Konopí obsahující vyvážené množství THC a CBD je účinné při snižování tiků.

Byly zveřejněny výsledky jedné z prvních robustních klinických studií, které naznačují, že léčebné konopí účinně léčí nepříjemné projevy Tourettova syndromu (TS).

Tourettův syndrom je neurologická porucha, která způsobuje řadu příznaků včetně vokálních a motorických tiků. Tiky jsou náhlé záškuby, pohyby nebo zvuky, kterým lidé nejsou schopni zabránit. V mnoha případech nejsou tiky pro celkové zdraví člověka škodlivé, ale těžké projevy TS mohou mít obrovský dopad na kvalitu života.

Stávající možnosti léčby zahrnují behaviorální terapie, jako je Habit Reversal Therapy (HRT) a Comprehensive Behavioral Intervention Therapy (CBIT), stejně jako řadu psychiatrických léků.

Nicméně několik prvních vědeckých studií – spolu s množstvím neoficiálních důkazů – naznačovalo, že konopí může být účinnou léčbou, protože je legálně předepisováno pro tento stav v některých zemích včetně Spojeného království (i v ČR, pozn.překl).

První rozsáhlá klinická studie o konopí a TS
Na Tourette Awareness Day, ve středu 7. června, zveřejnili australští vědci nové poznatky z dvojitě zaslepené křížové studie, ve které pacienti léčení konopím prokázali statisticky a klinicky významné snížení motorických a vokálních tiků za pouhých šest týdnů.

Do studie bylo přijato celkem 22 účastníků s těžkým Tourettovým syndromem, kteří reprezentovali širší populaci, pokud jde o etnický původ, pohlaví a komorbidity, a byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Účastníci dostávali jak léčebný konopný olej, tak placebo během dvou šestitýdenních bloků.

Jedné skupině byla podávána denní dávka oleje obsahující vyvážený poměr CBD a THC po dobu šesti týdnů, po které následovala šestitýdenní kúra placeba nebo naopak. Dávka konopného oleje byla postupně zvyšována až na maximálně 20 mg.

Výzkumníci sledovali účinky léčby na závažnost a postižení tiky a sekundárně na míru úzkosti, deprese a obsedantně-kompulzivních symptomů.

Analýza zjistila významnou souvislost mezi hladinami konopí v krevním řečišti a reakcí na aktivní léčbu. Ti, kteří byli léčeni konopným olejem, vykazovali významné snížení tiků, stejně jako snížení obsedantně-kompulzivních symptomů a úzkosti, bez větších nežádoucích účinků.
Mezi pacienty, kteří dostávali léčbu a těmi, kteří dostávali placebo, nebyly vykázány žádné změny v kognitivním hodnocení pozornosti, pracovní paměti a výkonných funkcí.

Vědci uzavírají: „Tato studie přidává k malému množství literatury, která naznačuje, že perorální podávání 1:1 THC:CBD je účinnou léčbou tiků a psychiatrické komorbidity spojené s těžkým Tourettovým syndromem. Přestože byl profil nežádoucích účinků v této relativně krátké studii mírný, je zapotřebí další práce, aby bylo možné identifikovat dlouhodobější účinky užívání konopí u TS, jako je možný vývoj tolerance k účinku konopí proti tikům.

„Velikost pozorované redukce tiků byla v průměru střední a srovnatelná s účinkem pozorovaným u stávající léčby, jako jsou antipsychotika.“

Studii financoval Wesley Research Institute spolu s Lambert Initiative for cannabinoid therapeutics University Sydney, která pomáhala s návrhem a provedením studie a také s analýzou hladiny kanabinoidů v krvi účastníků.
Klinickou studii vedl neuropsychiatr Dr Philip Mosley, výzkumný pracovník z Wesley Research Institute a QIMR Berghofer Medical Research Institute.

„Jde o první seriozní a metodickou studii léčebného konopí, která byla provedena na dostatečně velké skupině lidí, aby bylo možné učinit definitivní závěry o jeho účinnosti,“ řekl Dr Mosley.
„Ukazuje, že léčebné konopí může snížit tiky o úroveň, která lidem s TS a jejich rodinám změní život.
Kromě toho jsme zjistili, že další příznaky spojené s TS, zejména příznaky obsedantně kompulzivní poruchy a úzkosti, se u našich účastníků také snížily.“

Dr Mosley dodal: „Konopí interaguje se specifickými receptory na nervových buňkách v mozku, které jsou součástí jeho tělu vlastnímu endokanabinoidnímu systému. Stimulace těchto receptorů utěsňuje děravý filtr, čímž brání mimovolním pohybům a hlasovým projevům, aby se u pacientů projevily navenek.“

Léčba „měnící život“
Účastník studie Chris Wright, 35letý muž, který od dětství trpěl těžkými a často bolestivými tiky, v tiskové zprávě uvedl, že léčba změnila jeho život.
„Moje tiky byly opravdu bolestivé, nemluvě o trapných situacích a sníženém sebevědomí,“ poznamenal Wright. „Olej snížil mé tiky asi o 50 % a poprvé po 10 letech jsem si mohl přečíst knihu. Některé dny se vracím domů z práce a uvědomuji si, že jsem se celý den nesoustředil na svůj Tourettův syndrom. Změnilo mi to život.“

Rostoucí objem výzkumu konopí pro léčbu TS
Předchozí studie provedená v Izraeli prokázala účinnost léčebného konopí při zmírňování příznaků a zlepšování kvality života pacientů s diagnostikovaným TS.
K posouzení výsledků použili vědci Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) a Premonitory Urge for Tic Scale (PUTS), které hodnotí závažnost, frekvenci a rušení způsobené tiky.
Po 12týdenním léčebném období výsledky odhalily průměrné snížení celkového skóre YGTSS o 38 % a skóre PUTS o 20 %.

Stejná skupina vědců provedla studii, která retrospektivně zkoumala kohortu 42 pacientů. Nálezy naznačovaly signifikantní pokles jak počtu a intenzity tiků, tak i snížení premonitorních nutkání, pozorované u 83 % pacientů.

Reálné údaje o pacientech z Izraele, zveřejněné v loňském roce po léčbě konopím, rovněž hlásily významné zlepšení kvality života, postavení v zaměstnání a snížení příjmu léků na předpis. Více než 60 % pacientů, kteří prožívali také obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD), hlásilo zlepšení těchto příznaků, stejně jako 89 % pacientů s úzkostí.

Zdroj: https://cannabishealthnews.co.uk/2023/06/09/medicinal-cannabis-life-changing-for-tourette-syndrome-study