Zdá se, že ČR je v lecčem konopném první, ale všimněte si, že v podtitulku je otázka v podmiňovacím způsobu. Odpověď zní: "ČR by mohla být nejprogresivnějším trhem léčebného konopí, kdyby byla naplňována platná legislativa bez zbytečných odkladů a hlav 22, kterými podzákonné normy případně jejich absence rozvoj dostupnosti konopí pro léčbu často až absurdně komplikují.

Zdroj Prague Morning – https://www.praguemorning.cz/young-czechs-first-in-europe-for-cannabis-consumption/

Dostupnost drog v zemích Evropské unie zůstává vysoká a v některých případech je vyšší než před pandemií Covid-19, uvádí letošní zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

V Česku konopí alespoň jednou zkusilo 23 procent lidí ve věku mezi 15 a 34 lety. Ve srovnání s ostatními 24 státy Evropské unie je Česká republika na prvním místě a je na stejné úrovni jako Spojené státy americké.

EMCDDA odhaduje, že přibližně 30 % občanů EU ve věku 15 až 64 let během svého života vyzkoušelo alespoň jednu zakázanou látku. Nejčastěji užívanou látkou je konopí, které alespoň jednou za život vyzkoušelo 79 milionů lidí. Za poslední rok užilo konopí alespoň jednou 22 milionů lidí (7 % populace EU). Mezi mladými lidmi ve věku 15 až 34 let to bylo 15,5 %.

Halucinogenní houby jsou mezi mladými lidmi v Česku také velmi oblíbené. Přibližně 5 % lidí ve věku 15 až 34 let je užilo alespoň jednou za poslední rok. Průměr EU je pod 1 %. Česká republika má také nejvyšší míru rizikových uživatelů metamfetaminu (krystalického pervitinu) – 4,84 na 1000 obyvatel.

Mohla by být Česká republika nejprogresivnějším trhem s léčebným konopím v Evropě?

Prodej léčebného konopí v České republice se v roce 2021 meziročně zvýšil o 63 %. A očekává se, že v příštích 12 měsících bude vykazovat potenciál pro další růst kvůli nedávné změně zákona, která by mohla vést ke snížení cen léčebného konopí, protože zákonný trh země se otevírá pěstitelům.

Oficiální údaje ukazují, že v loňském roce bylo českým pacientům vydáno celkem 109,4 kg léčebného konopí ve srovnání s 66,9 kg v roce 2020, protože země nyní zaujímá k legalizaci konopí jeden z nejotevřenějších přístupů v Evropě. V loňském roce se v Česku každý měsíc distribuovalo v průměru 9,1 kg léčebného konopí, ve srovnání s průměrem pouhých 5,6 kg za stejné období v roce 2020.

Ze statistik Státní agentury pro léčebné konopí (SAKL) dále vyplývá, že nejvíce receptů bylo vydáno za poslední tři měsíce roku 2021, od října do konce prosince jich bylo vydáno 5500. Celkem za rok bylo 19 441 – o 37 % více než v roce 2020 – s nejrušnějším měsícem listopadem s 1 976 recepty. Celkově bylo měsíčně vydáno více než 1000 receptů – stalo se tak poprvé od legalizace léčebného konopí v České republice v roce 2013.

Pacienti a předpisy

Drtivá většina léčebného konopí předepisovaného pacientům – 80 % – měla pomoci zmírnit chronickou bolest, následovaná roztroušenou sklerózou s 12 %. Mezi prvními třemi byla také Parkinsonova choroba.

Je zajímavé, že podle oficiálních údajů z roku 2020 tvoří 61,8 % českých pacientů s léčebným konopím ženy a pouze 38,2 % muži. Tyto demografické údaje se liší od většiny ostatních zemí v Evropě, kde většina z nich má většinou mužskou populaci pacientů s léčebným konopím. Stejná zpráva uvádí, že 43,3 % všech pacientů je ve věku 56–75 let, následuje 19,84 % ve věkové skupině 45–55 let a 17,3 % mezi 76–85 lety věku.

Neustálý nárůst výdeje receptů a počtu pacientů i lékařů od roku 2019 lze přičíst tomu, že od začátku roku 2020 je 90 % ceny léčebného konopí na recept hrazeno ze zdravotního pojištění do výše 30 g za měsíc.

Česká vláda také stanovila cenový strop na 6,41 eura za gram, čímž se země stala jedním z nejdostupnějších trhů s léčebným konopím v Evropě.