V nedávném úvodníku jsme diskutovali o tom, jak může marihuana u některých lidí způsobit psychózu.

Amy Loriaux | původně publikováno 24. ledna 2019 na https://www.labroots.com/trending/cannabis-sciences/13894/marijuana-cause-schizophrenia

V nedávném úvodníku jsme diskutovali o tom, jak může marihuana u některých lidí způsobit psychózu. To se obvykle děje po užití velmi potentní odrůdy konopí (více než 30 % THC). Je ale důležité pochopit, že tato psychóza je přechodná, a může být způsobena řadou látek (kofein, nikotin, alkohol, stimulanty – a samozřejmě halucinogeny).

Psychóza je široce definována americkým Diagnostickým a statistickým manuálem (DSM) jako „hrubá neschopnost posoudit realitu“ či „ztráta hranic ega“ které kolidují se schopností naplnit běžné životní požadavky. Boston Globe definuje drogami způsobenou psychózu jako „dočasnou dezorientaci, která připomíná bdělý sen, zahrnuje zkreslené vnímání zvuků a tvarů, a často je doprovázena paranoiou nebo neblahou předtuchou.“

Jakkoliv tohle může být děsivé, schizofrenii to velmi pravděpodobně neprovází. Schizofrenie není uniformní onemocnění, ale spíše jakýsi název-deštník pro celou řadu nevysvětlených obtíží, zahrnujících opakované psychózy a další obvyklé symptomy. Je to tak „nejpravděpodobněji,“ protože v celé vědecké oblasti ještě není zcela jasno. Dr. Margaret Haney, profesorka neurobiologie na Columbia University Medical Centre, prohlásila: „Dělám tenhle výzkum už 25 let, a polarizuje to dokonce i akademiky.“

Schizofrenie je nemoc s premorbidními příznaky (příznaky, které se objeví ještě před diagnózou), jako jsou oploštělé pocity (emoce), změny v objemu mozku, a jsou spojeny s řadou genetických mutací. Ja také častější u mužů než u žen. Mnohé studie ale trpí chybou „korelace není kauzalita.“ Mnozí lidé, u nichž se vyvine schizofrenie (která se klinicky neprojevuje až do dvacátin) mohli kouřit marihuanu. Nakonec je to nejvíce užívaná ilegální látka v USA. To ale stále neznamená, že marihuana způsobuje schizofrenii.

Profesionální shoda momentálně vládně v tom, že užívání marihuany může vyprovokovat příznaky schizofrenie a uspíšit její diagnózu. Jinými slovy, lidé s prediktory schizofrenie (rodinná anamnéza, premorbidní příznaky, mužské pohlaví) mají predispozici k diagnóze schizofrenie po kouření konopí. Většina uživatelů marihuany začíná s jejím užívání na konci puberty nebo v raných dvacátinách, takže souběžné časování zdánlivě usnadňuje propojení těchto dvou jevů.

Teorie v zásadě zní, že lidé, kteří mají onemocnět schizofrenií, jí onemocní dříve, když kouří marihuanu. Důležité na tom je, že jsme právě identifikovali další subpopulaci (nad rámec dospívajících), která by se měla trávy vystříhat. Problém je, že neexistuje test, jenž by vám řekl, že budete mít schizofrenii, a to ani když ji máte v pokrevní rodině. Takže si nemůžete být jisti, zda schizofrenii vyvolalo konopí, nebo zda byste dostali schizofrenii stejně a tráva jen uspíšila její příchod (což stále není dobrý výsledek).

Zajímavost: víte, která droga má nejsilnější korelaci se schizofrenií? Nikotin. Kolem devadesáti procent schizofrenických pacientů kouří cigarety. My už ale víme, že cigarety jsou pro vás špatné, a tak se toto zjištění nezdá tak závažné, jako zda k nemoci přispívá konopí. Tito pacienti mohou navíc kouřit tabák, aby si ulevili od příznaků, protože do příznaků schizofrenie může být zapojen cholinergický systém v mozku (jenž je nikotinem aktivován).

Nejlepší radou od toho, komu na vás opravdu záleží, je, že pokud máte starosti s možným onemocněním schizofrenií, či pokud máte psychotické onemocnění vy nebo někdo z vaší pokrevní rodiny trpí schizofrenií, měli byste si ten konopný joint schovat pro někoho jiného.