Jedním z nejrozšířenějších důvodů pro vyzkoušení léčebného konopí je zvládání opakujících se příznaků menstruace.

Jedním z nejrozšířenějších důvodů pro vyzkoušení léčebného konopí je zvládání opakujících se příznaků menstruace.

Ženy možná mají menší pravděpodobnost, že vyzkoušejí konopí, když už tak ale činí, je to často z „funkčních důvodů.“ Podle článku „Pro dívky je to jiné: pohlaví hraje roli v užívání konopí a jeho účincích (“It’s Different for Girls: Gender Plays Role in Marijuana Consumption and Effects,)“ ženy dávají přednost pečlivému výběru a kontrole konopí, které užívají. A typicky užívají konopí k léčbě příznaků úzkostnosti nebo somatických onemocnění – nebo příznaků menstruačního cyklu.

Podle pacienty sdělených údajů, zveřejněných RYAH Medtech, ženy užívají konopí kvůli úzkostnosti, depresím, stresu, bolesti, nespavosti, bolestem hlavy a únavě, což jsou všechno rozšířené příznaky menstruace. Logicky by při příznacích menstruace mělo konopí – podle toho, co o těchto příznacích obecněji víme – fungovat.

Toto pohlavně podmíněné užívání konopné rostliny ale podporuje jen málo studií. Je to frustrující. O tom, jak ženy pracují s tímto účinným rostlinným přítelem na příznaky menstruace je jen mizivě málo výzkumů. Další příklad, jak moderní medicína zanedbává zdraví žen.

Povaha příznaků menstruace

Premenstruační syndrom (PMS) zahrnuje široké spektrum příznaků, které ženy mohou před menstruací zažívat. Příznaky menstruace a jejich závažnost mohou kolísat od jedné ženy k druhé, ale mohou to být:

  • Citlivé prsy
  • Nadýmání
  • Bolesti svalů a kloubů
  • Bolesti hlavy
  • Akné
  • Křeče v břichu
  • Průjem nebo zácpa
  • Bolesti v kříži
  • Potíže se spaním
  • Únava

Endokanabinoidní systém odpovídá za některé klíčové faktory reproduktivního zdraví, a proto se má za to, že kontroluje i menstruaci. Ženské zdraví je nicméně odjakživa ve vědecké literatuře méně zastoupeno, a proto až donedávna nebyla tomuto endokanabinoidnímu vztahu věnována téměř žádná pozornost.

Italští výzkumníci právě učinili první kroky k překonání této mezery použitím myšího modelu menstruace. Během reprodukčního cyklu laboratorních zvířat výzkumníci sledovali expresi endokanabinoidů. Jak píšou: „Došli jsme k závěru, že endokanabinoidní systém prochází mezi fázemi plodnosti a neplodnosti adaptačními změnami.“ Podle jejich nálezů měly vliv na některé z příznaků menstruace aktivace CB1 a – v menší míře – CB2. 1)

Na propojení mezi endokanabinoidy a ženským reprodukčním cyklem je ještě spousta práce, už tato úvodní studie ale dává předpoklad potenciálu konopí.

Může konopí zlepšit příznaky menstruace?

Konopí může poskytnout všezahrnující řešení na celou šíři příznaků, jež jsou všechny pravděpodobně napojeny na endokanabinoidní systém. Místo aby cílilo na izolovaný příznak (například na bolesti hlavy), může konopí ovlivnit přehnanou aktivaci celého endokanabinoidního systému; v této chvíli je to jen teorie, ale stojí za hlubší výzkum.

Pro konopí při příznacích menstruačního cyklu jsou v zásadě tři primární cíle: nadýmání (problémy s trávením), ovulační bolest a nálada. Již existuje výzkum o tom, jak konopí zlepšuje nemoci žaludku a střev, jako je syndrom dráždivého tračníkuCrohnova nemoc. Studie na zvířatech potvrdily, že některé kanabinoidy – včetně vzácných, jako je kanabichromen (CBC) – mohou zlepšit přehnanou dráždivost trávicího systému. Přehnaná dráždivost je patologicky zvýšenou aktivitou střev, jež vede k průjmu. 2)

Přesná příčina ovulační bolesti ani mnoha dalších příznaků menstruačního cyklu není známa. Podle jedné z teorií nicméně vajíčka, tekutina a krev, putující do vaječníků, dráždí celý systém. Konopí má mimořádnou schopnost tišit různé typy bolesti, včetně bolesti zánětlivé, bolesti ze zánětů a dalších typů chronické bolesti. Mnohostranný přístup konopí k bolesti může být příčinou, proč tolik žen cítí po užití této rostliny úlevu.

