A v laboratoři to funguje tak dobře, že je podána patentová žádost na průmyslový proces přeměny CBD na THC. Co to znamená pro vaše potraviny s obsahem marihuany?

Dragana Komnenov PhD | původně publikováno 16. dubna 2019 na https://www.rxleaf.com/the-ph-level-in-stomach-acid-can-convert-cbd-to-thc/

CBD a THC jsou si svou strukturou velmi podobné. Liší se nicméně výrazně v účincích a v dalších vlastnostech. CBD je nepsychoaktivní kanabinoid, což je způsobeno jeho nízkou schopností vázat se k receptoru CB1. CBD je klasifikován jako alosterický modulátor CB1, což znamená, že mění receptor tak, že se vazby kanabinoidů, jako je anandamid nebo THC, k tomuto receptoru dramaticky sníží. Jako takový nemá CBD žádný psychoaktivní účinek a je zcela prost omamujících účinků.

V přítomnosti kyseliny se CBD mění THC

Zároveň platí, že CBD je v roztoku velmi nestabilní. Musí se skladovat v teplotách nižších 8° Celsia a musí se chránit před světlem. V kyselém prostředí se CBD může změnit na THC nebo jiné kanabinoidy procesem, zvaným izomerizace.

To má nejméně dva důsledky: 1) že CBD ve snězených nebo vypitých přípravcích z konopí se může v kyselém prostředí žaludku změnit na THC; 2) že CBD může být změněno na THC chemicky sérií acidických extrakcí a s použitím purifikačních technik.

Může se CBD změnit na THC ve vašem žaludku?

V současnosti se zkoumá možnost, že se CBD v lidském žaludku mění na THC. Důležité je hned na začátek říci, že taková přeměna nemůže nastat při jiných metodách užívání, jako je inhalace nebo povrchové užití.

jedné studii byla uměle připravena žaludeční šťáva a její pH byla nastavena na pH=1 (což je pH skutečné žaludeční šťávy) a CBD bylo rozpuštěno v metanolu. Asi 85 % CBD izomerizovalo na směs d-9 a d-8-THC.

další studii bylo složení žaludeční šťávy jiné, než je ve skutečnosti v žaludku, a na THC se z CBD přeměnilo jen 2,9 %.

Různé složení žaludečních šťáv má očividně velmi rozdílné výsledky, takže k interpretaci těchto dat je třeba přistupovat s opatrností. Navíc je třeba dodat, že žaludeční šťáva v našem těle obsahuje spoustu gastrických enzymů, jako je pepsin, gastrin, amyláza a další, a rozličné anorganické ionty, jako je draslík, sodík a vápník. Protože CBD je silně schopno vázat se k bílkovinám, je možné, že žaludek je chráněn před svým kyselým prostředím právě tímto mechanismem. I nadále je faktem, že neexistují konkluzívní zprávy o konverzi CBD v THC v biologických systémech, jako je lidský trávicí trakt.

Patent k přeměně CBD na THC je podán

I tak je ale díky podobné chemické struktuře THC a CBD možná přeměna CBD na THC v sérií acidifikací a následnou extrakcí chromatografickými technikami. A skutečně byla podána patentová přihláška, popisující kroky, jak toho dosáhnout.

Užitečnost této konverze oceníme, když si uvědomíme, že některé kanabinoidy jako delta-8-THC jsou ve většině odrůd konopí jen velmi málo zastoupenou látkou. Existuje obecné mínění, že delta-8-THC má asi jen 50% potenci THC co do psychoaktivních účinků, také ale bylo prokázáno, že je to o 200 % silnější lék proti nevolnostem než delta-9-THC.

Podle tohoto patentu je CBD rozpuštěno v organickém rozpouštědle (tj. v toluenu). Pak jsou organická a vodná část odděleny odpařením vodné fáze a organická fáze je prohnána vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Toto se děje ve sloupci ze silikonového gelu. Výnosem je 86 % CBD přeměněného na delta-8-THC.

Celá reakce probíhá v atmosféře čistého dusíku, nikoliv v pokojovém ovzduší. To proto, aby nedošlo k okysličení meziproduktů reakce, což má zvýšit výnos čisté cílové látky. Když se změní organické rozpouštědlo na metylen chlorid a udělá se několik úprav postupu, přemění se asi 57 % CBD na delta-9-THC, který má čistotu 98,7 %.

Nejde o žádné „udělej si sám“

Chemická izomerizace CBD na delta-8- a delta-9-THC je tudíž možná jen v dobře vybavené laboratoři. Nástroje, potřebné pro extrakci a purifikaci, jako je vysokoúčinný kapalinový chromatograf a plynový chromatograf/hmotnostní spektrometr, jsou cenově celkem luxusním zbožím. Vědět, jak s nimi zacházet, vyžaduje roky práce a hluboké porozumění principům organické chemie. Jinými slovy, úspěšné završení těchto reakcí zcela určitě vyžaduje profesionální zařízení a nic, co byste mohli mít jen tak v kuchyni či v garáži.