Podle starých a překonaných studií má užívání konopí spoustu nebezpečí. Současné studie nicméně prokazují, že nebezpečí užívání marihuany jsou významně menší než velikost a důležitost jejích pozitivních účinků.

Konstantin Kaiser | původně publikováno 7. března 2019 na https://straininsider.com/dangers-marijuana-consumption

V tomto článku chci zdůraznit nebezpečí užívání marihuany probráním řady negativních účinků a nebezpečí, které se vážou ke kouření trávy a užívání konopí. Je nicméně důležité neustále mít na mysli, že mezi nimi a užíváním konopí nemusí být kauzální vztah a že často může jít jen o korelace užívání konopí.

Prosím, vezměte na vědomí, že nejsem zdravotnický profesionál a že konopí může být ve vaší zemi ilegální. Takže prosím proveďte vlastní zkoumání a promluvte si se svým lékařem.

Schizofrenie

Jedna studie došla k závěru, že „narůstající množství důkazů nasvědčuje tomu, že brzké a těžké vystavení jedince konopí může zvýšit risk vývoje psychotického onemocnění. Vztah mezi expozicí konopí a schizofrenie splňuje některá – ale ne všechna – obvyklá kritéria kauzality.“ Aby toho nebylo dost, studie z Cambridge říká, že „[…] začít s užíváním konopí zvyšuje riziko schizofrenie, i když koeficient příčinnosti je nízký. Našli jsme silné důkazy, že riziko schizofrenie je prediktorem užívání konopí, snad proto, že genetické predispozice schizofrenie jsou silnější než predispozice pro užívání konopí.“

Na druhé straně existují studie, jež tvrdí, že „[…] CBD má pro pacienty se schizofrenií prospěšné účinky.“ Takže: lidé s genetickou predispozicí mají vyšší riziko kouření konopí a spuštění schizofrenie, ale CBD dle všeho pomáhá těm, kdo už schizofrenií trpí.

Paranoia a úzkostnost

Podle jedné studie CBD pomáhá proti stihomamu a úzkostnosti, zatímco jiná studie zjistila, že užívání marihuany bylo spojeno s negativními dlouhodobými výsledky symptomatické a kauzální léčby úzkostných poruch. Upozorňuje ale, že „nálezy by měly být interpretovány s opatrností vzhledem k observačnímu designu studií a k biasům ve výběrových vzorcích […].“

Ve skutečnosti máme řadu studií, poukazujících na schopnost CBD pomoci proti úzkostnosti a paranoie, a na to, že by z něj mohl být užitečný lék. THC je nicméně chemická složka konopí – či kanabinoid -, která je zodpovědná za psychoaktivní efekt rostliny. Jako každá jiná psychoaktivní látka, i THC může ovlivňovat vaši mysl a intenzifikovat vaše emoce.

Důsledkem toho je, že kouřit konopí ilegálně může vést k úzkosti samo o sobě. Mnoho uživatelů konopí ze zemí, kde je užívání konopí nelegální, sděluje, že se po užití hrozně zvýší negativní myšlenky, pochyby a strachy. Podle některých úzkost způsobuje strach, že budou chyceni při nelegální činnosti. Jedna ze studií navíc tvrdí, že co se týče úzkostnosti, THC musí být pro co nejlepší účinky vyváženo s CBD.

Potence THC

Rovnováha mezi CBD a THC je důležitý klíčový faktor pro pozitivní účinky konopí. Dnešní odrůdy mají stále narůstající THC potenci, a autoři studie radí, aby uživatelé léčebného konopí „vyhledávali konopí s obsahem CBD 10 procent nebo vyšším.“ Naneštěstí více THC znamená méně CBD. Soudě podle populárních akcí, jako je Cannabis Cup, šlechtitelé se snaží vypěstovat rostliny s co nejvyšší THC potencí.

Většina z nás ví, jak silné odrůdy mají v Amsterodamu; významné zvyšování THC potence je ale celosvětový trend. Studie z roku 2016 zjistila, že procento THC v 38 600 vzorcích konopí vzrostlo ze zhruba čtyř v roce 1995 na asi 12 procent v roce 2014.

Ztráta motivace

Jedním z nejnebezpečnějších vedlejších účinků marihuany je všezahlcující pocit uspokojení – až tak veliký, že se přestanete snažit o zlepšení, naplňování cílů a pohyb vpřed. A dává naprostý smysl myslet si, že nespokojenost je pro motivaci příčinou číslo jedna. Oproti nálezům několika studií, podle nichž mezi ztrátou motivace a konzumací konopí není žádné spojení, se obecně říká, že uživatelé konopí jsou v každodenním životě méně motivovaní.

