Když se před sedmi lety Alexandru Repetskimu narodila dcera Gwen, byla „mimořádně zdravá.“

The Star | původně publikováno 26. srpna 2019 na https://420intel.com/articles/2019/08/26/medical-marijuana-children-slowly-being-recognized

Ale když jí bylo 18 měsíců, lékaři Alexovi a jeho ženě řekli, ať si koupí auto, do kterého by mohli nakládat kolečkové křeslo. Gwen byla skoro ve vegetativním stavu, a to díky nemoci zvané refrakterní intraktabilní epilepsie, jež způsobuje těžko léčitelné záchvaty. Tyto záchvaty u ní ovlivnily schopnost mozku pamatovat si informace, včetně informací o základních věcech typu „jak chodit.“ Záchvaty měla téměř nepřetržitě. „Říkali nám, že možná nikdy chodit nebude.“

Těmito zprávami zničený otec z Toronta zjistil, že má na výběr ze dvou možností. „Jedna byla úplně ztratit rozum a zhroutit se. A druhá byla pochopit, co se to děje.“

Repetski si vybral druhou možnost. Přečetl každý vědecký článek a každou oficiální zprávu o Gwenině formě epilepsie, prokousával se chaosem, až se nakonec dostal k několika starším studiím, které zmiňovaly možnost léčit nekontrolovatelné epilepsie konopím. To v něm vyvolalo zájem, protože Gwenin lékař vyzkoušel devět konvenčních farmaceutických léčiv „a nic doopravdy nepomáhalo,“ jak říká Repetski.

To postavilo Repetskiho na start dráhy, která jej nakonec dovedla k vybudování extraktoru konopného výtažku v garáži s cílem dostat se k nepsychotropnímu kanabinoidu CBD (kanabidiolu); ten se prokázal účinný při léčbě svalových křečí, jako jsou ty, jež se pojí s epileptickými záchvaty. Dovedla jej také k roli známého zastánce léčby konopím pro děti, které ji potřebují, k těsným kontaktům s komunitou výzkumníků, a k jeho nové kariéře ředitele komunikace ve firmě Flowr, konopné společnosti se sídly v Torontu a v Kelowně v Britské Kolumbii (Kanada).

Repetski je členem stále početnější skupiny rodičů, kteří se snaží o to, aby jejich děti měly přístup k léčebnému konopí. I když je [v Kanadě; v ČR nikoliv; pozn. překl.] léčebné konopí pro děti dovoleno, jeho bezpečnému užívání málokdo rozumí. Většina rodinných lékařů a pediatrů má s takovým předepisováním problém a nejspíše by konzultovali specialistu, říká dr. Michael Rieder, pediatr, specializovaný na klinickou farmakologii z ontarijského Londýna, jenž je autorem Stanoviska kanadské pediatrické společnosti k užívání konopí jako léku pro děti z roku 2016, jež bude v několika příštích měsících aktualizováno.

Repetski říká, že dnes si vede Gwen mnohem lépe. I když musí pokračovat v léčbě epilepsie a trpí autismem, „je to sedmileté děvčátko, které si hraje a poskakuje kolem.“ Podle jejího otce je to nečekaná změna proti době, kdy měla až třicet záchvatů denně.

Dostat se k tomuto stavu nebylo nijak přímočaré. Rozhodujícím krokem bylo, když v roce 2013 začal Repetski lobbovat u jejího neurologa a dalších lékařů, aby jí umožnili užívat léčebné konopí. “Přesvědčit lékaře, že je to pro ni vhodná léčba, mi trvalo 10 měsíců; v roce 2014 ho konečně mohla začít užívat.“

Nicméně, byla tu jedna velká překážka: „Je jasné, že konopí nebude kouřit.“

V té době ale nebyly k dostání výtažky. Bez nich nebylo, jak kontrolovat dávkování. „Takže jsem dal dohromady pár přátel a postavili jsme na mém dvorku extraktor.“

Extraktorem začal konopí, jež měla Gwen předepsáno, měnit ve výtažek, ten poslal do laboratoře k otestování a pak jí ho opatrně podával po malých dávkách, protože lékaři Repetskimu nijak neporadili s dávkováním.

Stanoviska kanadské pediatrické společnosti k užívání konopí jako léku pro děti bylo úmyslně opatrné; to vzhledem k tehdejšímu nedostatku výzkumných informací o bezpečnosti a účinnosti léčebného konopí pro děti. Dr. Rieder říká, že aktualizovaná verze bude odrážet, co od té doby výzkum zjistil, včetně výsledků tří velkých studií o konopí a epilepsii.

„U epilepsie není svým způsobem o čem mluvit,“ říká, zejména vzhledem ke zdokumentovaným případům, kdy dítě mělo až 300 záchvatů denně, což mu významně snižovalo kvalitu života. „Naneštěstí ale pro mnoho věcí, na něž je chtějí rodiče použít, máme stále velmi málo informací.“

Vzhledem k tomu, že harvardská studie o účincích rekreačního konopí zjistila, že takové užívání má účinky na vyvíjející se mozek, je podle Riedera třeba, aby potenciální léčebné účinky byly dostatečně významné vzhledem k vyvážení rizik.

Tak například se o léčebné konopí zajímá řada rodičů, jejichž děti trpí autismem. Rieder říká, že v této oblasti je třeba mnoho dalšího výzkumu, zejména zda konopí může rodinám pomoci snížit náklady na drahé léčby.

Rieder říká, že slyšel mnoho o zájmu o pediatrické konopí jako léčbě ADHD (hyperkinetické poruchy pozornosti), ale že podle revidovaného stanoviska to vzhledem ke kognitivním poruchám není dobrý postup. Bez ohledu na to, co jiného vám léčebné konopí způsobuje, „nikdo nebude nesouhlasit s tím, že pod jeho vlivem nejste tak energičtí jako normálně.“ „K podpoře tohoto stanoviska existují solidní data,“ dodává.

„Je důležité zdůraznit, že jen proto, že je konopí vhodnou léčbou pro některé dětské nemoci, neznamená to, že pro mládež je bezpečné užívat je rekreačně,“ upozorňuje Rieder.

K možným použitím léčebného konopí pro děti patří léčba svalové spasticity (spojené s úrazovým poškozením mozku, mozkovou obrnou a také s mrtvicí, která je ale u dětí vzácná), zánětlivé onemocnění střev a nevolnost u dětí, které procházejí chemoterapií kvůli rakovinám.

Kanadská pediatrická společnost se mezitím zasazuje o více peněz na výzkum pediatrické farmakologie, kterého je k zoufání málo u konopí i jiných léčeb, dodává Rieder.

Upozorňuje, že i když bude známo více, pro rodiny, které budou potřebovat přístup k léčebnému konopí, tu zůstanou finanční překážky.

„Dítě, které bude užívat CBD výtažek, může stát tisíce amerických dolarů ročně, a řada zdravotních pojišťoven to odmítne hradit,“ upozorňuje.

Dalším stádiem léčení Gwen mělo být zavedení nasogastrické sondy pro výživu, a Repetski k tomu říká, že je podle něj mimořádně důležitý další a lepší výzkum užívání léčebného konopí dětmi.

„Není to všelék, ale v některých případech je mimořádně účinné. Je třeba mu porozumět lépe, a to je důvod, proč jsem součástí tohoto průmyslu.“