVID-19, která staví sektor zdravotnictví pod napětí, se mohou ti obeznámení chtít zásobit terapeutickým kanabinoidem bez ohledu na to.

Co se bude dít s prodejem CBD může záviset na typu informací, které spotřebitelé čtou a zabývají se jimi – dezinformace o CBD se již šíří, co do účinků (nebo jejich nedostatku), které CBD může mít na příznaky podobné COVID. Protichůdná jsou doporučení, které vydávají vnitrostátní orgány a WHO, co do bezpečnosti užívání protizánětlivých látek k léčbě příznaků COVID-19. Aby bylo jasno, partneři Prohibition neviděli žádný klinický důkaz, který by naznačoval, že CBD by mohlo být nápomocné při explicitním léčení symptomů COVID-19.

Co si myslí veřejnost?

Na základě údajů, které Prohibition Partners (19. března 2020) shromáždili v průzkumu více než 2 500 lidí ve Spojených státech, Velké Británii a Kanadě, očekáváme, že COVID-19 nebude mít dramatický dopad na spotřebu konopí nebo CBD pro osobní potřebu, ale očekáváme, že se spotřeba mírně zvýší.

Ptali jsme se: „Jaký dopad podle vás bude mít v následujících třech měsících koronavirus (COVID-19) na vaše užívání konopí, CBD nebo přípravků s nimi?“. Většina respondentů uvedla, že by virus neměl mít významný vliv na jejich spotřební návyky.

Respondenti však třikrát častěji uvedli, že mají v úmyslu zvýšit své užívání produktů konopí, než že by ho v této době snížili. U uživatelů léčebného konopí stoupá tato pravděpodobnost až čtyřikrát.

obr: Grafické údaje odrážejí odpovědi 2 172 osob, které uvádějí užívání léčebného konopí, rekreačního konopí, obohacených produktů a CBD. Nezahrnuje odpovědi „Nevím“ a „N / A“.

Spotřebitelé ve Spojených státech nejčastěji uvedli, že v krátkodobé budoucnosti zkonzumují více konopí, produktů CBD nebo jimi obohaceného spotřebního zboží.

Osobní využití a chování spotřebitelů je jen jedním kolečkem složitého soustrojí konopného průmyslu. Zatímco záměr spotřebitelů používat produkty konopí se může mírně zvyšovat s ohledem na šíření COVID-19, účinky viru by také mohly ovlivnit typ nabídky produktů, ke kterým jsou spotřebitelé přitahováni. Běžná produkce konopného průmyslu by mohla čelit výraznému vlivu regionálních omezovacích opatření, která byla zavedena za účelem kontroly šíření viru.