Výživa

Ztráta motivace přirozeně vede k lenosti, která vám přípravu jídla trochu zoškliví. Kuřáci marihuany se nezřídka stravují nezdravě, protože mnohé z polotovarů přinesou okamžité uspokojení, po němž mohou následovat brambůrky a jiné pochutiny. Mnozí uživatelé nakonec svou dietu docela flákají.

Poruchy paměti

Podle recenzovaného vědeckého časopisu Journal of Clinical Psychiatry jsou akutním a chronickým užíváním konopí nejvíce postiženy verbální učení, paměť a pozornost. I když jsou si mnozí uživatelé konopí vědomi krátkodobých ztrát paměti, způsobených užitím konopí, jiná studie došla k závěru, že jakmile je užívání konopí přerušeno, tyto účinky se vytratí, pokud uživatel abstinuje několik měsíců.

Zatímco jeho dlouhodobé účinky na paměť nejsou plně prozkoumány, konopí by mělo být velmi nápomocné při Alzheimerově chorobě. Jako každodenní uživatel/ka konopí ale budete zažívat velké obtíže ve vybavování si krátkodobé paměti, což může vést k horší výkonnosti v práci a někteří by si třeba mohli myslet, že „nejste nejostřejší nůž v šupleti“.

Plíce a tabák

Nejenže je kouření velmi škodlivé, i když se zřeknete tabáku a kouříte čisté konopí, ale většina kuřáků konopí míchá tuto velkolepou rostlinu s toxickým, nikotin obsahujícím tabákem. Buď proto, že jsou na tabáku už závislí, nebo z finančních důvodů, nebo jim to prostě takhle lépe chutná. V USA se odhaduje, že každý rok zemře na rakovinu plic a kardiovaskulární onemocnění – nemoci specificky spojené s kouřením tabáku – na osm milionů lidí.

Na rozdíl od USA, kde si bylinu s tabákem před kouřením míchá jen osm procent kuřáků konopí, si v zemích Evropské unie skoro 90 procent konzumentů konopí balí jointy s tabákem, nebo, chcete-li, mají raději jointy než špeky.

Kouření tabáku nejen snižuje kapacitu vašich plic fungovat, tabák má také být příčinou téměř poloviny ze všech úmrtí na dvanáct různých typů rakoviny; říkají to výzkumníci ze Společnosti USA pro rakovinu. Aby bylo všechno ještě horší, všechny tyto studie se vztahují k cigaretám, které mají filtr pro odfiltrování dehtu a nikotinu, což má cigarety udělat „méně škodlivé.“ Tudíž je kouření cigaret bez filtru ještě horší než kouřit tabák s filtrem. Většina lidí, kteří kouří jointy, navíc nepoužívá aktivní uhlíkové filtry, ale normální tvrdý papír, což v zásadě není žádný filtr.

Závislost

Všechno výše uvedené dělá užívání konopí velmi nebezpečným, zejména protože nikotin v tabáku je vysoce návykový a zřejmě je mezi pěti nejnávykovějšími drogami spolu s heroinem a kokainem.

Podle Walking Times studie dochází k závěru, že nejškodlivějšími a nejnávykovějšími drogami na světě jsou tabák a alkohol. Nikotinová závislost tedy zvyšuje frekvenci vaší konzumace konopí, pokud si je mícháte s tabákem, a nadměrná konzumace THC prokazatelně zvyšuje vaše riziko psychózy. Konzumace velkého množství konopí navíc může vést k syndromu neutišitelného zvracení z konopí (konopný hyperemetický syndrom) s příznaky, sahajícími „od nevolnosti přes zvracení až po středně až velmi těžké bolesti břicha, jež trvají jeden až sedm dní,“ podle TheGrowthOp.

Pokud navíc používáte konopí na usnutí, můžete si narušit spánkový cyklus, obzvláště pokud chcete s užíváním konopí přestat. Závislost je dost špatná věc, ale když je to v konfliktu s vaším spánkem, přestává legrace.

Nečistoty

Německá konopná asociace „Hanfverband“ sebrala seznam nejrůznějších příměsí a nečistot, které lze najít v konopí na černém trhu. Tento seznam obsahuje věci jako písek, talek, cukr, lak na vlasy, sklo, koření, olovo, fosfor/draslík, hnojiva, PK13/14 a plísně.

Pro výzkumníky je samozřejmě velmi obtížné přijít s přesným číslem případů nečistot v důsledku temného přízraku kontaminovaného konopí na černém trhu. Je to ale úžasný příklad toho, proč je legalizace konopí tak důležitá: černý trh může vytvářet pro uživatele konopí vážná zdravotní rizika.

