V úterý předložil klíčový mexický poslanec návrh zákona, který by legalizoval (rekreační) konopí v rámci státem řízeného systému a zároveň by dovoloval domácí pěstování pro vlastní potřebu.

Kyle Jaeger | původně publikováno 1. října 2019 na https://www.marijuanamoment.net/key-mexican-lawmakers-bill-would-legalize-marijuana-through-government-run-system/

Koordinátor vládnoucí strany MORENA v Komoře zastupitelů Mario Delgado Carrillo tento zákon navrhl s argumentací, že regulace konopí zlepší veřejné zdraví a že dohled státu nad programem by zabránil velkým marihuanovým společnostem v monopolizaci systému.

Navrhovaný zákon je historický pro mexickou konopnou prohibici, která zápasí se skutečností, že není založena na důkazech a poskytuje jen omezený přístup k marihuaně některým pacientům, pro něž by to bylo prospěšné.

„Tato politika je založena na argumentech, které nemají oporu ve vědeckých důkazech, a které mají za následek represivní normy a zákony, jež narušují základní práva Mexičanů.“

Důvodová zpráva k zákonu také uvádí, že prohibice „vedla ke vzniku a zmnožení kriminálních skupin napříč Mexickou republikou,“ jež způsobily široce rozšířené kriminální násilí.

Podle téže důvodově zprávy by legalizace přinesla nová pracovní místa a posílila celkovou ekonomickou situaci.

Podle návrhu zákona by byl vytvořen vládní úřad Cannsalud, jehož úkolem by bylo regulovat legální trh. Byl by „výhradním podřízeným federální vlády, přičemž by měl technickou, operační a manažerskou autonomii, jež by sloužila jeho primárnímu účelu“ – usnadnit zavádění konopné legislativy.

To je podle všeho inspirováno systémem v Kanadě, kde v některých provinciích jsou prodeje rekreačního konopí uskutečňovány vládními obchody. Mexičtí zákonodárci loni tuto zemi navštívili, aby zjistili, jaký legalizační model tam mají.

Návrh zákona také dovoluje dospělým pěstovat do šesti rostlin konopí pro osobní potřebu.

Delgado k tomu podle listu El Financiero řekl: „Při tomto uspořádání není konopný trh odkázán na autonomní regulaci privátními subjekty. Stát má roli konstantního dohlížitele a kontrolora aktivity této látky v rámci legality, která zajišťuje prospěch všem.“

„Toto je první krok k zajištění nového zákonného trhu, a navrhuje se, aby veřejné společnosti fungovaly jako povinný zprostředkovatel, který by mohl identifikovat a zvládat rizika, spojená s obchodem této látky na nově vznikajícím trhu, kde již fungují mezinárodní obchodní zájmy, které dávají přednost maximalizaci svých zisků před ochranou veřejného zdraví,“ prohlásil.

Návrh zákona uvádí, že Mexický ústavní soud loni prohlásil za neústavní zákaz držení a pěstování pro osobní potřebu, a že tedy tento návrh zákona nepřichází z čistého nebe. Soud určil zákonodárcům jako termín pro ukončení prohibice konec tohoto měsíce.

V posledních několika týdnech mexický Senát zorganizoval řadu slyšení s cílem podpořit dialog mezi různými návrhy legalizace v zemi. Na jednom z panelů vystoupil bývalý „drogový car“ Bílého domu v USA a naléhal na zákonodárce, aby zavedli pro trh „rázné regulace.“

Jiný návrh legalizačního zákona, předložený senátorem strany MORENA Julio Menchaza Salazarem, byl předložen na počátku září. Na rozdíl od Delgadova návrhu ale nepočítá s vládní kontrolou prodejů rekreačního konopí.

I když na úrovni federálních států USA legalizační legislativa všeobecně dovoluje privátním subjektům prodávat přímo zákazníkům, objevil se jistý zájem o systém, který by regulovala vláda. V pondělí byl v Pensylvánii předložen návrh zákona, jenž by legalizoval konopí a dovoloval státu kontrolovat jeho prodej. Zákonodárci Nového Mexika dovedli znění jejich zákona až k této podobě, ale guvernérem ustavená komise k němu minulý měsíc vyjádřila nesouhlasné stanovisko.