Nová studie zjistila, že lidé s  depresí mají dvojnásobné riziko užívání konopí než lidé bez deprese, a mají vyšší pravděpodobnost, že ho budou užívat téměř každodenně.

Současný výzkum o tom, jak konopí ovlivňuje duševní zdraví, má smíšené výsledky, ale veřejnost tento vztah vnímá jinak. Průzkum v USA v roce 2018 zjistil, že kolem 50 % dospělých si myslí, že konopí pomáhá od příznaků úzkostnosti, stresu a deprese. V tomto průzkumu bylo dotazováno přes 16 000 obyvatel USA a jen 15 % z nich mělo za to, že konopí může tyto příznaky zhoršovat.

Nový výzkum, zveřejněný v srpnu 2020 ve vědeckém lékařském recenzovaném časopise JAMA Network Open, tyto názory zpochybňuje. Výzkumníci po 11 let sledovali konopné návyky více než 16 000 lidí a zjistili, že jedinci s depresí mají zhruba dvojnásobné riziko užívání konopí než lidé bez deprese.

„Tato zjištění jsou znepokojující vzhledem k tomu, že jak častější užívání, tak deprese jsou spojovány se zvýšeným rizikem poškození, vyplývajícím z užívání konopí,“ napsali autoři studie.

Ještě se plně nechápe, jak konopí ovlivňuje depresi – jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Jedna studie na krysách zjistila, že konopí může ulevovat od deprese, navozené stresem, a kanadští výzkumníci zjistili, že konopí může být v nízkých dávkách účinným antidepresivem.

Ale průlomová studie z roku 2017 došla k závěru, že u lidí s depresí „[k]onopí v krátkodobém horizontu snižuje vnímané příznaky negativních pocitů, ale pokračující užívání může postupem času zhoršit základní příznaky deprese.“

V uváděném výzkumu vědce znepokojovaly známky, že konopí může depresi zhoršovat, a mezi oběma našli „znepokojivé“ trendy. Výzkumníci použili data z Národního průzkumu USA o zdraví a výživě, aby sledovali užívání konopí u 16 216 Američanů a Američanek ve věku 20-59 let mezi roky 2005 až 2016. Z těchto účastníků mělo 1413 pozitivní diagnózu závažné deprese, zjištěnou Pacientským zdravotním dotazníkem 9. verze, jenž lékaři používají k objektivizování stupně závažnosti deprese.

Počet lidí se závažnou depresí se v průběhu jedenáctiletého období nijak zásadně nezměnil. Zato užívání konopí prudce narostlo, zejména u těch s depresí. V roce 2005 měli lidé s depresí o 46 % vyšší pravděpodobnost užívání konopí, ale v roce 2015 už měli pravděpodobnost vyšší o 130 %. Rozdíl v pravděpodobnosti téměř každodenního užívání konopí u lidí s depresí narostl ještě více – v roce 2005 měli o 37 % vyšší pravděpodobnost užívání konopí po více než 20 dní v měsíci, ale v roce 2015 už to bylo 216 %.

„Tyto výsledky ukazují, že postupem času užívá konopí vyšší podíl lidí s depresí,“ píší autoři studie. „To může být způsobeno automedikací (samoléčením) jedinců s depresí, možná ovlivněné médii a reklamou, které prezentují konopí jako zdraví prospěšné.“

I když jejich analýza tento vztah ukazuje, výzkumníci uvádějí, že je třeba dalších studií, zkoumajících možná vysvětlení a příčiny této sílící asociace. Do té doby autoři doporučují nové informační kampaně o možných rizicích užívání konopí a deprese.

Autor: Brendan Bures – CannabisMedical MarijuanaNewsRX