Nejistota a pochybnosti

Jestli trpíte nejistotou, tak pokud se rozhodnete užívat konopí denně, máte solidní riziko, že se vaše nejistoty a pochybnosti o sobě sama ještě zvýší. Mezi akutními vedlejšími účinky marihuany je vyschlo v ústech, ztráty paměti, zmatení a paranoia. To vše může vést ke zhoršení obrazu o sobě, protože sebe a své skutky zažíváte s méně jasnou myslí.

Vyschlo v ústech navíc může vést ke zhoršení komunikačních schopností, což vás zase může vést k horším pocitům o sobě, zvlášť jestli jste se odvážně pustili do konverzace a vše, co z vás vyšlo, bylo pár neinteligentních blábolů. Akutní forma paranoi vás může na celou dobu intoxikace THC přivést do stavu zpochybňování a starostí.

Plodnost

Podle studie, představené na Bloombergu, je kouření konopí spojeno s vyšším počtem spermií. Další studie zjistila, že „byla jen malá celková asociace mezi užíváním marihuany ženami či muži a plodností.“ Další studie z roku 2017 naznačuje, že THC může ovlivnit správný vývoj plodu a dochází k závěru, že THC může ovlivňovat meiózu, typ dělení buněk ve vaječnících. To může přímo ovlivnit schopnost vaječníků produkovat zdravá vajíčka pro oplodnění.

I když konopí vaši plodnost negativně ovlivňovat nemusí, kouření je podle studie z roku 2006 spojeno s erektilní dysfunkcí u australských mužů. Někteří dokonce tvrdí, že kouření zmenšuje penis; já jsem na toto téma ale nedokázal najít žádné studie.

Mladý věk

Pokud je vám méně než 20 let, váš mozek se s největší pravděpodobností ještě vyvíjí. Psychoaktivní látky tudíž mohou interferovat s jeho zdravým vývojem. Podle Guardianu existuje dlouhodobá studie, která od narození do věku 38 let sleduje skupinu více než tisícovky lidí, a přišla s přesvědčivými předběžnými výsledky, podle nichž má konopí odlišné a více škodlivé účinky na mladé mozky než na mozky dospělé.

The Telegraph navíc přinesl zprávu, že přelomová studie Oxfordské university zjistila, že kouření konopí v teenagerském věku může zvýšit riziko deprese v dospělosti až o 40 procent. „Výzkumníci varovali, že užívání drogy v adolescenci může zodpovídat za asi 60 000 případů nemoci v následujících desetiletích – asi za jeden ze 14 případů.“

Souhrn

Kouření je velmi škodlivé, dokonce i když nekouříte tabák. Některé studie nasvědčují, že genetické dispozice mohou drasticky zvýšit vaše riziko psychózy. I když je konopí užitečným lékem proti mnoha nemocem, je to stále psychedelická látka, která může způsobit akutní snížení motivace, sebedůvěry a krátkodobé paměti.

Užívání konopí může být navíc velmi nebezpečné v mladém věku, protože mladé a ještě se vyvíjející mozky mohou být zasaženy psychoaktivními účinky konopí více, než je tomu u dospělých. Trvalý zvyk kouřit konopí se může – pokud mícháte konopí s tabákem – vyvinout v nikotinovou závislost. Navíc si můžete vypěstovat závislost na samotné konopí. Závislí často hazardují s následky své závislosti, což u nich zvyšuje riziko kupování nečisté trávy z černého trhu, protože potřebují ukojit svou závislost – zejména pokud žijí v zemi, kde je konopí ilegální.

Celkově vzato, konopí vás může změnit v nemotivovanou, nejistou osobu s nezdravou dietou, která riskuje poškození plic, několik typů rakoviny a duševních poruch, a to zejména, pokud kupujete konopí s vysokou potencí THC.

Bez váhání lze říci, že většina nebezpečí pochází z černého trhu a ze skutečnosti, že potence THC se stala mezi pěstiteli příliš oblíbeným cílem. Jak je to vždycky, důležitá je rovnováha a dávka dělá jed. S tím na vědomí byste měli opatrně zvažovat koupi méně potentní konopné rostliny, které má zdravější rovnováhu THC a CBD. Také přejít od jointů [cigarety ze směsi konopí a tabáku] ke špekům [konopný doutník, ubalený v listu konopí] a nakonec přestat kouřit úplně asi není úplně nejhorší nápad.

 

O autorovi

Konstantin Kaiser

Konstantin má background v blockchainech a technické analýze. Je už mnoho let aktivním výzkumníkem konopí a kryptoměn. Jakožto fanatický zájemce o nové technologie investoval do mnoha startupů v konopném a blockchainovém sektoru.

Neustále vytváří vzdělávací obsah o zdraví, blockchainech a o technické analýze. Na straininsider.com Konstantin pokrývá medicínu, technologie, startupy a témata, související s blockchainem.