Chronická bolest je bolest trvající déle než 3 měsíce a sama se tudíž stává nemocí. Může ovlivňovat kvalitu života do takové míry, že pacient není schopen vykonávat běžné funkce v každodenním životě.

Dnes má díky legálnímu statusu léčebného konopí mnoho pacientů v České Republice příležitost nahradit nesteroidní protizánětlivá léčiva a opioidy bezpečnější alternativou.

Prospektivní, 12měsíční studie, zveřejněná v loňském listopadu, zkoumala pacienty, kteří byli od října roku 2015 do března 2019 přijímáni na kliniku specializující se na léčbu léčebným konopím.

Cílem studie bylo vyhodnotit krátkodobé a dlouhodobé účinky léčebného konopí u pacientů s chronickou bolestí v průběhu jednoho roku. Studie se zúčastnilo celkem 751 pacientů s chronickou bolestí léčených léčebným konopím.

Léčba konopím byla spojena se zmírněním bolesti pozorovaném po jednom měsíci a udržovaném po dobu 12měsíčního pozorovacího období. Významné zlepšení bylo také zaznamenáno v oblasti fyzického a duševního zdraví. Po zahájení léčby bylo pozorováno významné zmírnění bolesti hlavy, únavy, úzkosti a nevolnosti. U pacientů, kteří na počátku uváděli užívání opioidních léků, došlo k významnému snížení perorálních dávek ekvivalentu morfinu, zatímco koreláty bolesti se do konce sledovaného období studie významně zlepšily. Závěry této studie společně dokládají kumulativní důkazy na podporu léčebného konopí jako bezpečné a účinné možnosti léčby chronické bolesti pacientů.

Podobná studie z letošního roku hodnotila dlouhodobé účinky léčebného konopí na chronickou bolest. Pacienti s chronickou bolestí, kteří užívali léčebné konopí v Izraeli, hlásili týdenní průměrnou intenzitu bolesti a související příznaky před léčbou, v průběhu léčby a po 12 měsících po zahájení léčby léčebným konopím. Výchozí dotazníky při zahájení léčby vyplnilo celkem 1045 pacientů a 12měsíční sledování dokončilo 551 pacientů. Po 1 roce poklesla průměrná intenzita bolesti od výchozí hodnoty o 20%. Všechny ostatní parametry se zlepšily o 10% – 30%. Významné snížení o 42% [snížení o 27 mg]; bylo také pozorováno u výchozí hodnoty denní dávky opioidů ekvivalentní morfinu. Hlášené nežádoucí účinky byly časté, ale většinou nezávažné. I tato prospektivní studie poskytuje důkazy o účincích léčebného konopí na chronickou bolest a identifikuje možné prediktory úspěšnosti léčby.

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32556203/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33065768/