Nálada je dalším obtížným příznakem menstruačního cyklu. Ženy mluví o úzkostnosti, depresi, stresu a výkyvech nálady. Zejména díky CBD a jeho schopnosti snižovat úzkostnost se zdá přijatelné, že kanabinoidy mohou snižovat zvýšený stress a úzkostnost, pojící se s menstruací.

Protiargument: konopí může zhoršovat výkyvy nálad

Navzdory častému, populárnímu užívání konopí k léčbě nadýmání, při ovulační bolesti a výkyvech nálad nejsou jeho blahodárné účinky vždy zřejmé. I když ženy podávají zprávy o snížení příznaků menstruačního cyklu, současný výzkum naznačuje, že konopí může zhoršovat výkyvy nálad.

Vědecký recenzovaný časopis Journal of Clinical Psychiatry v roce 2018 zveřejnil systematický přehled, zkoumající vztah mezi užíváním konopí a poruchami nálad. Autoři došli k závěru: „Většina studií prokazuje, že uživatelé konopí mají vážnější příznaky a nižší frekvenci jejich ústupu než méně častí uživatelé nebo neuživatelé. Některé studie nalezly spojení mezi ukončením užívání a zlepšením příznaků.“ Pozoruhodné je, že tento přehled nebral v úvahu rozdíly v pohlaví, typu konopí a v dalších důležitých proměnných. Naznačuje ale, že konopí může u těch, kdo zažívají zvýšenou úzkostnost a další poruchy nálad, náladu zhoršovat. 3)

Vzhledem k tomu, že nemáme studie o konopí na výkyvy nálady se vztahem k příznakům menstruačního cyklu, jde o zbrusu novou oblast výzkumu. Vzhledem k tomu, že k jejich tišení už užívá konopí tolik žen, stojí za to prozkoumat vztah mezi náladou u žen a konopím specifičtěji.

Je třeba další výzkum na vztah mezi konopím a náladou žen

Jako pro ženu je pro mne nesmírně frustrující zjišťovat, jak málo výzkumu bylo provedeno na užívání této léčebné rostliny ženami. Koneckonců až v roce 2017 výzkumníci zveřejnili článek „Účinky konopí a kanabinoidů, závislé na pohlaví (Sex-Dependent Effects of Cannabis and Cannabinoids: A Translational Perspective),“ zkoumající, jak konopí účinkuje rozdílně u žen a mužů. 4)

Navzdory rozšířenému užívání léčebného konopí pro léčbu příznaků menstruačního cyklu stále ještě nechápeme, jak funguje. Zčásti proto, že moderní medicína stále zkoumá skryté mechanismy ženského reprodukčního cyklu. Také ale proto, že studií, zaměřujících se na ženy a konopí, je jen minimum.

Odkazy

1.

Pagano, E., Orlando, P., Finizio, S., Rossi, A., Buono, L., Iannotti, F. A., Piscitelli, F., Izzo, A. A., Di Marzo, V., & Borrelli, F. (2017). Role of the endocannabinoid system in the control of mouse myometrium contractility during the menstrual cycle. Biochemical pharmacology124, 83–93. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2016.11.023.

2.

Izzo, A. A., Capasso, R., Aviello, G., Borrelli, F., Romano, B., Piscitelli, F., Gallo, L., Capasso, F., Orlando, P., & Di Marzo, V. (2012). Inhibitory effect of cannabichromene, a major non-psychotropic cannabinoid extracted from Cannabis sativa, on inflammation-induced hypermotility in mice. British journal of pharmacology166(4), 1444–1460. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2012.01879.x.

3.

Mammen G et al. Association of cannabis with long-term clinical symptoms in anxiety and mood disorders: A systematic review of prospective studies. J Clin Psychiatry 2018; 79:17r11839. (https://doi.org/10.4088/JCP.17r11839).

4.

Cooper, Z., Craft, R. Sex-Dependent Effects of Cannabis and Cannabinoids: A Translational Perspective. Neuropsychopharmacol. 43, 34–51 (2018). https://doi.org/10.1038/npp.2017.140.

Jessica McKeil
Jessica McKeil je novinářkou na volné noze, zaměřující se na průmysl léčebného konopí od metod přípravy až po léčebné využití. Má to štěstí, že žije v krásné Britské Kolumbii (provincie Kanady; pozn. překl.), kde konopný průmysl přímo exploduje. Když nepíše, tráví většinu času průzkumem pobřežních lesů.