Podle výzkumu „zlepšení zdravotního stavu u obou skupin (starší muži i ženy) umožnilo zvýšenou účast na trhu práce“, což vedlo „k 9,4% zvýšení pravděpodobnosti zaměstnání a k nárůstu odpracovaných hodin týdně o 4,6 % u mužů a o 4,9 % u žen.“

Studie s názvem Dopad zákonů o léčebném konopí na zaměstnanost a zdraví starších věkových skupin: důkazy ze studie o zdraví a důchodovém věku dochází k závěru, že „implementace zákonů o léčebném konopí vede ke zvýšení zaměstnanosti mezi starší věkovou skupinou mužů i žen“. Ze studie dále vyplývá: „Tyto efekty by měli zákonodárci a politici při stanovení optimálního způsobu regulace přístupu k léčebnému konopí důkladně zvážit.“

 

happy_pension

Výzkumníci z univerzity Johns Hopkins School of Public Health ve spolupráci s kolegy z Temple Universitypodrobili zkoumání data, sebraná během desítek let v rámci studie o zdraví a důchodovém věku. Předmětem výzkumu byly dopady implementace zákonů o léčebném konopí na zapojení do pracovního procesu.

Plný text studie je bezplatně dostupný na webových stránkách National Bureau of Economic Research.

Závěry potvrzují výsledky studie, kterou v červenci publikoval časopis Health Economics. Podle nich měli po legalizaci léčebného konopí zaměstnanci ve věkové skupině 50 až 59 let o 13 % [twz1] nižší pravděpodobnost absencí díky nemoci. U věkové skupiny 40 až 49 let činil rozdíl 11 % a u lidí mezi 30 až 39 lety byla pravděpodobnost o 16 % nižší. Závěry studie jsou jednoznačné: „Legalizace léčebného konopí snižuje náklady pro zaměstnavatele tím, že se snižují zaměstnanci hlášené absence pro nemoci či zdravotní potíže.“