Když jsou zrušeny tresty za držení marihuany, užívání se zřejmě zvyšuje – ale tak to není, pokud je povolen maloobchodní prodej marihuany. Tvrdí to nálezy nové studie, které jako by se protivily základním rétorickým obratům odpůrců legalizace.

Kyle Jaeger | původně publikováno 8. března 2019 na https://www.marijuanamoment.net/legal-marijuana-sales-dont-increase-use-but-allowing-possession-does-study-finds/

Aby se výzkumníci na Colorado Mesa University dozvěděli, jak různé reformní politiky působí na trendy v užívání, analyzovali během 17 měsíců data z průzkumů na více než 1400 účastnících z Colorada, Washingtonu a Austrálie. Jejich výsledky byly právě publikovány ve vědeckém recenzovaném časopise Substance Abuse: Research and Treatment.

Někteří prohibicionisté navrhují, aby se jednoduše zrušily tresty za držení marihuany, raději než aby se plně komerčně legalizovala – což by podle nich vytvořilo průmysl se zájmem zvyšovat těžké užívání marihuany –, nová studie ale jejich pozice podkopává.

Poté, co stát Washington zavedl referendem schválenou legalizaci užívání a držení konopí, ale než byl dovolen jeho maloobchodní prodej, užívání konopí mezi středoškoláky prudce narostlo o 12-22 procent.

Výzkumníci nicméně „nenalezli žádný důkaz,“ že by následné zavedení legálního prodeje rekreačního konopí „ovlivnilo počet uživatelů marihuany ve státě Washington.“

Podobný trend nalezli v datech z Austrálie. V zemi není dovolen legální prodej konopí, ale po dekriminalizaci rostliny došlo k šestnáctiprocentnímu nárůstu užívání.

Protože výzkumníci začali sbírat data v Coloradu sbírat jen tři měsíce před začátkem maloobchodního prodeje, nedospěli k závěru, jak odstranění trestů za držení samotné ovlivnilo užívání. Data ale ukázala, že poté, co byl prodej spuštěn, „míra užívání marihuany nijak významně nevzrostla.“

Podle výzkumníků lze jejich zdánlivě protiintuitivní nálezy interpretovat několika způsoby.

Za prvé je možné, že „sociální a zákonné implikace legalizace rekreační marihuany jsou silnější než dostupnost a cena,“ píší. Jinými slovy, konec trestních postihů za konopí a normalizace jeho užívání v sociálním kontextu může vést ke zvýšení užívání „ještě než je veřejnosti prodáváno legálními způsoby.“

„Je nicméně důležité poznamenat, že se lze úspěšně domnívat, že lidé budou po legalizaci marihuany ve svých odpovědích pravdivější a budou s větší pravděpodobností přiznávat její užívání,“ napsali s odkazem na metodologii studie, která spoléhá na údaje uživatelů o tom, kolik drogy spotřebovali a zda vůbec nějakou. „Tudíž některá zvýšení užívání marihuany mohou být artefaktem větší ochoty takové užívání přiznávat, když byly sociální a zákonné zábrany legalizací odstraněny.“

Dalším vývodem, jenž lze ze studie učinit, je, že „k marihuaně se lze dostat snadno, i když není v obchodech pro rekreační použití prodávána.“ To mohlo být snadné i před odstraněním trestů za držení, ale zákonné a společenské bariéry, spojené s prohibicí, mohly snižovat užívání – nebo alespoň mohly vést respondenty průzkumů neuvádět údaje o svém užívání pravdivě.

Na závěr je třeba říci, že autoři zdůrazňují, že „závěry této studie jsou založeny na observační metodologii z korelačního průzkumu, což omezuje platnost závěrů o příčině a následku.“