Konopí se stává populárním léčivem, a to se jen tak nezmění. Výpovědi pacientů, celých rodin i samotných lékařů přispívají k návratu konopí zpět do medicíny.

Text: Dr. Gregory Lee Gerdeman, Ph.D.

Překlad: Lukáš Hurt

 

Pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví je teď důležité, aby bez ohledu na překotné změny v oblasti legislativy byli vůči konopí otevření – měli by být schopni akceptovat důkazy o léčivých účincích, zároveň ale uvažovat o možných rizicích konopné léčby v porovnání s ostatními běžně užívanými léčivy a kromě toho se také zamyslet nad etickou otázkou, jestli by tato rostlina měla být opravdu omezována prohibičními zákony.

 

Lékaři by měli vycházet z toho, že využití konopí v medicíně není žádný krátkodobý trend a že jeho účinky jsou podložené a vědecky ověřené. Jedním z průlomových objevů biomedicínského výzkumu byla identifikace a popis endokanabinoidního systému.

 

Jak je to s endokanabinoidním systémem

Endokanabinoidy jsou arachidonové lipidy odvozené od kyselin fungující jako signální molekuly, které se tvoří v celém lidském těle – rozhodně se nevyskytují pouze v nervové tkáni, jak byli vědci přesvědčeni dříve.

 

marijuana-1113588_1920

„Vědci předkládají podrobné důkazy o léčebných účincích konopí na tak širokou škálu nemocí, že i po dvaceti letech práce ve zdravotnictví mne to stále udivuje.“

 

Slouží především jako parakrinní signální buňky, čímž zajišťují velkou škálu homeostatických funkcí; mezi ně patří mimo jiné neuroendokrinní kontrola příjmu potravy a metabolismu, ale i formování kostí, pleiotropické účinky na chod imunitního systému při zánětech nebo obecně známá schopnost konopí potlačovat záchvaty neurologického původu. Zásadní význam endokanabinoidů pro fungování lidského těla rozhodně nelze shrnout v tomto krátkém článku – popisuje ho ale velké množství odborných publikací.

Obrovský objem dat z různých výzkumů zmíněné účinky konopí potvrzuje – ironií je, že některé z nejdůležitějších objevů ohledně neuroprotektivních vlastností kanabinoidů byly učiněny v rámci studií, které byly započaty za cílem prozkoumat předpokládaná rizika spojená s užíváním konopí.

Tato oblast výzkumu se však během posledních desetiletí výrazně rozšířila a dnes už výrazně přesahuje paradigma protidrogového výzkumu. Na to poukazuje například klíčový objev hojného výskytu a exprese kanabinoidních receptorů CB1 v mozku savců a schopnosti endokanabinoidů vysílat na buněčné úrovni negativní zpětnou vazbu s cílem potlačit excitotoxicitu (patologický proces, během něhož dochází k poškození nebo úmrtí nervových buněk v důsledku nadměrné stimulace neurotransmiterů – pozn. překl.).

 

Je na čase, aby se odborníci na zdravotní péči začali aktivně účastnit diskuzí na téma prohibice, která nutí bezúhonné pacienty kvůli konopí překračovat zákon.

 

Vědecký konsensus, který vychází z těchto mnoha výzkumů, je velmi nadějný. Lidský endokanabinoidní systém lze vnímat jako vnitřní neuroprotektivní mechanismus – homeostatickou ochranu mozku a páteře před excitotoxicitou, záchvaty, důsledky traumatických zranění a ischemií. Kanabinoidy nás tím pádem mohou chránit před mnoha možnými odezvami imunitního systému, jež negativně ovlivňují proces hojení při zranění mozku – mimo jiné brání například aktivaci mikroglie. Léčit dokážou i chronický zánět nervů, který se dnes považuje za jednu z hlavních příčin mnoha neurodegenerativních onemocnění spojených se stárnutím.

 

Protizánětlivé působení

Zánět je hlavním viníkem chronické neuropatické a revmatické bolesti – data z klinických výzkumů čím dál více naznačují, že právě kanabinoidy by mohly hrát klíčovou roli při její léčbě. Obvody zajišťující přenos signálů bolesti v centrálním nervovém systému jsou také přímo ovlivňovány endokanabinoidním systémem a kanabinoidy – tyto látky obsažené v konopí navíc na mnoha úrovních také působí na nervové systémy ovlivňující strach, stres a emoční afekt.

Odborná literatura potvrzující tyto obecné závěry je dnes rozsáhlá, objektivní a dostupná i široké veřejnosti. Je sice pravdou, že pouze malý zlomek výzkumu kanabinoidů byl proveden v rámci klinických studií, což jen poukazuje na to, jak těžké je pracovat v tomto oboru s lidskými pacienty kvůli prohibičním zákonům, ale výzkumy se nyní rozbíhají a vědci i nadále předkládají podrobné důkazy o léčebných účincích konopí na tak širokou škálu nemocí, že i po dvaceti letech práce ve zdravotnictví mne to stále udivuje.

 

Bezpečné léčivo

Je také obecně známo, že konopí a výtažky z něj vyrobené jsou ve střídmých dávkách přijímány bez problémů a že vysoké dávky mohou u uživatelů sice vyvolat úzkosti a omámenost, ale rozhodně je nemohou zabít. Proto by lékaři neměli brát přesvědčení pacientů, že jim konopí pomáhá, na lehkou váhu – lékařská obec by namísto toho měla být vždy o krok napřed, pokud jde o výzkum jeho léčivých vlastností.

Je také na čase, aby se odborníci na zdravotní péči začali aktivně účastnit kritických debat na téma prohibice, která nutí bezúhonné pacienty kvůli konopí překračovat zákon. Vzdělávejte se v tomto oboru a udělejte si vlastní názor na problém trestů uložených kvůli užívání konopí.

 

Zdroj: South Florida Hospital News